weer uitgeknuppeld zouden worden (wat geenszins met onze verlangens gestrookt zou hebben, daar wij al sinds inheug- lijke tijden een zwaar verknocht Bonaventuriaan zijn en ook voornemens zijn, dit tot het einde onzer dagen te blijven, van welk termijn wij - vanaf dit ogenblik, met aftrek van voorarrest - nog twee jaar als actief lid der schoolge meenschap hopen te slijten, waarna wij zullen overgaan tot het donateurschap). Een menslievend figuur De volgende verschijning, die de aandacht van de heer Dickens trok, was juffrouw Gamp, die haar al te grote voorliefde voor sterk-alcoholische dranken overwonnen scheen te hebben, terwijl zij blijkbaar ook een vermagerings kuur had ondergaan. Nadien ontmoetten vrij nog iemand met een Duits accent, die bij de heer Dickens en bij ons ge- dachtenassociaties opriep betreffende de uitgebreide col lectie kwaadaardige eigenschappen, luisterend naar de ver zamelnaam dezer eigenschappens Jonas Chuzzlewitdoch ach teraf gelukkig slechts het uiterlijk evenbeeld van dit menslievend figuur bleek te zijn. Nicholas Nickleby was van betrekking veranderd en had zich als docent in de natuurkundige wetenschappen weten te ves tigen. Hij was het ook, die ons niet zonder trots in het kabinet, behorende bij de door hem gekozen studierichting, binnenleidde. Bij het betreden van deze ruimte riep de heer Dickens verrukt uits „de oude rariteitenwinkel!?" (een uitroep, die hij herhaalde bij het betreden van het biologie- kabinet) Café in lokaal 2 In de pauze waren wij er getuige van, hoe David Copper- field en Oliver Twist (beiden figuren uit de lagere klas sen) een lustig robbertje vochten,aangemoedigd door resp. de heren Micawber en Fagin, die elkaar door het grote ka rakterverschil, dat tussen hen bestaat, zelf bijna in de haren vlogen. 319

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 19