22 OMpnJWFRP RlaHzijdp Nr. not.ulen raadsstnk l.r». Vorkppr p»» vprvopr \>rl)pl pr int; vprkpprssi t iiat ie kruispunt. Hrrenwpg- kprk laan-Fi.ikmanlaan (K 10)14 7 Vrrkppr Knp<1 ipfsIaan24 \prkpprsbp|pid99, 256, 263, 268, 279, 296, 300 AanlP!? parkeertjele£enheid in hp( rpntrum 105 Voilirjp liptsroutp Van MrrIen 1 aan/Raadhuisplein 105 Annhrrngen rateltikkers hi.j voet.can^prsovpr- st ppkf)laat s»'n106 Vrrvan'.nnt? dpt eot. i p lussen230 106 A22/N22 84, 263, 280, 312 Vrrbod vrarhtvorkepr in winkoIstraten 308 Parkerrvrrhnd voôr basissrholrn 311 llaarlrms vrrkpprsr i rru I at i ppl anvrrkpersdruk S< houwhrorkrrhrii^313 w#'jf|frrir|i(ilipprr 0tppf349 Rrovinrialr campatînp Aut.o^ordel Art.ie Noortl-Mo I and3fi9 Not a vrrkrprsrp^u I rr i n^ Hpemst.rdp378 153 Oprntiaar vrrvorr Samrnwrrk intjsovorprnkomst oprnhaar vprvorr lomefatir Haarlrm 81 35 Afrondin^ van ahrivoorzirnin^pn 106, 312 Rout.e busli.jnrn269, 279 I ijnvorrin^ studir oprnbaar vrrvorr hollrnstrppk 314 V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 22