12 ONDERWERP Bladzijde notulen Nr. raadsstuk Verlaging rentepercentage geldleningen Heemstedes Belang Wijziging garantie geldlening woningbouwvereniging "De Haemstede" Gemeentelijk garantiebeleid Fusie Diaconessenhuis en Mariastichting; continuering garantie geldleningen Garantie geldlening volkstuinvereniging Groenendaal 135 155, 203 323, 334 372 398 52 68 147 158 Subsidies Financiële bijdrage ponytrax Groenendaal Verzoek om een subsidie t.b.v. de aanleg van een verhard handbalveld voor H.B.C Verzoek subsidie Stichting Peuterspeelgroep Heemstede Financiële adoptie in kader van Foster Parents Plan Verzoek om een bijdrage Stichting Verzetsmuseum Amsterdam Subsidieregeling inzameling oud papier Subsidie Stichting Sociaal-Cultureel Werk Heemstede Verzoek aanvullende subsidie Ned. Bond van Platte- landsvrouwen Verzoek financiële steun Stichting Holland-Sri Lanka Family Help Programme Verzoek subsidie Stichting Vrouwen Knooppunt Verzoek subsidie Kunstenaarsoverleg PRO 6 Verzoek lidmaatschap "Lagere Overheden Tegen Apartheid" Subsidiesyslemat iek 27 27 63 179 192 204, 214 204 204 219 224 248 269, 285 82

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 12