i - 12 - s WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A.P. (merk Oude-Wetering). Boezemhoogte w 31 a 45 Hoogte van bet Buiteuwater Sluisgang. 4 1 Stoointuigen. Water- inlating 1 a STOOB-WATEKMOLEN a - - - - - - - - - - - sc: a pi n p o ozo. WATERHOOGTE NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. Aanmerkingen. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijuden. 7 Hoofildorp. Aanmerkingen. t Onzeker. •t, WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -4- A. P. in Meters. in de Ringvaart. or in den Polder. 7 9 WERKING der STOOMTUIGEN. Leegli water. Cruquius. Lijnden. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN B .9 ra£ 12 I a a S^.s o Snelpers-Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam. voorm. 8 uur A. P. in Centim. RIJNLAND. ho 1.3 T3 tH 3 <jj O 6 7 8 9 10 11 12 13 61 67 63 62 54 54 51 52 54 58 61 60 56 54 51 51 57 61 63 54 53 48 52 49 met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. 4. Gem. verval in Cent. KANAAL te Half- weg. te Spaarn- dam. voorm. 8 uur. -j- 47 -t- 36 -47 41 35 44 -+• 45 -J- 45 -t-47 -J- 35 44 38 -5- 34 -}- 41 -5- 40 -t- 43 Y aan het Huis Zeeburg. hoogste vloed. laagste ebbe. 13 A 34 -I- 1 13 -5- 27 -4- 7 30 33 29 47 59 63 39 IJSSEL te Gouda. hoogste vloed. 170 162 170 139 151 146 145 141 laagste ebbe. NOORDZEE te Katwijk. hoogste vloed voorm. nam. 78 68 76 61 76 75 100 68 laagste ebbe voorm. nam. -5- 81 -5- 89 92 -f- 112 -4-112 -4- 121 98 80 -4- 97 -4- 98 -4- 106 -4- 105 -4-130 -4-121 -133 Half- weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. 6 9 9 14* 13 18* 11 12* 6.3 8,6 9.4 18,2 16.4 27,1 14,7 24.5 U ITU ALING. in Uren. so OJ e* IS* =3 24.— 12.30 24.— 12.— 10.35 Gouda. in uren. -XJ o s, a •eOoj WATERSTAND Amsterdam op den Middag. -4- A.P. in Cent. ■S ca 51 47 49 49 42 60 54 53 51 47 49 49 42 50 54 53 51 47 49 49 42 50 54 58 BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Voormiddag. water. water. 6 7 8 9 10 11 12 13 0.44 0.70 0.72 0.58 0.77 0.62 0.76 0.70 0.84 0.94 0.97 1.39 1.30 1.18 0.94 Namiddag. water. water. 0.75 0.70 0.80 0.60 0.75 0.70 0.96 0.75 0.93 1.00 1.20 1.16 1.54 1.30 BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- BRUG in den ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. Kanaal. Uren Sluisgang. Straatweg te V Els En. Kanaal. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. Op den Middag. voor 6 u.mg. van 6 u. mrg. tot 6 u. av. S3 <o rt vcd a Op den Middag. Op den Middag. Voor middag bC as Voor middag Na middag Voor middag Na middag -h 0.36 0 4 E. g. -S- 0.40 -4- 0.53 5 0 0 0 -i- 0.35 1 6 6 -4- 0.34 H- 0.48 0 0 0 0 -4- 0.43 0 E. g. 5 -4- 0.42 -4- 0.50 E. g. E. g. 0 0 -5- 0.30 1 id. E. g. -4- 0.32 -4- 0.51 id. 0 0 0 -4- 0.30 E.g. id. 4 -4- 0.30 -4- 0.44 2 0 0 0 -4- 0.36 2 id. E. g. -4- 0.36 -4- 0.52 E. g. 4 0 0 -i- 0.43 E. g. id. id. -4-0.44 -S- 0.54 5 E. g. 0 0 -4- 0.42 id. id. -4- 0.40 -4- 0.55 E. g. 0 ZUIDERZEE of Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. laagste water. 0.20 0.15 0.07 0.36 -S- 0.12 0.10 -4- 0.30 0.08 0.66 0.29 0.33 0.01 0.55 0.42 0.63 0.38 Namiddag. hoogste water. laagste water. 