8 ONDERWERP Bladzijde Nr. notulen raadsstuk 1Instel1ing^ ontwikkeling. opheffinff Grenscorrectie naar het Noorden258 2. Betrekkingen tot andere lichamen Aanwijzing H.J.G. Bleekemolen tot lid Kenneaerraad Wijziging regeling Gewest Kenneaerland Beeindiging lidmaatschap Kennemerraad H.J.G. Bieekemolen Benoeming mevr. S. lid Kennemerraad van der Pas-Bouman tot 29 239 369 369 118 161 3. Eigendommen Algemeen Opstalrecht in verband met riool Herenweg Wijziging delegatiebesluiten Vestiging erfdienstbaarheid i.v.m. gasleiding 136 144 397 54 61 154 Aanküop, onteigening, ruijing. schenking. stjchting, oiiderhoud, yerbetering. bouwri jp joaken Onderhoud molentje in Groenendaal 2 Aanvulling en vervanging van meubilair 42 Exploitatie-overeenkomst en grondruil Res Novaplein Renovatie woningen Groenendaal 4a en 4b Verbouwing R. Visscherplein 11; opvang asielzoekers 163, 203 195 344, 370 23 70 85 130 bouw Verkpop^ overdrachtj sloping Verkoop woning Laan van Insulinde 25 Verzoek H.P.C. om een stuk grond t.b verenigingsruimte Sloop schoorsteen Blekersvaartweg Overdracht kleedkamers en sloop tribunes op het gemeentelijk sportpark Verkoop woning Blekersvaartweg 20 Verkoop garage Tapuitenplein Verkoop panden Blekersvaartweg Verkoop voormalige schaft- en stallingsruimten Verkoop strook grond Sportparklaan Verkoop woningen Prinsenlaan 42/44 en Zandvoortselaan 111 23, 62 12 26 93 42 144, 204, 219, 249 62 195, 203 86 195, 203 87 205, 248 98 347 140 399 159 399 160

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 8