1 1 H2 - WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING i» WERKING deb STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wctering). Boezemhoogte Hoogte van liet Buitenwater Sluisgang. Stoomtuigen. Water- inlating •-» a S fl "g a 'I a 3 a a -a 1-3 3 H - 8 18 2,-1 - 1 a .5 ss o. zw. zw. wzw. z. wzw. wzw. w. WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTL ASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van IIET NOORDZEE-KANAAL. STOOM-WATEIiilOLEN Aanmerkingen. -» a la3' - - - - - - - - - - - - 0.20 - - METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEERr-POLDER. Leeghwater Cruquius. Lijnden. Hoofddorp. 1 I - WATERHOOGTE en WERKING dee STOOMTUIGEN den HAARLEMMERMEER-POLDER. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. WATERHOOGTE -h A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. J aS 3 S si p- in de Ringvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. s a TZ s 3 a a a S £^.2 o ?.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp den 15 Julij 1881, s rnorg. ten 8 ure, 5.13 A. P. voorm. 8 uur A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. RIJNLAND. DELF- LAND. KAN - te Half- AAL te Spaarn- dam. Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gonda. NOORDZEE te Katwijk. Half- weg. Spaarn- dam. Gouda*. Katwijk. 1 Ujtmaeino. in Uren. Gouda. in uren. sib <3 H3 Katwijk. th A n a a> P weg. hoogste laagste hoogste laagste hoogste vloed laagste ebbe b. b. eh <v if p Gouda. o fH a aa 13 ffi W o O o f rrt CO 09 s-3 voorm 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. a. a. a. b. a. "3 oi c3 P-,n3 n "cc -§ J2 O d. 3 "OS 2 59 55 38 58 56 60 43 -5- 43 j— 44 |4- 43 4- 94 4- 63 4- 84 4- 63 4- 91 4- 62 1 22i 3 58 54 47 59 55 59 43 -5- 43 -V- 42 4- 0 4- 53 4- 78 4- 66 4- 66 4- 63 4- 104 4- 83 1 1 4 3,- 23 4 56 53 51 63 54 61 40 -j- 46 -H 50 4- 54 4- 106 54 4 81 4- 54 4- 78 24 5 57 54 56 60 53 61 38 -t- 47 -H 49 4- 34 4- 97 4- 62 +- 76 4- 53 4- 88 4- 68 2 24 6 56 54 65 57 53 60 37 44 -4- 44 4- 2 4- 80 4- 86 4- 69 4- 67 4- 72 4- 103 4- 61 i 8 3 2* 2£ 20 7 53 53 38 67 53 62 33 H- 52 -4- 53 4- 20 4- 64 -f 142 -4- 17 4-108 4- 81 16 8 55 54 58 62 55 61 40 H- 44 -4- 47 4- 30 4- 11 4- 105 4- 43 4- 84 4- 56 4- 57 12 9 56 54 41 60 55 59 42 40 4- 42 -f 23 4- 24 4- 98 4- 52 4- 76 4- 82 4- 65 4- 71 1,5 24 WATERSTAND i Amsterdam op den Middag. -t- A.P. in Cent. 51 47 53 56 63 54 51 47 51 48 53 56 53 54 51 47 51 48 53 56 53 54 51 47 Ph rHj— BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- brug in den ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE or Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SCHERMER- BOEZEM s Voormiddag. Namiddag. Kanaal. Uren Sluisgang. Straatweg te VRlsEn. Kanaal. