DICKERS III HET KRACHTVELD VAN GOYA Een beschouwende geest die zijn gedachten liet gaan over de daverende dingen onzer dagen,, zoals daar zijns film, te levisie, fotoreportages, stripverhalen, cartoonsreclame kunst, geïllustreerde pers en wat dies meer zij, zou wel licht tot de conclusie kunnen komen, dat wij leven in een tijdperk van ;ivisuele cultuur", wat dan een duur woord voor plaatjeskijken is. Voor velen immers is de functie van de auteur allang vervangen door de persfotograaf en het lezen is doorbladeren geworden. Toch zou het onbillijk zijn om alle plaatsjeskijkers over één kam te scheren; het komt er op aan hoe ze kijken en wat ze bekijken. Er zijn er gelukkig óók nog velen op wie die fraaie cultuur-term wel toepasselijk is en zij vinden tegen woordig een overvloed van boeken en plaatwerken waar ze hun hart aan kunnen ophalen; boeken die grotendeels of uit sluitend uit reprodukties bestaan, maar die evenwel niet bedoeld zijn om alleen maar doorgebladerd te worden en - zoals onze taal het zo treffend uitdrukt - met een half oog bekeken. Integeldeels oog in oog! Twee biografieën in prenten De uitgever Kruseman in Den Haag is voor lezers en kijkers een serie begonnen, getitelds „Biografie in ï/oord en Beeld". Die titel duidt al aan wat de opzet iss een le vensbeschrijving van een beroemde figuur in kunst, litera tuur, wetenschap of politiek, waarbij de keuze en omvang van het illustratiemateriaal primair is, maar de tekst, daaraan evenredig, toch een zelfstandig verhaal blijft en niet tot louter bijschriften gedegradeerd. Een boek zowel om te lezen als om te bekijken. Ieder deel heeft ongeveer evenveel illustraties als pagina's en bevat ongeveer 130 afbeeldingen naar prenten, portretten en hands clir if ten uit de levensloop, het milieu en de tijd van de man zelf; dus zuiver documentair en niet achteraf gefantaseerd of uit de duim gezogen van de een of andere illustrator. De serie is begonnen met een deel over Shakespeare en een over Churchill. Onlangs verschenen er twee nieuwe del ens 325

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 25