aantrekkelijke van dit gebouw met volle teugen, wat niet zonder moeite gepaard ging, daar dit edele vocht het huis van de kelder tot de zolder vult. Het is geweldig, geach te lezer, daar kunt u van op aan. Allereerst bezochten wij een kamer, die ons zeer interes seerde, daar zij geheel gevuld was met Diekens-asbakken, Diekens-handdoeken, -wandtapijten en afbeeldingen van de zelfde man, terwijl er een geweldig leger van kleine, ver steende Pickwicks in slagorde stond opgesteld om het ge heel te bewaken. Het bleek de souvenir-afdeling te zijn. Een al te jolige bezoeker Het huis puilt uit van grote en kleine kastjes, stoelen, schrijftafels en vitrines, waarin nog enige originele hand schriften worden bewaard. Het zal de waarde lezer duide lijk zijn, dat dit alles eens heeft behoord aan de man, wiens naam de voorgevel siert. Er is bijvoorbeeld ook de grote staande klok, die in vroeger dagen tikte voor de, heer Moses Pickwick, de man die Dickens inspireerde tot het scheppen van de andere, onster felijke Pickwick. Wanneer men vanaf de begane grond de trap afdaalt, komt men in de Dingley Dell Kitchen, de keuken, waar de Pickwickianen een onvergetelijk Kerstfeest mochten beleven. Ha deze ruimte bezichtigd te hebben, stegen wij weer omhoog en verlustigden ons in het aanschouwen van geweldi ge prenten, die korte episoden uit de welhaast onafzienbare reeks gebeurtenissen in de boe ken van Dickens uitbeeldden. Op de bovenverdieping keken wij juist door het raam, waar Bill Sikes bij gelegenheid van de in braak Oliver 'Twist doorheen ge- 315

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 15