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. Voormiddag. Namiddag. PURMERENDB. hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. -o a vO P co 4-3 a co p CO vca p Op den Middag. Op den Middag. 1 Voor- middag Na middag Voor middag Na middag 1 Voor- middag Na middag hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. 's morgens 8 ure. E. g. beteekent dat de eb- deuren geslotm zijn, waar- 2 4- 0.85 4- 0.94 4- 0.68 4- 0.70 4- 0.45 E. g. E.g. E. g. 4- 0.42 4- 0.52 E. g. Eg. 0 0 4- 0.11 4- 0.45 -f- 0.01 4- 0.30 4- 0.58 door ook bij lageren buiteu- waterstand de lozing ver- 3 4- 0.68 4 1.20 4- 0.74 4- 0.90 4- 0.43 id. id. id. 4- 0.44 4- 0.49 id. id. 0 0 i- 0.01 4- 0.49 4- 0.19 4- 0.55 4- 0.59 hiuderd is. 4 4- 0.95 4- 0.80 4- 0.60 4- 0.80 4- 0.47 id. id. id. 4- 0.50 4-0.52 id. id. 0 0 4- 0.18 4- 0.48 0.09 4- 0.30 4- 0.60 5 4- 0.80 4- 0.96 4- 0.58 4- 0.74 4- 0.46 id. id. id. 4- 0.48 4- 0.56 id. id. 0 0 -f 0.02 4- 0.29 0.17 4- 0.30 4- 0.61 6 4- 0.70 4- 1.10 4- 0.70 4- 0.75 4- 0.46 id. id. id. 4- 0.50 4- 0.54 id. id. 0 0 4- 0.02 4- 0.56 4- 0.33 4- 0.79 4- 0.63 7 4- 1.10 4- 0.45 4- 0.70 4- 0.54 4- 0.54 id. id. id. 4- 0.55 4- 0.53 id. id. 0 0 4- 0.34 4- 0 64 4- 0.51 4- 0.62 8 4- 0.88 4- 0.74 4- 0.75 4- 0.45 id. id. id. 4- 0.46 4- 0.50 id. id. .0 0 0.34 4- 0.06 0.35 4- 0.12 4- 0.62 9 4- 0.72 4- 0.74 4- 0.43 id. id. 4- 0.44 4- 0.48 0 0 0.26 4- 0.19 4- 0.61 3 p >"5 Regen. Vebdampinq. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 a. av. 8 u. vm.8u. av. 8 n. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 n. vin.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 il. vm.8u. nm.2u. av.8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u 2 0.- 4.3 0.- 4.1 0.- 5.8 0.- 5.1 765.2 61'.2, 0.86 56.5 3 0.- 0.- 0.- 4.5 0.- 0.- 0.2 3.9 0.- 0.- 1.3 6.2 0.- 0.- 0.1 4.5 766.1 765.9 766.2 66'.2 74'. 7 65'.3 0.80 0.50 0.64 59.5 54.- 52.- 4 0.- 0.- 0.2 4.4 0.- 0.- 0.1 4.3 0.- 0.- 1.5 5.- 0.- 0.- 0.5 5.- 767.3 767.9 767.4 71'.2 76'.6 70'..; 0.65 0.60 0.76 58.- 61.- 62.- 5 0.- 0.- 0.3 5.3 0.- 0.- 0.1 3.9 0.- 0.- 1.4 6.- 0.- 0.- 0.1 5 5 767.4 764.- 762.8 71'.6 82'.- 71'.4 0.76 0.62 0.81 63.- 67.- 65 .- 6 0.- 5.2 0.4 4.1 0.- 4.5 0.- 3.8 0.- 5.1 1.2 5.5 0.- 5.9 0.1 4.1 756.9 756.6 758.2 74'. 8 T OO o OO 61'.3 0.66 0.65 0.80 62. - 655 54.5 7 0.- 0.- 0.1 3.- 0.- 0.- 0.- 3.8 0.- 0.1 0.9 6.2 0.- 0.- 0.9 3.5 762.5 763.2 763.- 59'.5 62°. 1 59'.4 0.60 0.51 0.70 45.- 42.5 49.- 8 0.- 0.- 0.3 3.6 0.- 0.- 0.1 3.7 0.- 0.- 0.4 5.5 0. 0.- 0.3 3.7 763.2 762.8 76] .4 63'. 1 69'.4 60'. 8 0.70 0.50 0.74 52.5 49.- 52.- 9 0.6 0.1 1.3 0.1 4.2 0.2 3.- 0.- 761.1 762.8 65'.1 67'. 6 0.65 0.60 52.5 52.- 5.8 30 .6 5.8 28 .1 9.4 47.1 8.9 33.4 Aanmerkingen. Geene. IN Regenval Verdamping in per M 2. m. M. a ffl P CO 5 in m.M. per M2. rt *■9 P —3 Water. Zwarte aarde Begroeide aarde. Ph P T3 2 «=- a OJ tub M LEEGH- CBU- LIJN AAL8- LEEGH- CRU LIJN HOOPD- AALS- Uren. m Slagen. Uren. fp cn Slagen. Uren. Ph CO Slagen N3 WATER. