- 128 a 1 a d e WATEEIIOOGTE, NATUUELIJKE WATEE-ONTLASTING en WEEKING dee STOOMTUIGEN in EI J NL AND. =3 I i !§J 5 .3 Stoomtulgen. a a 8 -£ a ■d Schutsluis METEOEOLOGISCHE WAAENEMINGENgedaan in den HAAELEMMEEMEEE-POLDEE. Leeghwater. Cruquius. Krulsdorp. 3.8 1 WATEEHOOGTE en WEEKING der STOOMTUIGEN in den HAAELEMMEEMEEE-POLDEE. WATEEHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN in da Bingvaart, in den Folder, Leeghwater. Cruquius. Lijnden. s a a <-> 114 3 S3 H* Boezcmhoogte op den middag A. P. in Ellen. Rijnland. <6 «3 Ch-CJ ai 27 28 39 81 1 2 0. S3 0. 55 a. 55 80 0.61 0.58 0.56 0.53 0.52 0.63 0.58 0. 56 0.51 0.54 0.51 ti g 0.44 0.48 0.53 0.39 0.43 0.46 0.51 0.54 0.60 0.S7 0.66 0.58 0.54 0.56 0.68 0.66 0.56 0.61 0.58 0.58 0.60 fcj e J SK 6 Hoogte van het Bultenwater met bctrekking tot A. P. in Ellen. IJ te Halfweg. hoogste Vloed. 0.87 0.37 0.36 0.26 0.28 0.32 0.35 laagste Ebbe, IJ te Spaarndam. boogate Vloed. laagste Ebbe. 4-0.23 4-0.31 4-0.28 -i-0.37 4-0.38 4-0.29 4-0.12 -j- 0.15 -5-0.16 -t-0.04 -j-0.52 -t-0.10 -5-0.03 -5-0.28 4-0.29 4-0.33 4-0.30 -5-0.48 -j-0.44 4-0.39 4-0.18 -5-0.26 -5-0.10 -5-0.09 -5-0.54 -1-0.12 -5-0.06 -5-0.81 IJssel te Gonda. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Noordzee te Katwijk. hoogste Vloed. Ebbe. 4-1.04 4-1.05 -j-0.97 4-1.51 4-1.32 4-1.28 4-0.98 -5-0.42 -5-0.24 -5-0.36 4-0.35 •4-0.05 -5-0.26 -5-0.49 4-0.91 4-0.86 4-0.90 1.35 4-1.18 4-1.14 4-0.76 -5-0.66 -5-0.68 -s-0.66 -5-0.11 -5-0.48 -5-0.51! -5-0.68 Slulsgang. a, Uren. b. Grootste verval in Ellen. Halfweg. b. Spaarn dam. b. Gouda. Katwijk. Uren Werking. 0.03 0.08 0.08 0.10 0.07 s 0.06 to OJ 0 O O 6 16 21 24 "8 w 05 09 02 0.21 0.18 0.12 0.27 0.22 0.18 0.16 0.24 0.25 0.25 0.27 0.30 0.29 0.29 te WEESP. AANMERKIN- GEN. 0.11 0.13 0.16 0.27 0.16 0.09 —0.26 S <1 0.28 0.25 0.24 0.33 0.27 0.27 —0.26 a g 3 S Lijndcn. Regen. Vordamping. Rcgeu. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Bahometeb. Thekmom. Fahbenh. vo. 8 u. av. 8 u.j vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8u. vo. 8u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo.Su. av. 8u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2 n. av. 8 u. vo. 8u. na. 2 a. av. 8 u. 28 0.— I a 3.T f 0.— t 3.7 0.— 2.3 V 0.— a 2.7 i f 755.3 i 57°.6 39 0.— 0.2 2.9 0.— 0.2 0.3 2.5 0.— 0.3 0.4 1.9 0.— 4.4 0.2 2.3 752.5 751.2 750.6 59'.2 67'.6 59°.9 80 3.1 4.4 0.5 2.4 8.9 1.2 0. 5 2.8 2.4 0.7 0.2 2.1 12.7 2.3 1.2 1.8 751.1 754.7 756.8 59'.5 59°.0 57'.0 81 0.— 2.9 0.1 2.8 0.— 2. S 0.2 2.7 0.— 3.6 0.2 1.7 0.— 5.— 0.2 2.0 755 0 754.4 755.4 59'.2 63'.1 55\8 1 0.— 0.— 0.2 2.3 0.5 2.6 0.1 2.G 0.7 0. 