ven, maar het liep toch anders. „Op een keer zat ik met Harry Verburg, de directeur van de Arnhemse kunstakademie te praten en die zeis ik geef het uit. Het was de "bedoe ling dat het een nieuwjaarsgeschenk zou worden voor de re laties van de akademie, de drukker en mij. Maar toen Bert Bakker het hoorde "bestelde hij ongezien een paar duizend exemplaren voor de verkoop". - Het is dus een aangepaste vertaling. Op welke manier is dat gebeurd? „Ik heb het geschreven zoals Dickens het geschreven zou hebben als hij nu in Nederland geleefd zou hebben. De bedoelingen zijn wel overgekomen. Ik heb het verneder landst in details en hier en daar ingekort als het te lang werd. Maar de geest is niet aangetast. Dickens is niet verouderd. Als je het vertaalt ga je je pas goed re aliseren hoe het geschreven is. Dan krijg je bewondering voor de schrijver, hoe het opgebouwd is, hoe alles in el kaar haakt." De litteraire belangstelling van de hoogleraar is veel omvattend. Zij gaat niet alleen uit naar Dickens, ook bij voorbeeld naar de zestiende-eeuwse Franse schrijver Rabe lais. Met drJ.D.P.Warnersmedewerker aan het instituut van vergelijkend taalonderzoek van de universiteit van U- trecht, is hij al enkele jaren bezig aan een vertaling van Rabelais' werk. „Ik ben meer dan dertig jaar bevriend met dr.Warners enwe hebben ons zo'n vijfentwintig jaar geamuseerd met Rabelais. Het plan om een vertaling met commentaren te maken,hebben we een jaar of wat geleden opgevat en we zijn er al een. flink eind mee op weg. We verwachten dat het eerste deel met commentaar over een jaar gereed komt. De in 1931 ver schenen Rabelais-vertaling van J.A.Sandford is een prach tig boek, maar het is niet wat we ons er van voorgesteld hadden" „Die vertaling is een gigantisch werk. Het wordt een pre cieze vertaling, de volledige tekst, in een aantal delen uitgegeven met losse commentaren en die commentaren zul len heel wat dikker worden dan de vertalingen." 333

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 33