Charles Dickens ONDER DE BONA VENTÜRIANEN Het is ons een ontstellend groot genoegen, de waarde lezer vanaf deze plaats mede te kunnen delen dat de volgende re gelen, handelend over de meestgewaardeerde schrijver aller tijden, de heer Charles Dickens, overal ter wereld een ge weldig opzien zullen haren; wellicht nog meer dan de uit gelezen verhandeling, die de onvolprezen Samuel Pickwick schreef over de Hampstead-vijvers en de daarin voorkomende stekelhaarzen. Wij zullen uw geduld niet langer op de proef stellen en dadelijk de gebeurtenissen een aanvang laten ne men. Welnu, het was op een van die naargeestige dagen in de Engelse hoofdstad, waarop uitgeteerde mussen in de be groeide dakgoten huiverend vrolijker tijden plegen te ver heiden en de mensen zich zó snel door de vochtige straten bewegen, dat het lijkt alsof zij de. vrees koesteren, door de mist gevangen te worden, dat wij ons in het door deze weersomstandigheden blijkbaar voorgeschreven tempo voort spoedden door de City of Westminster in de richting van het Dickens House, de plaats waar Charles Dickens drie be langrijke jaren van zijn leven heeft doorgebracht en welke tegenwoordig als Diclcens-museum is ingericht, geheel on der auspiciën van de befaamde Dickens Fellowshipde uit gebreide vriendenkring van deze grote schrijver. Dickens House, een onopvallend huis Dickens House is (van buitenaf) een onopvallend huis in een onopvallende straat, Doughty Street, een straat, die noch mooi, noch lelijk te noemen is. Kortom zo maar een straat in Londen. Reeds bij het betreden van dit gebouw wordt men geenszins omtrent de bestemming hiervan in het onzekere gelaten, daar men al dadelijk enige tientallen portretten van de goe de man op zich neer voelt kijken, waarbij menigeen het idee krijgt, dat er nog iets aan zijn stropdas te schikken valt. Bij ons was dit echter niet het geval en wij dronken al het 314

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 14