I n i**' WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemhoogte Hoogte van het Buitenwater Sluisgrang'. 1 8 s 1 a a 3 ■1-3 10 92 7i 20 7,- 6 57 3 Stooiiituigeii. Water- inlating a 2 a z. w. w. zw. z. WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. a STOOM-WATERBOLES Aanmerkingen. 1 §1 a SI a §1 a - - - - - - - - - - - - - - METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEEIPPOLDER. S Leeghwater. Cruquius. Lijnden. Hoofddorp. G.- Aanmerkingen. Geene. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den IIAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -3- A. P. in Meters. s 1 in de Riugvaart. in den Polder. 4.97 1 4.98 1 WERKING der STOOMTUIGEN. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. Waterhoogte aan het Hoofddorpden 8 Julij 1881, 's morg. ten 8 ure, 5.08 - A. P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. Sa 8? S-3 I s Snelpers-Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam, voorm. 3 uur -5- A. P. in Centim. met betrekking tot A P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. p *"3 *■3 RIJNLAND. DELF- LAND. KAN te AAL te Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gonda. NOORDZEE te Katwijk. Half- weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. Half- Spaarn- dam. be to a f -T3 Katwijk. bib a OJ -a P OJ weg. hoogste laagste hoogste laagste hoogste vloed laagste ebbe b. b. 13 a a p,-o 03 O CS a O a '-i voorm. 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. a. a b. a. b. a. 25 56 53 53 56 53 59 35 -4- 33 4- 32 4- 55 4- 65 4- 55 71 4- 85 - 76 4* 3 5,2 26 57 54 54 60 54 59 38 -4- 42 4- 44 4- 36 4- 116 4- 28 4- 94 4- 88 4- 52 - 90 3 8,5 27 58 54 49 59 55 58 37 -4- 36 4- 37 23 4- 26 4- 93 4- 58 4 80 4- 65 4- 80 - 99 7 28 58 54 48 62 55 59 39 -4- 36 4- 36 15 4- 38 4-107 4- 37 4- 92 4- 81 4- 54 - 96 8 8,5 29 58 55 46 59 55 59 40 4- 34 4- 35 -f- 15 4- 26 4-101 4- 51 f 84 4- 64 -f- 76 7* 6,2 30 58 54 39 60 55 59 44 4- 44 4- 41 4- 32 -)- 90 4- 53 4- 80 62 4- 98 - 75 2* 3 9 8,8 1 57 54 45 59 56 59 44 4- 42 4- 43 4- 8 4- 50 4- 63 4- 75 4- 68 4- 97 - 85 3* 2 7 10,4 2 59 55 38 58 56 60 43 4- 43 4- 44 4- 43 4- 94 4- 63 4- 84 4- 63 4- 91 - 62 1* 1 UlTMALING. in Uren. bo •a P O CD x Gouda. in uren. ■"O .S U P 00 SU3 18 24 15 9 21* 20 i 22* WATERSTAND Amsterdam op den Middag. A.P. in Cent. 39 39 53 42 42 48 51 51 39 45 53 42 42 48 51 51 39 47 53 42 42 48 51 51 "B TS NO. |WNW. 0. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- BRUG in den ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE of Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SCHERMER- BOEZEM Voormiddag. Namiddag. >-> Kan aal. Uren Sluisgang. Straatweg te VrlsEn. Kan aal. