THE ..MEETING OP THE 11th OP JUNE 1966 IN KRAANTJE LEK Laatste vergadering voor de vakantie» We mogen „Great Expectation" koesteren van ons nieuwe lid, een Diekens-belezen „respectable young man, aged seven teen" (Martin Chuzzl», ch.XXXIX). Tweemaal klom hij, in Pickwickian sense", op een stoel om een rede af te steken» De president ging daarna over tot de orde van de dag.„Not to put too fine a point upon it," (Bl.House, ch.Xl), maar zeiden we „orde" Het heette, dat de twintig Bath-gang- sters gelegenheid zouden krijgen om hun belevenissen uit te dragen. Maar geen kans, „the young man with the lumpy forehead" kwam tenminste nog tot „ésker" (Our Mut.Fr., bk I, ch.Xl), wij niet. De secretaris stond te staan in een licht zomerjasje en trachtte een lijn te scheppen in de chaos. Vergeefs, wij „rotzooiden maar wat an", om een be roemd kunstenaar te citeren. Maar nu komt het gekke, wij verveelden ons geen seconde. De Life President heeft in Brighton zijn haar (niet) kort laten knippen voor 3. Deze omstandigheid verhinderde hem niet om ons twee moei lijke, doch mooie stukken voor te lezen, het eerste over „Privacy in pubs" en het tweede over snobisme in de bouw kunst. Vooral dit laatste stuk ondervond veel bijval van onze redacteur, die in een sombere hoek aan een lange bij na lege tafel zat. Na het eten verraste de echtgenoot van onze eigen Josje ons op prachtig pianospel. Wie had ooit kunnen denken, dat de heer van Oorschot zich als een uitstekend cineast zou ontpoppen? Hij wandelde door zijn eigen film alsof hij in Hollywood geboren was. De film van de heren Beek was vanzelfsprekend interessant. Wij zagen leeuwen en wij zagen de heren Staples, Varnals en Greaves op een gearmd rijtje. En als het dan zo zoetjes aan tijd wordt om op te breken, wat doe je dan? Net als de heer v.d»Akker op een kalm fietsje de zomer in peddelen» L.C.O.-B. 335

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 35