15 ONDEKWERP Bladzi.jile Nr. iiotuleii raadsaluk Aanschaffing mater i ee Vervanging materieel en hand Igereedsciiap 13 ti Vervanging zout-zandstrooier 211 104 Vervroegde vervanging bestelwagen 346 136 Routine-investeringen riutsafdel ingen 1989 372 148 Rioleringen en vervangen kabels en leidingen Baggerplan Vernieuwing riolering Herenweg en vervanging laagspanningskabel (gedeelte Rijnlaan- Manpadslaan) 14 8 Vernieuwing riolering Indische Wijk, deelgehied D 91 37 Wijzigen/vernieuwen nutsleidingen Indisctie Wijk deelgehied D91 38 Vervanging rioleringsstelsei99, 101, 102, 104 7e wijziging verordening tarieven- en vergoedings- regeling gas, drinkwater en elektriciteit Wijziging tarieven gas153 65 Plaatsen hoogspanningsruiDite t.b.v. wijk "Groenenhoven" 105 Verbetering laagspanningsnet Woonschepenhaven eo 185 Rioolonderzoek gemeente Heemstede 185 74 75 Voorzieningen laagspanning en openbare verlichting t.b.v. 30 woningen en een kantoorpand aan de Herenweg104 84 Aanleg kabels en leidingen in nieuwbouwplan "Groenenhoven"205 07 Aanleg kabeis en leidingen nieuwbouwplan "Res Novaplein"231 Baggerplan232, 279 109 113

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 15