31 maart 1988 27 MEDEWERKING EX ARTIKEL 74 VAN DE WET OP HET BASISONDERWIJS TEN BEHOEVE VAN DE BOSCH EN HOVENSCHOOLNICOLAAS BEETSSCHOOL EN DE DISLOKATIE NICOLAAS BEETSSCHOOL Heemstede, 1 maart 1988. Aan de raad, Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Heemstede verzoekt u medewerking te verlenen op grond van artikel 74 van de Wet op het Basisonderwijs voor: a. het herstellen van schade t.g.v. lekkages aan de Bosch en Hovenschool en de Nicolaas Beetsschool; b. het herstellen van stormschade aan de Nicolaas Beetsschool; c. het herstel1en van de dakbedekking van de dislokatie van de Nicolaas Beetsschool (Reggelaan 14). ad a en b. Tijdens hevige regenbuien rond 20 november 1987 is ten gevolge van lekkages van het dak van de Bosch en Hovenschool en de Nicolaas Beetsschool schade aangericht aan boeken van een taal- methode en aan leesboeken. Tijdens een storm in oktober 1987 werd een zonnescherm van de Nicolaas Beetsschool vernield. De totale schade bedraagt 719,36 en wordt niet gedekt door de verzekering die de gemeente voor alle basisscholen heeft afgesloten. Het herstellen van de schade overschrijdt wel de normen voor nor- maal onderhoud. Het schoolbestuur hoeft dit derhalve niet zelf te betalen. De kosten komen ten laste van het fonds "andere voor- zieningen". ad c. Tijdens een onderzoek ter plaatse is geconstateerd dat de door het schoolbestuur voorgestelde reparaties/herstel1ingen met betrekking tot de dislokatie aan de Reggelaan 14 grotendeels zijn uitgevoerd. - 1 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1