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. MEER. Ph pp CP vm. av. vm. av. vm. av. vm. av. 2 3 0.64 0.64 0.65 0.64 0.65 0.61 0.65 0.63 5.01 5.07 5.02 5.04 5.01 5.00 5.02 5.03 5.01 5.02 2 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 4.0 8 uur 8 uur 1.3 8 uur 8 uur 1.8 2.33 11.55 3 4 0.65 0.64 0.60 0.61 5.08 5.05 5.02 5.04 5.02 3 1.3 2.5 0.8 1.4 0.8 2.1 5.33 23.20 11 5 0.64 0.64 0.64 0.63 5.07 5.05 5.04 5.05 5.04 4 1.3 3.5 0.7 1.4 0.8 1.6 5.67 23.35 8 6 0.62 0.63 0.63 0.62 5.09 5.06 5.03 5.06 5.05 5 1.2 4.1 0.6 2.1 0.5 2.2 2.50 12.95 6 7 0.65 0.67 0.59 0.60 5.11 5.06 5.03 5.06 5.06 6 2.5 0.8 2.8 U.8 1.5 1.0 1.8 7.33 28.65 23 8 0.64 0.63 0.61 0.62 5.10 5.07 5.06 5.08, 5.07 j 7 0.7 2.1 0.7 1.4 0.6 1.6 11.17 40.05 24 9 0.63 0.65 0.63 0.63 5.10 5.10 5.06 5.09 5.07 8 0.6 3.2 0.6 1.3 0.6 1.8 4.00 19.20 7 9 0.8 0.7 0.9 3.83 17.30 5 Tot. 2.5 67 j 222 4.9 10.4 5.2 12.9 39.83 164.70 2.5 28.9 16 .3 18 .1 Zaden. Mosterdzaad 20 a 16; Karweizaad /14,50. Kaas. Hoogste Prijs Kleine 37,50 Commissie /34,Gewogen werden 108,559 kgr. Leiden8 Julij. Vee. Aangevoerd: 238 Runderen124 Kalveren en 921 Schapen nls 7 Paarden 85 a 190 10 Stieren 50 a 210 92 Melk-Koeijen 140 a 250 10 Kalf-Koeijen 150 a 258 78 vare Koeijen f 95 a 190 48 vette dito 150 a 280 (74 a 84 c. per kgr.); 64 vette Kalveren 36 a 72 (65 a 80 c. per kgr.); 60 nuchtere dito /5 a 15; 520 vette Schapen 22 a 34 (72 a 78 c. per kgr.); 401 weide dito /18 a 23 225 Lammereu 5 a 14; 30 magere Varkens /20 a 38 130 Biggen /6,50 a 15. 9 Julij. Botes: le kwal. 58 a 62 2e kwal. /52 a 56 per 40 kgr. Purmeronde12 Junij. Vee. Aanvoer: 206 Runderenvette en Melk-Koeijen prijshoudendGelde dito aanvoer gering 40 Paarden 168 vette Kalveren 60 a 80 c. per kgr. handel vlug 86 nuchtere dito 8 a 18, handel slug; 75 vette Varkena 50 a 58 ct. per kgr., handel vlug; 30 magere dito /15 a 22 en 133 Biggeu 7 a 10, handel slug; 882 Schapen en Lammeren vette Schapen hooger in prijs. Kaas. Aanvoer 455 stapels Kleine 36 1 stapel Middelbare27. Boter 1,30 a 1,45, gemiddeld /1,40 per kgr. Kippen-Ei.iF.itEN /8,25 a 4 per 100. Rotterdam, 11 Julij. Meekrap met kleine nfdoeningen tot vorige prijzen. Granen. Tarwc per 100 kgr.125/26 18 Inl. witte /13.10, 13,25 123/24 dito 12,90 121/23 dito /12.75, 12,80. Per 2400 kgr.: 135/36 16 nieuwe witte Bombay /300 130/31 16 jarige Calcutta/280 134/35 16 nieuwe Calcutta Club 11/295 bij pnrtij 133/3416 Redwinter II /322 130 16 Galatz Ghirca 305 bij partij 125/26 16 jarige Odessa Poolsche /308. Rogge per 2100 kgr. 127/28 16 Canada250 a 255 en 249. Mais per 100 kgr.: Ciuquantine 7,25 a 7,15; Toxanian /7,40, 7,25; Donau 7, 7,10 en 7,20 a 7,30; dito 6,80 bij partij Amerik. Mixed 7,50, 7,35, 7,40. Zaden. Lijn- per 2040 kgr.: 112 16 Reval 305 en contant bij partij /300 Kanarie- per 100 kgr.: /II,50 a 11,75. 