BIJ HET PLAATJE OP DE VORIGE PAGINA. Wat denkt u Bij het zien van dit jongetje? arme stumper? kwajongen? 't Is een heel oud prentje uit een hoek van Dickens, Oliver Twist. Tegenwoordig tekenen we zo'n jochie heel anders of we Beschrijven hem in lijvige rapporten. Een typisch voor- Beeld van pedagogisch verwaarloosde jeugd noemen we hem dan. Maar hij staat er nog steeds, zwart en schamel midden tussen de schrille kerstkleuren van onze welvaartssamen leving. Nog steeds is zijn zorg die van ons, van ons alle maal. We hopen gelukkige Kerstdagen met hem te vieren. (Kerstgroet i960 van de GroesBeekse Tehuizen.) WERKGEVER. Wanneer men Harry Mulisch een „muizenko ning" vindt, is men ..een werkgever". Het is duidelijk wat dat impliceert. Een „werkgever" is niet ieraand, die ande ren werk geeft, o nee! Een werkgever is een figuur uit Dickens, die hol-ogige kindertjes zestien uur per dag in zijn faBriek laat sloven, hoewel zij vliegende tering heb- Ben, hun moeder Blind is en haar zestiende kind verwacht, en hun vader zich van drankzucht en wanhoop heeft verhan gen. Een werkgever is een volgevreten wellusteling, met op iedere knie twee secretaressen in een verregaande staat van ontkleding, en voor zich op zijn Bureau de z.g. elek tronische „ontslagknop"(Dickens door Leonhard Huizinga in De Telegraaf van 1 november 1966). ERNST. SACHS ZOEKT VERZOENING (kop in Trouw van 21 oktober 1966) RUSSEN LEZEN VEEL EN GRAAG..... men kiest voorname lijk auteurs, levenden en overlevenden, die erg kritisch tegenover het Westen staan. Zola's verzamelde werken heb ben een oplaag van 280.000. Ook Dickens wordt veel gedrukt waarbij men de indruk wil wekken dat het er in het Westen nog zo uitziet. (Drs.M.P.v.d.Heuvel in Het Parool van 16 juli 1966) DE SELP-MADE MAN VAN DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE. Zij wa ren self-made men of althans mensen van nederige afkomst, 310

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 10