SSät 6. TúiZ'rii iiîtv:,Ti'.insnsK* 80ed, s,oi,Jk,nte"'äs «;\rr;Tri«,de lE!5""-K.-iÄ's.vsSffM't 5- âin.SnS,'ssr-: r 3' ,2-'-"88' - ""4- '»»te 118 26 mei 1988 16. Nieuwe rechtspositieregeling vrijwi11igers bij de gemeenteliike brandweer; nieuwe vergoedingsregeling vrijwillige brandweer. (58) 17' gVeendenu9nkerîng1n9SdUUr t1Jde,1'jke ve™^ening W.W.V.-vervan- 18. Begrotingswijzigingen. 19. Rondvraag. I. (59) 1988. ^±tst^n£j^nje_nolulen van de verqadering van 28 iannar,- De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 11JSt van mededelinqen en inqekomen stukken. l' N^tr?'ewaPPrrt Va" het Accountantskantoor van de Vereniqing van Nederlandse Gemeenten d.d. 24-3-1988 nr 421Q i„ S administratie van de Algemene Dienst 't/nMe kwrîwî 19M. 01 m"!- JoOTjÄS" ld;y «»t„ jaren, ten en anderz jds ook journaa1posten boeken. Maar er zijn ook een aantal vraaat TdT'T f6 in het administnatieve vlak niet'deugen Spre ef harte te nfm wethoude[ een P°9in9 wil wagen dit soort opmerkingen ter de profemen te^komen met °P'0SS,n9 voon de Äîgïîeer- welWnneHUder Wil-daar 9raag Posl'tief op antwoorden. Hij acht het jaarreken?ngen°versne 1 d'in ?Tmen iS de -^sïand'met T Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. 2' zBarkeTahed0 Vereni9ln9 Milieudefensie d.d. 11-2-1988, nr E/038 in- ring yan het raadsbesluit van 29-10-1987 nr 'l22* inzâke fct t ling (nieuwe) bouwverordening. WZake vaststei" De stukkenvermeld onder de punten 2 t/m 6, worden zonder hoofdelijke

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 2