138 26 mei 1988 De voorzitter sluit de vergadering te 21.45 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2-; De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 22