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. Voormiddag. Namiddag. Purmerende. P hoogste laagste hoogste laagste water. water. water. water. Op den Middag. -o s so van 6 u. mrg. tot 6 u. av. 0 CO SCtf a Op den Middag. Op den Middag. bo a bO AS C. A WJ .3 a hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. 's morgens 8 ure. E. g. beteekent dat de eh- deuren gesloten zijn, waar- 25 4- 0.55 4- 0.96 -f 0.70 4- 0.80 4- 0.31 E. g. E.g. 4 4- 0.30 4- 0.40 2 3 0 0 A. P. 4- 0.46 4- 0.10 4- 0.54 4- 0.52 door ook bij lageren buiteu- waterstand de lozing ver- 26 4- 1.05 4-0.48 4- 0.95 4- 0.90 4- 0.41 0 id. E.g. 4- 0.40 4- 0.48 0 0 0 0 0.04 4- 0.38 0.21 4- 0.16 4- 0.54 hinderd is. 27 4- 0.86 4- 0.88 -f- 0.70 4- 1.00 4- 0.36 E. g. id. id. 4- 0.36 4- 0.44 0 0 1 0 0 0.23 4- 0.21 0.14 4- 0.26 4- 0.54 28 0.92 4- 0.54 -)- 0.87 4- 0.90 4- 0.38 id. id. id. 4- 0.38 4- 0.42 0 0 0 0 0.06 4- 0.39 0.14 4- 0.16 4- 0.56 Sluisgang Oranje-sluizen 29 4- 0.88 4- 0.67 4- 0.80 4- 0.38 id. id. 4 4- 0.38 4- 0.42 0 0 0 0 0.17 4- 0.26 0.15 4- 0.25 4- 0.57 door 10 meter dagopening. 30 4_ 0.83 4- 1.20 4- 0.67 4- 0.78 4- 0.40 3 id. E. g. 4- 0.42 4- 0.49 0 0 0 0 4- 0.02 4- 0 33 4- 0.07 4- 0.26 4- 0.57 1 4- 0.55 4- 1.30 -)- 0.65 4- 0.93 4- 0.41 E.g. id. id. 4- 0.40 4- 0.51 E. g. E. g. 0 0 4- 0.10 4- 0.51 4- 0.07 4- 0.46 4-0.57 2 4_ 0.85 4- 0.94 4- 0.45 id. id. 4- 0.42 4- 0.52 id. 0 4 0.11 4- 0.45 4- 0.58 5 p *7 p Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 a. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. 25 1.1 3.6 0.- 3.3 0.5 5.6 0.4 4.1 763.7 59°. 4 0.50 39.5 26 0.- 0.- 0.1 4.4 0.- 0.- 0.1 3.- 0.- 0.- 1.2 5.2 0.3 0.- 0.2 4.6 764.7 766.1 766.7 65°. 8 65°.5 55°.8| 0.58 0.54 0.62 49.5 46.- 42.- 2.7 0.- 1.6 0.- 3.5 0.- 1.3 O. 2.6 0.- 0.- 0.8 4.2 0.- 0.8 0.1 2.6 764.5 762.5 761.7 57°.2 67°.8 60°.8 0.63 0.54 0.74 44.- 49.5 52.- 2,8 1.6 0.- 0.3 3.1 2.7 0.- O.I 2.7 3.7 0.- 0.2 4.8 2.8 0.- 0.- 3.9 761.7 763.4 765.7 61°.- 66°.6 54°.3 0.78 0.65 0.60 53.5 54.- 40.- 29 0.- 0.- 0.2 3.7 0.- 0.- O. 3.5 0.- 0.- 0.7 5.3 0.- 0.- 0.- 4.- 767.4 768.- 769.6 60°.8 66°.9 58°.8 0.70 0.51 0.65 50.5 47.- 46.5 80 0.- 0.- 0.1 4.9 0.- 0.- O.I 3.5 0.- 0.- 0.5 4.4 0.- 0.- 0.- 5.- 771.- 770.5 768.6 68°.9 73°.6 64°.- 0.55 0.45 0.65 51.5 49.5 51.5 1 0.- 0.- 1.2 5.1 0.- 0.- O. 3.7 0.- 0.- 1.- 4.6 0.- 0.3 5.5 765.8 764.2 763.3 72°.3 79°.- 69°.8, 0.50 0.40 0.62 51.5 51.- 55.5 2 0.- 0.1 0.- O.I 0.- 0.9 0.- 0.2 763.9 764.2 69°.4 77°.- 0.70 0.40 58.5 49.5 4.2 30.3 4.- 22.7 4.2 39.4 4.3 30 .5 p *-3 P LEEGH- CRU LIJN AALS- LEEGII- CRU LIJN HOOFD AALS- WATER. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. MEER. 25 0.62 0.63 0.63 0.62 4.98 4.99 4.97 4.98 4.97 j 26 0.63 0.64 0.64 0.64 4.98 5.00 4.98 4.99 27 0.63 0.62 0.62 0.64 5.00 5.00 4.98 4.99 4.97 I 28 0.64 0.63 0.64 0.64 5.00 5.00 4.99 4.99 4.97 j 29 0.63 0.62 0.63 0.65 5.00 5.01 4.99 5.00 30 0.65 0.61 0.62 0.65 5.01 5.01 4.99 5.00 4.99 1 0.64 0.64 0.63 0.65 5.03 5.01 4.99 5.01 5.01 2 0.64 0.65 0.65 0.65 5.01 5.02 5.01 5.02 5.01 Te zamen Uren. Slagen. Uren. Slagen. Uren. Slagen. 