330 RAMBLE TO LIMEHOUSE CONDUCTED BY MR MOSTYN HARPER MAY 21st 1966 De Bath-Conference stond, wel in het teken van lange speeches in koude kerken. Eerst hadden wij het uitvoerige verslag van de heer Webb moeten lijden, in Limehouse Church was het Rev.Watt, overigens een aardige man, die van geen ophouden wist. Limehouse District is het land van Lizzy Hexam in Our Mutual Friend. Limehouse Church, een oude kerk in een naargeestig landschap,is de kerk waarin Abbey Potterson, de strenge kasteleines van de Six Jolly Fellow ship-Porters gedoopt werd. Er waren ongeveer dertig deel nemers. Behalve een Australiër en Gilles en ik was het al lemaal Head Quarters wat de klok sloeg. Wij keken naar een huis waar de kleine Charles veel kwam om zijn peetvader Huffham, een zeeman, op te zoeken. Er kwamen daar altijd veel oude zeelui en het wordt niet on waarschijnlijk geacht, dat Dickens aan deze bezoeken zijn la tere zeemansverhalen ontleendeTerwijl wij daar stonden ge beurde het, dat er een bovenraam openging. Een Mark Tapley-achtige figuur met een sporthemd aan leunde er uit en riep? „He Really didn't live here!" Wij moesten natuur lijk erg lachen en vervolgden onze weg die naar de docks leidde. Dit waren de contreien waar Gaffer Hexam en Roque Riderhood hun luguber beroep uitoefenden. (Het opvissen en beroven van lijken) Zo'n ramble eindigt gewoonlijk in een pub, zo ook ditmaal. Deze heet „The Grapes" en staat met zijn rug dichtbij het water. Dit is de vroegere „Six Jolly Fellowship-Porters." Het huis is gemoderniseerd en noemt zich tegenwoordig een hotel. Er kunnen drie gasten slapen en die drie zagen wij dan ook met koffers de nauwe trap" bestijgen. Rev.Watt was er ook. Het was er erg gezellig. Alleen, de ze eigenaars deden in het geheel niet denken aan Abbey. De vorige wel, dat waren twee zusters en die traden even dictatoriaal op als Abbey. Men herinnert zich hoe dat gings „Tom, voor een jongen die over vier weken gaat trou wen is het tijd om naar huis te gaan." „Jack, je behoeft Tom niet aan te stoten3 ik zeg hetzelfde tegen jou."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 30