311 die weinig dankten aan geboorte? familie of officiële op leiding. (Zoals MrBounderberry in Hard Times van Dickens waren zij niet ongenegen met dit feit te koop te lopen.) Zij waren rijk en werden elk jaar rijker. Zij waren bovenal doortrokken van het vurige en dynamische zelfvertrouwen van mensen, wier eigen loopbaan bewijst? dat de goddelij ke voorzienigheid? de wetenschap en de geschiedenis sa mengewerkt hebben? teneinde hun de aarde op een schotel te presenteren. En tenslotte; Maar tussen het tijdperk van de Georges en dat van Victo ria viel hetgeen terecht genoemd is de grauwe eeuw van de bourgeoisie zowel als van de werkende stand? die door Dickens voor altijd is geschetst in zijn Hard Times. (E.J.Hobsbawn in Intermediair 12 april 1967) EEN DAME (ina Boudier-Bakker~j~„Haar vader? corres pondent bij een Amsterdams effectenkantoor? was een bele zen man? die Ina altijd verhalen van Dickens en Andersen voorlas." (Haagse Post? 7 januari 1967 DAVID COPPERFIELD. De ïTCRV-televisie heeft gister avond de eerste aflevering vertoond van David Copperfield? een van de BBC gekocht feuilleton naar het boek van Char les Dickens. Dat boek zit zo vol levende en levendige fi guren? dat het als het ware riep om een bewerking voor de televisie? die toch al nooit genoeg kan krijgen van tek sten. Misschien was de bewerking? zoals die gisteravond vertoond werd? toch wel een beetje een teleurstelling voor de liefhebbers van het boek? want door deze televisie-be werking werd duidelijk hoezeer Dickens zijn karakter in zwart-wit schildert. Wat in het boek nog acceptabel is? werkt op het scherm al gauw karikaturaal. Een figuur als Wilkins Micawber (een van de mooiste figuren die Dickens ooit schiep, met zijn vader als voor beeld) werd in deze film al gauw meer een zwetser dan de levenskunstenaar met allure? die Dickens in zijn boek te kende

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 11