„Bezig Baasje" Wat de illustratie betreft is het in de beeld-biografie van Goya natuurlijk opgelegd pandoer. De grote schilder geeft in dit opzicht de biograaf en de uitgever alle kans om een mooi boek te maken en dat is het dan ook geworden. Bovendien vindt men in dit levensverhaal ook een aantal afbeeldingen die men in een kunsthistorische monografie, over alleen de schilder, meestal niet aantreft? Spaanse stadsgezichten uit de 18e eeuw en andere documenten uit het milieu van Goya. Dat maakt het boek dubbel aantrekke lijk. In het deel van Dickens gaat de illustratie uiteraard uit sluitend over hem en is dus strikt biografisch-documen- tair. Maar ook hier - en juist "wanneer het een zo vermaar de figuur als Dickens betreft - is er een zee van materi aal. Zijn leven was immers boordevol van honderd-en-een activiteiten. „Zelden zal de uitdrukking? een bezig baas je, meer van toepassing geweest zijn dan op de schrijver, sociale hervormer, wandelaar, gastheer, journalist, rede naar, toneelspeler en in tal van andere functies voortdu rend in touw zijnde figuur, die wij onder de verzamelnaam „Diekens" gemakshalve plegen samen te vatten.Aldus luidt de aanhef van een bijzonder aardig voorwoord dat Godfried Bomans dit boek heeft meegegeven, waarin onze Nederlandse Life President of the Dickens' Fellowship in een notedop van twee bladzijden een goedgemikte analyse geeft van Dickens als Victoriaans tijdsverschijnsel en van de aard van dit boek. De inhoud van die aanhefszin wordt dan door de keuze der 130 daaropvolgende afbeeldingen treffend ge- illustreerd. Harry Prenen Biografieën in woord en beeld. Uitg.Kruseman, Den Haag. Charles Dickens, door J.B.Priestly (voorwoord van Godfr.BomansGoya, door Vyvyan Holland, per deel f. 14,90. 329

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 29