THE MEETING OP THE 15th OP OCTOBER 1966 IN KRAANTJE LEK Een geanimeerde opkomst» Ons oog viel o.a. ops mevrouw Heldring, de heer en mevrouw van Rhijn en de heer Maingay. De heer Sachs is in zoverre hersteld, dat hij, voor het eerst na lange tijd, weer met zijn vrouw in ons midden kon zijn» Door het vallen van een hekend Haags wandmeuhel wa ren de heer en mevrouw van Oorschot verhinderd te komen» Een nieuw, jeugdig lid kondigde een park voor zedenverwil dering aan op de Veluwe. Vervolgens Besteedde hij bijzonde re aandacht aan de zwemkwaliteiten van de heer Mao» Er door de president aan herinnerd, dat wij geen aardrijkskun dig genootschap zijn, kwam hij terzake met de slaapverwek kende mededeling, dat hij Dickens een rustige dimensie vindt Bespreking van de ingekomen correspondentie. Idem van de Council Meeting op 8 oktober te Londen. Het geschil op het hoogste niveau aldaar is bijgelegd. De heer Godfried Bomans verhief zich nu op magistrale wij ze van zijnen zetel en verhaalde ons van zijne ontmoetingen en troebelen met een personaadje dat zes was toen Dickens stierf, te wetens Lodewijk van DeysselZijn woorden bonkten op ons neer als vallende balken. Zijn woorden sisten ons voorbij als kogels. Onze vreugde en onze verrukking ster- relden boven ons uit en ontstak de gloeyende zonnen van onze liefde. Zomaar een vraags weet iedereen nu haarfijn wat een Y/ander anekdote is? Een oproeps wij hebben momenteel anderhalve man en een sprekende paardekop. Dat een ieder zijn beste spreekbeen- tje voorzette, Wij verwachten op de volgende vergadering een bestorming van het podium onder de uitroep van New man Noggss „I WILL speak!" (NichlNicklch.LIX) Men be denke echter „not more than four members being allowed to speak at one time on any pretence whatever. (Sketchesch. VI). Rest ons nog te vermelden, dat mevrouw van Dungen voor treffelijk slaagde voor het examen dat mevrouw Overbeek haar in de auto van de heer Maingay afnam. L.C.O.-B. 336

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 36