3 p >-5 Regenval in m.M. per M2. Verdamping in per M 2. m. M. er etmaal DRUK per M 2. er etmaal ELHEID per uur. us a S; °- S m S3 p l-S Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. -3 S se a O Gemidd. pi Windsn: in kM. vm. 8 uur av. 8 nur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8unr vm. 8 uur av. 8 uur 25 1.0 2.5 1.8 3.9 2.83 11.30 10 26 0.9 3.1 0.7 1.9 1.5 4.0 4.00 16.90 8 27 0.8 1.9 0.5 2.0 1.3 2.8 3.00 13.50 4, 28 2.0 1.0 2.0 0.6 1.4 1.4 3.2 4.00 17.65 7 29 0.7 4.0 0.4 2.7 1.0 5.1 2.67 14.15 5 30 0.1 1.5 4.5 1.0 2.7 2.0 5.2 2.83 13.35 4 1 1.5 3.5 1.6 2.3 2.1 1.9 2.67 13.30 4 2 1.2 0.6 0.9 2.33 11.55 3 Tot. 2.1 1.0 7.6 21.5 5.4 14.8 10.2 26.1 21.50 !l00.40 i 3.1 29.1 20.2 36.3 NB. Den 1 Julij is Gras geschoren van den bak Begroeide aarde. Kaas. Hoogste Prijs Kleine /36,25 Commissie /34,50. Gewogen werden 134,768 kgr. Leiden, 1 July. Vee. Aaugevoerd: 267 Runderen, 168 Kalveren en 1167 Schapen, als 9 Paarden 85 a 175 16 Stieren 60 a 185 96 Melk-Koeijen 140 a 25616 Kalf-Koeijen 150 a 263 87 vare Koeijen /94 a 190 40 vette dito 146 a 280 (74 a 84 c. per kgr.) 12 Gras-Kalveren 22 a 65 80 vette Kalveren /35 a 78 (95 a 100 c. per kgr.); 88 nuchtere dito 5 a 13; 650 vette Schapen 20 a 36 (72 a 78 c. per kgr.); 517 weide dito /16 a 22 381 Lammereu /5 a 15; 40 magere Varkens f 21 a 42 153 Biggen 650 a 13. 2 Julij. Boter: le kwal. /58 a 62 2e kwal. /52 a 56 per 40 kgr. Purmerende5 Junij. Vee. Aanvoer: 257 Runderen; vette Koeijen hooger in prijs, Melk— en Gelde dito minder in prijs 89 Paarden 154 vette Kalveren 60 a 80 c. per kgr. handel vlug 85 nuchtere dito /8 a 20, handel stug 56 vette Varkens 48 a 56 ct. per kgr., handel vlug 28 magere dito /14 a 22 en 189 Biggen f 7 a 10 handel slug 686 Schapen en iammeren vette Schapen minder in prijs Lammeren prijs- hondend. Kaas. Aanvoer 443 stapels Kleine 35,50 1 stapel Middelbare 26,60. Boter /1,30 a 1,40, gemiddeld /1,35 per kgr. Eijeren. Kippen- 4 a 4,25 en Eenden- 3,70 per 100. Rotterdam, 4 Julij. Meekrap voortdurend stil en prijzen geheel onveranderd. Granen. Tarwe per 100 kgr.124/26 IS Inl. witte /13, 13,10 122/23 <ffi dito/12,80; 121/22 <8 dito /12.70, 12,65 119/20«dito /12,50. Per 2400 kgr.: 124/25 IE Noord-Brab. roode/311 133/34 IE Redwinter II /322 130/31 <8 jarige Calcutta Club II 280 bij partij 132/33 IE dito 280 bij partij nienwe dito 295 bij partij. Rogge per 2100 kgr.: 127/28 IE Canada/255, 258; 128/29 <8 dito/260.— Haver per 100 kgr.: 82/83 <8 Inl. Voer /10 75/76 IE dito /9,50.