351 BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP DONDERDAG 29 NOVEMBER 1988, TE 15.00 UUR Voorzitter: de heer Jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs R.W.E. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren A.C.F. Berkelmans, J.R.A. Nawijn, drs. B.H. Mulder, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes, de heren H.J.G. Bleekemolen en N.H. Geels en de wethouders, mevrouw S. van der Pas- Bouman, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth. Secretaris: de heer mr. A. Buiter, l.s. Afwezig met kennisgeving: mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier en ir. W.J.A.M. Swinkels. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. Voorzitter:" Na 11 jaar Heemstede zwaait dan vandaag Willem Hendrik van den Hoék af als gemeentesecretaris. De wereld van organisatie-adviseurs op gemeentelijk managementterrein wacht en lokt. In de snelle doch consequente carriêrelijn van onze secretaris, wij kunnen het vandaag met enige trots vermelden, is Heemstede zonder meer het centrale ele- ment geweest; immers tot nu toe althans, 4 jaar secretaris van Renswoude, 4 jaar De Lier, 11 jaar Heemstede. Het interim-management in Nederland op het terrein van de gemeentesecretarissen zal straks zijn gemodelleerd volgens voornamelijk Heemsteedse ervaringen. Daarom hebben wij allen dan ook onze bijdrage geleverd. Voor enlge zelf- genoegzaamheid moet ruimte zijn op een dag als van vandaag. Er blijken in Heemstede eigenlijk veel meer instincten te leven dan men wil doen voorkomen. Want hoe komt het dat men destijds de volentaire praktijkman, hij was toen nog niet afgestudeerd, van provinciale snit Van den Hoek heeft verkozen. De Lier en Renswoude lijken imners geen natuurlijk voorland voor ons Kennemers voortrekkersland. De "doewereld" van nijvere tuinders werd ingeruild voor een notitie-vretend en eisend intellectueel politiek klimaat. Te midden van een landelijk nog enigszins polariserend politiek geweld, ging Heemstede al nuchter maar scherp afwegend zijn gang. Daarbij reeds toen voorspellend dat de leiding die van de raad als hoofd van de gemeente uit zou moeten gaan niet zou stoppen voor de deur van een gemeentesecretaris. Alles, maar dan ook alles diende en dient immers te worden geëxpliciteerd alvorens het in het Kennemer afwegings-smelt-kroes terecht komt. Hier past v<e 11 icht de aantekening dat in 1977 voor de uitvoeringsfase in de praktijk van het politieke leven nog niet zoveel belangstel1ing bestond. A1 stond ook deze fase formeel wel op een enkele fractie-agenda Wim van den Hoek wist zich zeer snel aan te passen. Het doctoraal examen in het bestuursrecht werd heel snel gehaald en deze studie had een capaciteit voor de theoretische onderbouwing van het werk bij hem duidelijk gemaakt, die in een docentschap aan de bestuursacademie 1n Zuid- en later Noord-Holland verder werd uitgebouwd. Het was in de beginjaren nog volop een uitleven van de praatcultuur der 70-er jaren. Indrukwekkende dossiers over Binnenweg, Indische Wijk, verkeers- structuurplan I en II fase, vullen nog onze archiefstel1ingen. Hoogst curieus dat in deze jaren van relatief grote financiële ruimte zoveel is afgepraat, terwijl de fase van het doen, die erna gelukkig kwam spoedig belandde in een sfeer van snel teruglopende middelen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1