23 ONUEKNKKP Bladzi,j<le Nr. not.uleii raadsstuk Te 1 ecomiitiiN icat i<> C.a. i-uet aanpussirigen t.b.v. 114 aansluit iugen h:i Kepresentat iv i Lei tsverklaring locaji' omroep lly, ly5 C. a. i-netaanpassing t.b.v. serv ieet'lat "Huis te Berinebroek"ir*i lnvulling vri.je tv-kanalen c.a.ijyjj :iti 47, H'.l t.4 lüti Negen, voetpaden, yaarten, bruggen, liavens, bos, iilantspenerj. Wegen, voetpaden, vaarten, bruggen, liuvens Herinricliting wi.jk ten oosten van de Kaadhuisstraat Herinricliting deeJgebied C, Indisclie Wi.jk Vervanging bitumen trottoirs door tege1trottoir in de wijk Len zuiden van de Houtvaart Reconstruct ie tiI ipperweg/Gl ipper Breel' (ged. Renovatie Marisbrug Onderlioud wegen Weren woonschepen uit Ifeemsteedse wateren Herstraten B. van [.ennepweg Ophefting laad- en iosgelegenheid Kanaalweg Reconstructie omgeving station 123 125 11> I 190 240 242 309 34 I 34 7 375 IH 49 til) 79 I 19 I 2ti III 152 Bos, plantsoenen Onderhoud molent.je Groenendaal Ponytrax in wandelbos Groenendaal Uitvoering nota Groenstruktuur Wandeibos Groenendaal. Kinderboerderij Groenvoorziening algemeen Verw i jderi ng overhangend groen ZelIwerkzaamheid burgers i.z. groen Renovatie bomenbestand Binnenweg 2 1 tirt v 107 201 243, 2uli 256302 307 307 338 120

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 23