12 Julij. Vee. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd 1030 Runderen, 185 vette en gras-Kalveren 12 nuchtere Kalveren, 1128 Schapen of Lammeren 198 Varkens, 102 Biggen en 2 Bokken of Geiten. De prijzen van het Vee, besteed ter markt van heden, waren als volgt Runderen le kwal. 87 c. 2e kwal. 70 c., 3e kwal. 48 c. Kalveren le kwal. 100 c., 2e kwal. 80 c. Schapen 95 c. alles per kgr. De handel in het magere vee was iets vlugger. Boter. Aanvoer: 131/8 en 84/16 vaten, alsmede 2572 stukken a i kgr. Prijs le kwal. 602e kwal. 56 3e kwal. 50 per 40 kgr. Sclia«»-eii7 Julij. Vee. Aangevoerd: 10 Paarden 40 a 150; 26 magere gelde-Koeijen 80 a 130 20 vette dito 200 a 270 10 nuchtere Kalveren 8 a 20; 200 magere Schapen /12 a 20; 140 vette dito 28 a 36 30 Varkens /14 a 25; 35 Biggen /8 a 13 50 Konijnen 10 a 75 c. 20 Kippen 40 a 90 c. 250 kgr. Boter 1,26 a 1,40 per kgr. 60 kgr. Kaas 30 a 40 c. per kgr. Eueren. 3000 Kippen- 3,25 a 3,75 en 1000 Eenden- /3,60 per 100. Weesp, 12 Julij. Vee. Schrammen 24 a 26; Schapen /15 a 23; Lammeren/6al0.Boter. Aanvoer 43/2 kgr., prijs 60a70c. per J kgr. Kaas. Aanvoer 80 partijen Goudsche extra zware/30.50; dito le kwal. /26 a 29 dito 2e kwal. 22 a 25. AardappelBn. Nieuwe Zanders 4,20 dito Westlauders 3,60. Kippen-EiJEREN 4 a 5 ct. p. stuk. Texel, 11 Julij. Vee. Schapen /16 a 18; Lammeren 9 a 12; Biggen /13 a 21. Wol. Vette 90 c., schoone/1,30 per kgr. Zwolle 8 Julij. Vee. De Zwollerkerspel voormarkt, de stalhandel en de weekmarkt van heden waren alien van geringe beteekenis door de ongunstige berigten van den algemeenen veehandel in het binnen- en bui- tenland. De aanvoer bedroeg heden slechts p. m. 600 stuks. Men besteedde voor: vette Koeijen en Ossen aan bouten 70 a 75 c., dito Stieren 55 a 60 c., dito Kalveren 80 a 85 c., dito Schapen 60 a 67i c., alles per kgr, schoon. De prijzen van Melk- en dragtig vee ondergingen alien eenige daling. Lammeren golden 10 a 14 en nuchtere Kalveren 6 a 10. Varkens. Op p. m. 60 wagens waren p. m. 425 Biggeu aangevoerd. De 6/w. Biggen golden /7 a 9,50, de 10/w. /12 a 14 magere Varkens /25 a 50, vette dito le soort 47J a 571 c. en 2e soort 421 a 45 c. per kgr. levend gewogeD. Boter. Aanvoer 1100 S en 800/16 vaten, benevens 1000/2 kgr. stuk- goed. Totaal 61,000/2 kgr. Middenmarkt 1,20 per kgr. Handelswaarde 36,600.Notitie van heden: per kgr. /1,20 a 1,35 per 20 kgr.: le kwal. 26,50 a 27,50; afwijkende soort /24,50 a 25,50 en 2e soort 19,50 a 21,50. Kippen-EiJEREN 3 a 4 per 100. Suelpers-Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 4