337 VIERING 10-JARIG BESTAAN 10 .DECEMBER 1966 IN RESTAURANT VAN DER HEIJDEN TE LEIDEN „What larks!" (Joe Gargery, Gr.Exp. ,ch.XXVTl) .Groot feest,, Tevens de 50ste "bijeenkomst. Vier en vijftig hobgoblins (Our Mut. Er.5 bk III, ch.XVl) kwamen opdraven. Onze Ma rianne Adolfs, die twaalf was toen zij lid werd, is „wan dering out upon the Appian way (Pictures from Italy/Rome) en kon er derhalve niet bij zijn. Wat er wel bij was, was het spandoek met „Welcome Dicken- sians", destijds vervaardigd door mevrouw Anke Eras en me juffrouw Hilda Kern. De heer Peter van Sonneveld ging feliciterend rond. De heer Keene wierp bezorgde blikken op de gedekte tafel.Een eeuw later werden we op een graftoon aan de dis gesom meerd: „Come down and be poisoned, ye unhappy children of men!" (Our Mut. Er.bk I, ch.Il). Ontroerend was het ogenblik waarop de negen, die bij de op richting aanwezig waren, opstonden. Het waren: de heer en mevrouw Nico II.Andriessen, de heer en mevrouw Godfried'Bo- mansmevrouw Titia Kamerlingh Onnes, de heer F.A.C. van Oorschot, de heer en mevrouw Gilles Overbeek en mejuffrouw Clara Schade. Sprekers te over. Zij, voor wie er geen tijd meer was, ko men op het birthday-dinner aan hun trekken. De dames Hilda Kern en Sybrig Dorst reikten, geassisteerd door mevrouw Schimmelpenninck, honi soit qui mal y pense, de Orde van de Kouseband uit aan de leden van het bestuur. Het schitterende betoog van Mr.Ernst Heldring was geti teld: „Zou Dickens in deze tijd een beter rechter of een beter advokaat zijn?" De heer Willem Klooster begaf zich - in het bijzijn van zijn vrouw - op het pad der liefde. Met wie zou hij liever getrouwd geweest zijn, met Kate Nickleby, Madeline Bray of Miss Petowker? De twee eersten waren te zemelig, de laatste zou nog gegaan hebben, ware het niet, dat zij ordinair water verkoos boven iets pittigers. Opge lucht brachten wij een dronk uit op mevrouw Klooster die alles met een wijs inzicht aangehoord had. De chairman, our Life President, beantwoordde elke speech

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 37