:ïH!ä;=S£S=ï=™ r ta7=°"Jï'«>5"ta~'"iSresjs'jrïîaï ssr :£r;r;H vïr'-f"'- s s Ä-rs:? 2ksjs,i2.sîHt' 3 s itä'Ä'^ÄtriH-Hsr .r. .r.srtaSK-rrS2-^5,2«2 arjs 22 S 2 S gj.Ärs-.TÄ' s; a s"l:';;,ta:.'îeitaer.sîep=ie,w i;°~r"rta ssî^ wäs0" de srirr i*™,an 1 ,""1 sstsä sî crsKSi!"-^3 aîl ---- ^S,aÄ.tÄ*Ä2^SS2sSi« uS^."",^s;îcrsaL"irD0,"înS zae St^^îîrd. el-er?er ^e'voorkol9^ ^r^Ä beÎaL?Us;;e9k;rdhL?rbeqnare eenCdTiheîeber9a?erin? haar »taÄ 132 26 mei 1988 dit gebied, vlakbij een groot winkelcentrum Ziin fraktip ctomt a met dit voorstelmet de kanttekenina dat f traktle stemt dus in als men praat over de KhtL van hlt ""5" dât Sprekers fraktie. Wethouder mevrouw Beets antwoordt dat er op basis van alle reaktin, „„i gevonden konden worden en dat een aanpassing gerechtvaardiqd was Dat heer De Bruiin en in m? i Prematuur is om nu op de beschouwing van de ue tsruijn en in mindere mate op die van de heer niuenHai 0 het meer verband h°odt n>et het bouwplan zelf. Zij denkt dat in deP'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 16