APZ 28 januari 1988 BENOEMING LID COMMISSIE VERKEER EN CIVIELTECHNISCHE WERKEN Heemstede, 22 december 1987. Aan de raad, Mevrouw J.E.M. Kroon-Rusman, alhier, heeft oritslag genomen als lid van de commissie voor verkeer en civieltechnische werken. Zij was als lid van deze commissie voorgedragen door de Voetgangersvereniging V.B.V. te 1s-Gravenhage. Deze vereniging heeft als haar opvolger voorgedragen de heer J.G.B. Kroon, thans consul in Heemstede van de V.B.V. Wij stellen u voor de heer Kroon tot lid van de commissie voor verkeer en civieltechnische werken te benoemen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch. Behoort bij de notulen van de raadsvergadering van 28 januari 1988.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1