GW 28 april 1988 37 VERNIEUWING RIOLERING INOISCHE WI.IK - DEELGEBIED D - Heemstede, 12 april 1988. Aan de raad, Overeenkomstig de meerjarenraming voor de herinrichting van de Indische Wijk zullen de rioleringswerkzaamheden in deelgebied D uitgevoerd moeten worden in 1988. Deze rioleringswerkzaamheden omvatten het vervangen van de bestaande rio lering door nieuwe riolen met een diameter van 400 en 500 mm in de vol- gende straten: - Timorstraat; - Sumatrastraat tussen de Borneostraat en de Timorstraat; - Celebesstraat tussen de Borneostraat en de Timorstraat; - Soendastraat en - Meerweg tussen de Javalaan en de Soendastraat. De te vervangen riolen dateren uit 1928 en verkeren in een slechte staat vernieuwing is noodzakelijk. De kosten van vernieuwing worden volgens de voor u ter inzage gelegde be groting geraamd op f 500.000,-- inclusief omzetbelasting. Wij stellen u voor ons een krediet van 500.000,-- te verlenen. Een plan voor de herinrichting van de betrokken straten zal u t.z.t. wor den voorgelegd. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek De burgemeester, O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1