0.3 1.7 0.4 0.7 0.1 2.8 758.3 760.0 760.4 63".1 64°.S 56".8 2 0.— 2.5 0.1 2.3 0.2 2.7 0.2 2.6 0.3 1.1 0.2 2.— 0.— 2.1 0.1 1.6 756.2 753.9 752.8 60*. 4 62*.6 59'.5 3 5.9 0.2 0.2 1.6 7.3 2.1 0.4 2.3 5.— 0.— 0.1 1.5 4.-- 1.9 0.3 1.7 754.3 756.1 754.8 60'.1 63°.l 62°.6 4 5.4 0.4 t 4.4 V 0.3 v 5.7 a 0.4 i 4.3 0.8 v 754.7 753.5 i 61'.2 62*.3 t 27.2 19.7 82, •J 21. 4 19.8 37.8 17.3 AANMERKINGEN. a W -?- A. P. in Ellen. o a LEEGH CRU LIJN- AALS- LEIGH- CRU LIJN- KRUIS- VENN. a <o Ps tn Slagen. fl 09 Ps rn '<3 Slagen. a 09 Ph m *09 Slagen. WATER. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. DORP. P p P Ph o US P p 28 0.53 0.53 0.58 0.54 4.74 4.74 4.77 4.75 4.76 9 II a a 0 9 u a fl 0 u a 29 0.53 0.53 0.57 0.53 4. 74 4.75 4.77 4.75 4.76 9 B u a a II p B a u p fl 80 0.56 0.43 0.56 0.49 4. SO 4.75 4.75 4.78 4.76 U a ii o. 14£ G 8 B p u a 81 0.55 0.54 0.54 0.55 4.81 4.85 4.76 4.81 4.79 U p a 9 24 G 8 9 n u p 1 0.54 0.57 0.59 0.53 4.81 4.91 4. 82 4.86 4.81 U ii P 24 6 8 9 u B B 2 0.54 0.55 0.58 0.63 4.85 4.93 4.85 4.90 4.85 f P u II 6 8 28373 H 0 u 0 3 0.58 0.61 0.59 0.53 4.84 4.79 4.80 4.80 4.83 u B B 0 0 a 9 a N 1 B 4 0.61 0.62 0.58 0.51 4. S3 4.76 4.77 4.77 4.82 B B a a fl a U B II fl II Te zamen 9 a a u 744 6 8' 28373 n II p fl t t 9 u B 9 fl p a u U II fl Alzoo per minuut II p ii fl u 6 8 6.369 B fl B f a B u ii a a a II a u a a B Den SOsten Julij heeft de Cruquius 4$ unr stilgestaan wegens het verwisselen van een pompzniger. Van hinnenlandsche runderen was de markt goed voorzienhet vetgeweide vee was zeer puik van kwaliteit. Uit Ierland en Schotland was zeer weinig aan. Voor alle soorten van vee was weinig vraag, tegen ecne prijsverlaging van 3 cents per ncd. pond. De aanvoer van schapen was vrij wcl en het moerendeel was puike waar. Duinschapen, halfbloeds en puike Leicesters gingen vlug weg tegen rnim de notering van vorige week maar de mindere soorten warcn Diet levendig gezocht, tegen prijzen als laatst. Lammeren waren mecr aangevoerdmaar vonden weinig gading en wareo geuiakkelijker te koopen. Kalveren waren ruim tcr markt en vonden slappe vraag tegen de prij- xtn van laatstleden week. In Varktns ging weinig omdoch hielden de prijzen zich staande. De geheele aanvoer ter markt bedroeg: 4750 Runderen 27,120 Scha pen en Lammeren320 Kalveren en 450 Varkent. Prijs in cents per Ned. pond, schoon aan do haak: Runderen: Isle kwal. 88/91; 2de kwal. 69/77 3de kwal. 01/66. Schapen: 96/1.00; 2de 72/83; 3de 63/69. lammeren:1,10/1,25. Kalveren: fijne88/88; grove zware 72/80. Varkens: kleine fijne. 77/80 grove zware 66/74. Amsterdam6 Augustus. Vee. De heden ter markt besleedde prijzen waren als volgt: Runderen Iste kwal. 180 a 220; 8de kwal. 160 a 2003de kwal./ 140 a 180; Melk- en Kalf-Koeijenf 80 a 190. 