THE MEETING OF THE 5TH OF FEBEUAEY 1966 IN KRAANTJE LEK Wij vierden de 154ste geboortedag van de meester met een intiem diner. Na de verwelkoming las de secretaris de ingekomen post voor. Er was een dankbetuiging van Mr.Greaves voor de dankbetuiging die wij hem met Kerstnis na het aanhoren van de Carol gestuurd hadden. Brief van de Heer Cedric Dickens boordevol plannen voor de herdenking van de 100ste sterf dag van zijn great-grandfather in 1970. Van mejuffrouw So phy Walsh, die tegenwoordig op het eiland Wight woont, kwam er een mooi gedicht. De secretaris las voorts een brief voor van de Heer Bomans (die naast hem zat), waarin deze zijn grote spijt betuigde, dat hij niet bij het befaamde Telegraaf!eest aanwezig had kunnen zijn. Wij moesten het deze keer zonder mevrouw Nel Wiener stellen, die haar 25-jarige bruiloft in de schoot van haar familie vierde. Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen. Wij waren verheugd, dat mejuffrouw Anneke Sijp, elegant als al tijd en met een wit roosje in haar haar, weer geheel her steld bij ons kon zijn. Geruisloos kregen wij een nieuwe president. Het is nu de heer Marius Beek. De heer Jo Beek kreeg een cadeau voor wat hij gedaan heeft en de heer Marius Beek voor wat hij zal gaan doen. De heer Beets, die met Mevrouw linea recta uit Amerika kwam, werd gesommeerd bij de deur een speech te houden, welke vuurproef hij schitterend doorstond. De heer Godfried Bomans sprak over zijn belevenissen in de West. Het was een boeiend, kleurig en soms ontroerend ver haal. De jubilerende mariniers vroegen als geschenk een Bomans-avond. Mevrouw Bomans toonde ons trots de gouden eremedaille die haar man gekregen had. De tafel was wederom versierd met boomstammetjes en kaar sen, Toen wij geteisterd werden door „a devil of a draught" (Little Dorrit, bk I, ch.X) klom mevrouw Julia Beek par mantig op de tafel om een dakraam dicht te trekken. In de pauze brachten de heer en mevrouw/ Nico Andriessen zingend en spelend „Ode to an Expiring frog." Het dineetje was heerlijk. Wij kregen „all four on'em" zou Sloppy zeggen. (Our Mut.Friend, bk I, ch.XVl), te wetens soep, groenten, 321

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 21