— Mais per 100 kgr.: Amerik. witte 7,60; dito Mixed 7,50, 7,55 Toxanian /7,40 Cinquantine 7,25 Odessa /7,20 Donau 7, 7,20. In pnblieke veiling is verkocht uit den Wilhelminapolder60 hectol. Tarwe tot 14 en 100 hectol. dito tot 12,85, 12,80. 5 Julij. Vee. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd 1 Paard, 1293 Rnnderen, 194 vette en gras-Kalveren 52 nuchtere Kal veren, 787 Schapen of Lammeren 156 Varkens en 132 Biggen. De prijzen van het Veebesteed ter markt van hedenwaren als volgt Runderen le kwal. 86 c. 2e kwal. 68 c., 3e kwal. 48 c. Kalveren le kwal. 100 c., 2e kwal. 80 c. Schapen 90 c. alles per kgr. Voor het magere vee was weinig kooplust. De aanvoer van Weivarkens was iets heter dan de vorige week voor goede kwal. waren de prijzen echter onveranderd, men besteedde van 59 tot 60 c. per kgr. Voor Londen was geen aanvoer. Boter. Aanvoer: 121/8 en 93/16 vaten, alsmede 2576 stukken a I kgr. Prijs le kwal. 60 2e kwal. 56 3e kwal. 50 per 40 kgr. Schagen30 Junij. Vee. Aangevoerd: 6 Paarden 90 a 200; 4 Stieren 80 a 120 25 magere gelde-Koeijen 140 a 190 25 vette dito 200 a 270; 20 Kalfkoeijen /190 a 230; 25 nuchtere Kalveren 8 a 20; 10 Rammeu /24 a 36 220 magere Schapen /12 a 18 200 vette dito 24 a 34; 360 Lammeren 7 a 10 10 Bokken en Geiten 1 a 7 30 Varkens /15 a 22 20 Biggen 9 a 13 20 Konijnen 10 a 60 c. 50 Kippen 40 c. a /l. -400 kgr. Boter 1,06 a 1,26 per kgr. 80 kgr. Kaas 40 a 50 c. per kgr. Eijeren. 4000 Kippen- /3,25 a 3,50 en 3000 Eenden- 3,60 per 100. Weesp, 5 Julij. Vee. Schrammen 20 a 25; Zeugen 75 a 80; Kenjen /12 a 15; Schapen /18 a 26; Lammeren 8 a 12. Boter. Aanvoer 36/2 kgr., prijs 60 a 70 c. per J kgr. Kaas. Aanvoer 83 partijen Goudsche le kwal. 26 a 29 dito 2e kwal. 22 a 25. Aardapfelen. Nieuwe Zanders/4,20. Kippen-EiJKREN 4 a 5 ct. p. stuk. Zwolle 1 Julij. Vee. De heden alhier gehouden weekmarkt was heden niet zeer druk. De aanvoer bedroeg, met inbegrip der stallen, p.m. 700 stuks. Vet Vee onderging geen prijsverandering. Melkvee en Kalveren waren vlugger en Foklammeren mede zeer gewild. Deze week is veel Vee uit Friesland naar Belgie en Frankrijk verzonden en nn mond- en klaauwzeer uit deze streek verdwenen zijn, wordt grooter omzet spoedig verwacht. Varkens. Op p m. 70 wagens waren heden aangevoerd ruim 500 Biggen en p. m. 190 magere en vette Varkens. Biggen golden 1,50 a 1,90 per week. Magere en vette Varkens onveranderd. Boter. Aanvoer 1050/8 en 825/16 vaten, benevens 1040/2 kgr. stuk- goed. Totaal 59,540/2 kgr. Middenmarkt 1,10 per kgr. Handelswaarde 32,749.Notitie van heden: per kgr. /0,90 a 1,30 per 20 kgr.: le kwal. /26,50 a 28,50; afwijkende soort /24,50 a 25,50 en 2e soort /20,a 22,Kippen-EiJEREN 3,50 a 4 per 100.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 4