8 Augustus. Tarwe iels liooger betnaldper 2400 kilo: mindere oude bonte Poolsche 325Beijcrsche 300 a/d Zaan Rogge prijshou- dend; per 2100 kilo: grove Pruissische 180, konlant zonder korting; gebroeide Galatz144. Op levering per 2I00 kilo onveranderd; October 173, 172, 171. Koohaad bij voorgaanden markldag 1 lager; Waard en Groet 12$; op 9/v. Olie in October 70. Lijnzaad zonder handel. Raap-Olie dadelijk flaauw, op levering niet williger; op 6/w. 41%; Vliegend 401. Lijn-Olie liooger betaald; op 6/w. 41%Vliegend 40$ llenncp-Olie op 6/w. 43$Vliegend 42. Raapkoeken per 1040 stuks /74 a/78. Lijnkoeken per 104 stuks 10 a 14. Kaheren Iste kwal. 40 a 60; 2de kwal. SO a 503c kwal. 25 a 40Schapen f 22 a 30Varkens 46 a 50 cts. per Ned. 97. Alkmaar3 Augustus. Kaas. Aangevoerd 588 stapels (124,774 Ned. 97.) Prijs: kleine 30,50; Kommissie 30,75; middelbare/30,50 laagste prijs/17,—. Nieuw Koohaad f 12,80.Karweizaad 16,50. 4 Augustus. Aangevoerd: 10 Paarden 30 a 70; 3 Koeijen 110 a 140; 300 Schapen 10 a 18; 56 Lammeren 4 a 8; 17 nuchtcre Kalveren f 4 a 6; 80 magere Varkens f 15 a 20; 81 Rig gen fl a 11. Boler 72$ a 82$ cents per kop. Broek In Waterland, 2 Augustus. Kaas. Aangevoerd 45 stapels (4490 stuks), weg. 8981 Ned. 8. Hoogste prijs/ 30, Gouda, 9 Augustus. Kaas met kleincn aanvoer, wegens de op 15 dezer te houden groote Kaasmarkt25,a 27,50 per 50 kilo naar kwaliteit en wigt. Groningen 3 Augustus. De aanvoer van Kooliaad bedroeg heden ruim 800 last, de kwaliteit weinig vcrschillende van die van jl. Dings- dag. In het begin der markt scheen het dat de vraag niet zeer levendig was, doch toen de eischen, die eerst 50 en 75 cents verhooging aan- duidden, eenigzins gematigd werden en men 25 a 40 cents boven de prijzen van Dingsdag kon koopen, bleek het spoedig dat het niet aan kooplust ontbrak, vooral van de zijde van provinciale olieslagers en ter verzending naar Friesland, Overjjssel en Gelderland. Voor zoo ver men uit de bevrachtingen kan nagaan, is voor de Zaan niet veel gekocht en voor Belgic in het geheel niet, maar het kan zijn dat schepen, aanvan- kelijk voor de Zaan bevraebt, later naar Relgie bestemd werden. Men betaalde voor puik Hoogl. 12,50 a 12,75, enkel ietsmeer; mindere soorten in verhouding, veelal niet zoo duur; voor puik Oldammer/11,85 a/12; minder/11,50 a 11,75. De aanvoer is geheel opgeruimd. Raap-Olie 38 konlant; Najaar 88. Lijn-Olie 38. In Granen is genoegzaam niets oragegaan. Prijzen onveranderd. Haarlem 6 Augustus. Roode Tarwe 9,50; Haver f 3,90 a 5,10; Paardenboonen 8,30. Kooliaad f 12. 