3» itn IMS* (]=3 3 J\ C# 0 Volume V Part 2/3 DECEMBER 1967 No, 14 Published by the Haarlem Branch of the Dickens Fellowship Edited by Nico E. Andriessen and Cor Wiegel, Adress of the editors? v. Hogendorpstraat 19, Haarlem MAKE A NOTE OF. EEN KERSTVERHAAL heet de gloednieuwe en opmerkelijke bewerking van Charles Dickens' „A Christmas Carol in Prose", die onlangs bij de Haagse uitgeverij Bert Bakker verscheen. Dat opmerkelijke zit hem niet alleen in het onconventione le van de vertaling, maar ook in de persoon van de verta lers prof.dr.ïï.C.D. de Wit is hoogleraar in de biologie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen.(Haarlems Dagblad van 9 december 1967). ZELFKRITIEK. Dickens, Heine, Piet Paaltjens, Multa- tuli, Willem Elsschot getuigen van het „ongeneeslijk ge wond en toch onsterfelijk idealisme" dat sedert de roman tiek in de humorcultus aan het woord komt. Ergens in de pu berteitsjaren ligt bij deze dichters en schrijvers de schrij nende wond die hun hemelhoge verlangens in het conflict met de onvermurwbare maatschappij van hun dagen hebben op gelopen. Hun sentiment en geestdrift is in ironie en skep- sis verkeerd^ ze hebben eigen krachten leren wantrouwen. Hun kritiek is tevens zelfkritiek en wordt al gauw taal kritiek. „De dingen zijn niet wat ze schijnen, een schoone kleur bedekt venijnen" zei Vondel het al niet? (Uit De Vacature, 21 juli 1966)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 7