28 januari 1988 9 zien en aan te passen aan de werkelijkheid. Geschuif met inkomensgrenzen moet de oplossing brengen om te voorkomen dat we geld overhouden. Overigens vergeet men dan wel even de 40" van de potentiële aanvragers, die de pijp al aan Maarten gaven, omdat zij het teveel rompslomp vonden. In januari 1987 werd afgesproken de gevolgen van de toepassing van het inkomenscriterium na 1 jaar te evalueren. Wat is eigenlijk het nut van een dergelijke evaluatie als de uitkomsten toch niet van wezenlijke in- vloed blijken te zijn op eerder ingenomen standpunten. Dat is een vorm van werkverschaffing die men dan toch maar beter achterwege kan laten en kan men beter aanvaarden dat de politieke standpunten in deze raad gewoon anders liggen. De heer Divendal verwijst de V.V.D.-fraktie naar Zaanstad om daar het oor te luisteren te leggen, spreekster mag dan de P.H.-frak- tie richting Bergen op Zoom sturen. Dan kan zij misschien eens gaan luis- teren hoe het daar met deze regeling gegaan is. Zij wil daar ook met name het college naar vragen. Men heeft deze regeling namelijk voorgedragen voor vernietiging bij de Kroon; wellicht dat daar een uitspraak over is. Zij vraagt hoe het daar verder mee is gegaan en wellicht dat daarna de ervaringen weer eens kunnen worden uitgewisseld. De heer Divendal"Wie heeft dat ter vernietiging aan de Kroon voor- gedragen?" Mevrouw Beets: "De provincie". De heer Divendal: "Wat heeft dat te maken met een vergelijk met de P.H.-fraktie?" Mevrouw Beets: "Omdat u ons naar Zaanstad wil sturen om daar eens het oor te luisteren te leggen, omdat iedereen het daar zo fantastisch vindt en misschien zijn er in een andere provincie andere ervaringen. Ik denk dat je dan ook eens verder moet kijken. Er zijn meer ervaringen dan alleen in Zaanstad, overigens in dezelfde provincie". De heer Divendal"Als ik het goed begrijp is er geen relatie tussen onze fraktie en de frakties daar van progressieve zijde en wél tussen de V.V.D.-fraktie hier en de V.V.D.-fraktie in Zaanstad." Mevrouw Beets: "Ik denk dat men zijn eigen verantwoordelijkheden in iedere plaats heeft." Spreekster vervolgt dat er voor 1988 I 178.000,-- beschikbaar is. Wat daarvan niet gebruikt wordt gaat terug naar de pro- vincie en zal volgens haar informatie en zij zou graag horen of dat juist is, in mindering gebracht worden op de subsidie 1989. Men kan alleen maar hopen dat die duidelijke politieke keuze, waar de heer Divendal van sprak, het niet verliest van de cijfers, want dat is niet in het belang van het woningbezit in Heemstede. En daar was de raad toch eiaenlijk voor bezig. Wethouder mevrouw Bierman antwoordt dat met name de heer Divendal zich nogal in pakkende termen heeft uitgedrukt: omslachtig, vertragend, de uitslag was bekend, enzovoort. Spreekster denkt dat ook een gemeente- bestuur, waarvan de politieke voorkeur op een bepaald aspekt van het be- leid duidelijk is, dat zichzelf respecteert, recht heeft op informatie over de effecten van de eigenlijke beleidskeuze. Zij denkt ook nog steeds dat het daarom alleen al goed is geweest dat het college in december het voorstel heeft ingetrokken, om te kijken wat de effecten zouden zijn, als alle informatie over 1987 verzameld was, van het amendement zoals dat in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 9