8 Augustus. Aangevoerd en verkocbt: 20,493 sluks (188 stapels) Zoete- melksche Kaas, wegende 40,012 Nederl. 8. Hoogste prijs 30,50 per 50 Nederl. 8. Veemarkt. Aangevoerd: 47 Runderen, 8 Kalveren en 82 Schapen. Hoorn, 2 Augustus. Kaas. Ter markt zijn geweest 246 stapels of 59,975 Ned. 8. Hoogste prijs: 31,—. De handel was vlug. 4 Augustus. Aangevoerd: 19 Paarden 50 a 135; 4 Koeijen f 135 a 290; 12 Kalveren f 5 a 11,50; 66 Schapen 19 a 23; 30 Var kens f 12 a 24; 5 Zcugen f 19 a 38,50; 75 Biggen f G a 11; 3 Dokken f 1,50 a 6; 2 Geilen f 1,90 a 5,50; 430 Kippen 25 cents a 1,75.15,200 Kippen-Eijeren f 2,30 a 2,50; 6100 Eenden-Eijeren 2,90 a 3 per 100 stuks. 250 mud Aardappelen 2,50 a 3 per mud. Leiden4 Augustus. Boler. Verkocbt: "440 Ned. 8; Iste kwal. 51 a 55 per vat, of 1,27$ a 1,37$ per Ned. 8; 2de kwal. /46 a 50 per vat, of 1,15 a 1,25 per Ned. 8. Veemarkt. Aangevoerd 65 Schapen. Verkocht: 65 magere Hamels f 15,25 a 18,75; 32 magere Varkens f 16 a 32; 108 Biggen fl a 14. Hedemblik, 1 Augustus. Kleine Kaas f 30,Aangevoerd 171 stapels (42,175 Ned. 8). Boler f 1,06 per ned. 8. Kippen- Eijeren f 2,30; Eenden-Eijeren f 2,40 per 100 stuks. Mlddelbnrg, 2 Augustus. Koohaad. De vraag was heden bui- tengewoon groot; begin beurs word dadelijk volop 12 betaald en later 12,25 a 12,50; voor verzending alleen zal, met inbegrip van jl. Maan- dag, 150 last gekocht zijn. De aanvoer was echter heden niet zoo groot dan men gedacht had. Het beschot valt over het algemeen tegen. Pormcrende, 7 Augustus. Kaas. Aangevoerd waren 212 stapels, vlugge markt; Kleine 31,25; Middelbare 30,75. Boler f 1,10 per Ned. 8. Kippen-Eijeren f 2,75; Eenden-Eijeren f 2,75 per 100 stuks. Vee. Aangevoerd: 1062 Schapen en Lammeren, magere schapen duur, vette dito prijshoudend; 34 vette Varkens 41 a 52 cents per Ned. 8, met vluggen handel; 28 magere dilo 14 a 22 per stuk; 138 Biggen f 5,50 a 8,50, tamelijk vlug; 122 vette Kalveren 45 a 70 cents per Ned. 8, met levendigen handel; 25 nuchtere dilo f 6 a/12 per stuk, slug; 171 Runderen, vlugge markt met fermen handel; 19 Paarden. Rotterdam, 6 Augustus. Meekrap zeer weing aangeboden en de mooije kwaliteiten iets hooger gehouden. De handel was gering. Tarwe. Van Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. was de aan voer matig, die 10 a 20 cents hooger tamelijk goed opruimde; de besle soorten 8,60 a 9,90; middel- en geringe 7,80 a 8,60; oude en jarige 9 a 10,50. Poolsche en roode met eenigen meerderen handel 5 hoo ger; 126, 127 8 oude witb. Poolsche/ 330 a 335 124, 125 8 witb. dito/ 305 a 310; 132, 133 8 Paltzer bij parlij/ 320; 130, 131 8 Bovenl Ris f 320; 128, 129 dito 315; alles per 2400 Ned. 8. Rogge. Inlandsche prijshoudend; Vlaamsche en Zeeuwsche/6,30 a 6,60; Overm. en Noord-Brab. 5,70 a 6,20. Van nieuwe Zeeuwsche en Overm. was minder aangevoerd, waaronder die minder droog was en verkocht werd tot 6 a 6,70 naar kwaliteit Van Buitenlandsche alleen verkocht per 2250 Nederl.