vlees, ijs. Het rondje dat het "bestuur gaf was zo sterk dat sommige leden last van de zalm kregen. (P.P., ch.VIIl).Er was zoals gewoonlijk een groot aantal sprekersDe heer van Oorschot hootste op voortreffelijke wijze William Dorrit's laatste after-dinner speech na. (Little P., bk II, ch. XIX). Mevrouw Bomans vertelde iets teders over het begin van haar verlovingstijd en haar eerste ontmoeting met Da vid Copperfield. Het was weer zó gezellig en er was weer zoveel Dickensian sense., dat wij de vergadering rekten. But all happiness has an end - and as it was now growing late - we agreed it was time to trudge merrily home. (The Old Cur.Sh., ch.XXXIX). L.C.O.-B. AAIT HET WOOED is de minister van Onderwijs in de eer ste kamer (Diepenhorst)s In dit begrotingshoofdstuk ligt zeer veel vasts de midde len zijn beperkt. Dat wil zeggen dat vrij moeten kiezen tus sen het een of het ander^ kiezen voor het een, betekent het afkappen of het uitstellen van het ander, dat op zich zelf zeer nuttig, om niet te zeggen noodzakelijk kan zijn. Zo gaat het erop lijken, dat degene, die het meeste geld tot zijn beschikking heeft, ook werkelijk de beste bewinds man is. Dit lijkt mij een onbillijkheid. Ik wil hier herin neren aan mijnheer Micawber, die in Dickens' David Copper field heeft gezegds „Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen and six, result happiness. Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds odd and six,result mise ry." De afstand, die mijnheer Micawber en een minister van on derwijs scheidt, is slechts één schrede. Wanneer het geld ontbreekt, kan men niet - ik herhaal het nog eens - wat goed en noodzakelijk is, doen. (zie ook The Dutch Dicken sian Vol.V, part 1, pag.293). 323

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 23