308 PIET PAALTJENS, Dickens en Heine heeft de jonge dich ter niet slechts gelezen, maar als geest van zijn geest geabsorbeerd....... (De Vacature, 21 juli *[366) ROGER TRAEFORD speelt Dickens voor Nederlandse schooljeugd. „Geweldig, -zoals de jonge mensen in Neder land Dickens •waarderen"',; zegt de 45-jarige Engelse ac teur Roger Trafford, die op het ogenblik een tournee door ons land maakt. De tengere beweeglijke acteur oogstte in Engeland veel succes met zijn voordrachten uit de werken van Dickens. Gisteravond trad hij op voor de leerlingen van het Leeghwaterlyceum aan het Pekplein in Amsterdam-Noord. Hij speelde enkele fragmenten uit de befaamde „Pickwickpapers" van Charles Dickens. Iedere persoon, die door de schrijver ten tonele gevoerd wordt beeldt Trafford afzonderlijk uit. „Ik begrijp", vertelt hij ons in de korte pauze, „dat het voor de Nederlandse jeugd niet gemakkelijk is mijn voor dracht te volgen,; ik heb daarom ook mijn spreektrant aan gepast aan dit publiek." Het bevalt Roger Trafford zo goed in Nederland, dat hij er zijn tweede vaderland van wil maken. „Als alles mee zit ga ik binnenkort een flat kopen in Haarlem." Maar eerst moeten nog tal van voorstellingen door het gehele land worden afgewerkts vanavond in Schagen, daarna in Am stelveen, Breda, Weert, Tilburg en tal van andere plaatsen. Trafford gaf ook voorstellingen in Scandinavië„Maar zonder u te willen vleien", zegt hij, „Nederland trekt mij, naast Engeland natuurlijk, toch het meeste. Beide landen zijn door hun verschil en misschien ook wel tegengesteld heid op sommige punten interessant voor mij. Engelsen en Nederlanders mogen dan wel eens kibbelen; nog nooit heb ik meegemaakt, dat zij een hekel aan elkaar hadden." De pauze in het houten zaaltje van de Leeghwater- school is afgelopen. De leerlingen wachten op het laat ste gedeelte van de voordrachten het is merkwaardig stil in de menigte, die over het algemeen toch wel blijk van aanwezigheid geeft. Na de voorstelling deed ze dat ook.Het langdurig applaus was het beste bewijs van de waardering, die de jongelui voor de Engelse kunstenaar hadden. (Trouw, 14 januari 1966)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 8