341 Keen vrienden, dat weten ze niet! En tocli was die schenking niet gering: een complete bi bliotheek van bijna 1800 werken! Wie in Alkmaar het gemeen te-archief binnenloopt, krijgt de volgende catalogus onder ogens Municipal Archives Alkmaar City of Bath Alkmaar Adoption Appeal CATALOGUE Books presented by the City of Bath to the City of Alkmaar after the liberation of our country in 1945 Op pag.3 van deze catalogus lezen wijs „De uitlening ge schiedt gratis; men betaalt slechts eenmaal f„ 1.- voor een verplichte catalogus en een verplicht boekomslag. Wie kunnen boeken lenen?s Ieder te goeder naam bekend staand meerderjarig persoon." Enzovoort. Deze Bath-Library heeft een Classification van A t/m Z. Onder F (Novels and Short Stories) worden 828 titels ver meld. De nummers 191 t/m 213 hebben betrekking op Charles Diekens; hiervan zijn de nummers 191 t/m 206 de uitgaven van Hazell 1.868). De overige uitgaven zijn van Everyman's Library, Oxford University Press (nr.209), Hacmillan (nr. 211), P.A.Gawthorn 1859 (nr.212). Als nr.214 wordt vermeld: Pickwick (Portrait Gallery) Alfred Noyes a.o. 1936. Onder M (Biography), totaal 85 nummers, komt onder nr.56 voor: Pope-Hennessy (Una) Charles Dickens 1945° Wie van de Nederlandse Bath-gang(st)ers heeft zich, met deze catalogus als schild voor de borst, langs 's Heren Bath-wegen vertoond op zoek naar de burgemeester om hem de hand te drukken?..... Niemand! Een goede raad. Als ge de haasstaa bezoekt, wip dan eens even in het moderne gemeente-archief binnen en vraag naar die catalogus. Een bijzondere herinnering aan de City of Bath. Cor Wiegel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 41