®: 124, 125 ffi Fransche 201. Roekweil. Noord- Brabandsche met weinig toevoer en hooger verkocht; op 140/2 8/ 180 a/185; Fransche zonder prijsverandering per 2100 Ned. 8: 155 a 160; jarige dito 150. Garst. Voor nieuwe Vlaamsche, Zeeuw sche, Flakk. en Overm., die minder dan de vorige week toegevoerd was, beslond tot 20 cents hooger goede vraag; puike blanke drooge partijtjes 5,80 a 6,20, goede en mindere 5,20 a 5,60; nieuwe Zo- mer, waarvan eenige partijtjes ter markt waren, tot 5,60 a 6 vcr- kocht- Haver ging als voren van de handkorte 3,70 a 5,40 lange 3,20 a 4,20. Paardenboonen komen nog slechts bij kleinig- heden voor en worden betaald met 8 a 8,40. Huivenboonen mede schaars eu door benoodigden 9,50 a 10 betaald. Bruine Boonen te noteren: Walchersche en Zeeuwsche 10 a 17,50; Witte dito 10 a 12. Erwlen. Nieuwe Blaauwe met eenigen aanvoer zeer versctiil- lend van droogte, die verkocht zija naar kwaliteit tot/ 8,50 a 9,50; jarige komen bijna niet meer voor. Koohaad merkelijk minder en slechts 300 last aangevoerd; daarvoor beslond 2 a 2$ hooger vrij goede kooplust en ruimde met weinig uitzondering geheel op Vlaamsch gestort 66 a 67dito zakmaat 65 a 66Zeeuwsch zakmaat 64 a 65; Overm. 64 a 65$; Brielsch 62 a 65$; Flakk. mindere kwaliteiten X 57 a 62. Van Lijmaad werden geene verkoopen opgegeven. lnlandsch Hennepzaad f 200. Kanariesaad f 9,25 a/10,50, te noteren. Aan de Oh'e-markt op heden werd Raap-Olie kontant tot 43$ per 100 kilo gedaan; Najaar dooreen tot 44 aangeboden, zonder nemers te vinden. Lijn-Olie zonder omzet, kontant tot 43 verlatenNajaar niet aangeboden. De handel in vette Wei-Parkens alhier op heden was bij redelijken aanvoer in den beginne iets levendiger dan de vorige week, doch gesta- dige aanvoer na het marktuur deed den handel spoedig verflaauwen; hoewet nu het aangevoerde schoon opruimde, gescliiedde dit niet dan na eene kleine vermindering in de prijzen. De prijzen besteed voor con- sumtie liepen van 44 tot 50 cents het Ned. 8. Voor guste, zijnde ligter soort, werd 42 a 46 cents per Ned. 8 besteed. Aangevoerd waren 298 Varkens. 7 Augustus. Boler. Aan de markt alhier warcn de prijzen als volgt: Iste kwal. 55,— 2de kwal. 53,— 3de kwal. 50,—. Verkocht werden 82/8 en 138/16 fusten. Drukkery Van Eonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1866 | | pagina 4