1 7. A A K S G F W I 7, F K L A P P F R op dp beRluiton en notulen vaî> He opontîftre vergaderingen vnn de raad der gemeente Heemst.ede over 1988 NAAMMJST van de leden van de geneenteraad gedurende het jaar 1988 Burgeneester Jhr.mr. O.R. van den Bosch Wethouders Drs. S. Banr Mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewert.h (vanaf 1-3-1988) Mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water (tot 1-3-1988) Mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl Mevrouw S. van der Pas-Bouman Secretaris: Mr. A. Buiter, l.s. (vanaf 1-12-1988) Drs. W.H. van den Hoek tot 1-12-1988) Leden van de raad: Drs. S. Baar C.D.A. I Mevrouw drs. J.R. Beet.s-Hehewerth V.V.D. I A.C.F. Berkelmans C.D.A. I Mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water tot 28-04-1988) V.V.D. I H.J.G. Bleekemolen V.V.D. I E.A. Boonstra P.H. I J.F. de Bruyn C.D.A. I M. Divendai P.H. I N.H. Geels V.V.D. I Mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes V.V.D. I A.J.M. van 't Hof P.H. H.R. Huisman P.H. Ing. M.J.M. van der Hulst tot 21-7-1988) C.D.A. Drs. B.H. Mulder (vanaf 28-4-1988) V.V.D. J.R.A. Nawijn (vanaf 21-7-1988) V.V.D. Mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl P.H. Mevrouw S. van der Pas-Bouman V.V.D. Drs. A.J.C. Röllich V.V.D. Drs. R.W.F. van Schalkwijk P.H. Ir. W.J.A.M. Swinkels (vanaf 21-7-1988) C.D.A. I Drs. E. Veen (tot 21-7-1988) V.V.D. I Mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden C.D.A. I Drs. E. van der Zwaag V.V.D. I Mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier C.D.A. I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1