0.03 0.13 0.32 0.05 -4- 0.01 -4- 0.38 -4- 0.31 0.44 0.29 0.17 0.32 0.28 0.64 0.62 1HERMER- BOEZEM Purmerende. a morgens 8 ure. 0.45 0.49 0.55 0.56 0.56 0.66 0.65 0.64 £3 P5 p Eh NO. NO. O. O. O. O. ONO. E. g. beteekent dat de eb- deuren geilotcn ziju, waar- door ook bij lageren buiteu- waterstand de lozing ver- hinderd is. Sluisgang Oranje-sluizen door 10 meter dagopeniug. ►*T> Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. vol.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8n. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. 6 0.- 0.4 0.- 0.4 0.- 0.- 0.- 0.2 0.- 0.- 0.- 0.4 0.- 0.- 0.1 0.7 0.- 0.- 0.4 0.- O. 0.- O. 0.2 8 0.- 0.3 0.- 0,4 0.- 0.4 O. 0.3 0.- 0,5 0.5 0.4 O.I 0.4 O.I 0.1 9 0.- 0.- 0.4 1.- 0.- 0.- O.I 0.4 0.- 0.- 1.- 1.- 0.- "0.- 0.5 0.5 10 0.- 0.- 0.3 1.- 0.- 0.- 0.1 0.4 0.- 0.- f 0.9 0.8 0.- 0.- 0.2 0.4 11 0.- 0.- 0.2 1.1 0.- 0.- 0.1 0.3 0.- 0.- 1.1 0.9 0.- 0.- 0.3 0.6 12 0.- 0.- 0.1 1.- 0.- 0.- O. 0.2 0.- 0.- f0.9 1.3 0.- 0.- 0.3 0.4 13 0.- 0.1 0.- O.I 0.- 0.5 0.- 0.2 0 .3 6.4 0.4 3.2 0 .5 9.7 0.5 4.- Verdamping. BAROMETER. I THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr vm.8u. um.2u. av. 8 u av. 8 u. vm.8u nm.2u vm.8u. 29®. 8 29®. 8 32®.7 774.6 770.3 763.1 757.6 755.3 754.4 749.5 32°.- 29®. 8 767.2 34°. 2 29®.8 30®. 2 755.- 32°.- 32°.- 30®. 2 nm.2u. 0.80 0.88 0.70 0.67 0.65 0.75 0.70 av. 8 u. 0.83 0.84 0.88 0.70 0.67 0.68 0.80 vm.8u. 26.5 26.- 19.5 20.- 21.5 20.- 24,5 nm.2u 31.5 25.- 22.5 23.5 28.5 23.5 av.8u. 31.- 26.- 29.- 20.- 19.- 20.5 26.5 LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. AALS- MEER. LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. HOOFD DORP. AALS- MEER. 6 0.62 0.67 0.68 0.65 5.28 5.40 5.30 6.31 5.30 0.62 0.67 0.75 0.71 5.19 5.20 5.22 6.22 5.19 8 0.69 0.69 0.70 0.70 5.15 5 14 5.17 5.15 5.13 0.64 0.65 0.69 0.68 5.10 5.16 5.25 5.17 5.15 10 0.59 0.60 0.65 0.63 5.16 5.18 5.25 5.18 5.17 11 0.57 0.52 0.61 0.61 5.17 5.17 5.24 5.17 5.17 12 0.57 0.58 0.58 0.58 5.20 5.22 5.27 5.21 5.20 13 0.59 0.59. 0.60 0.61 5.22 5.26 5.37 5.26 5.25 Te zamen. Uren. Slagen. Uren. Slagen, 8 1367 4 7 8 1367 Uren. Slagen 30853 104 7 4 30853 —a- Regenval in m.M. per Ma. Verdamping in m.M. per M2. S l_ (U S Q ft ier etmaal ELHEID per uur. ps 3 ti N Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. vm. av. vm. av. vm. av. vm. av. 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 6 0.3 0.1 0.1 2.67 10.95 4 7 0.4 0.3 0.3 1.83 7.95 4 8 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 2.88 11.95 5 9 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 5.50 22.60 8 10 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2 0.4 5.17 21.05 7 11 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 5.33 21.80 8 12 0.1 0.5 0.3 0.1 0.3 2.17 9.35 3 13 0.2 0.1 0.1 5.33 21.90 9 Tot. 1:0 3.3 0.6 1.8 0.7 2.2 28.16jll6.60 4.3 2.4 2.9 Purmerende, 16 Januari. Vee. Aanvoer: 71 Runderen hoog in prijs16 Paarden71 vette Kalveren 90 c. a /1,10 per kgr., handel stug; 53 nucbtere dito /10 a 30 handel vlug; 79 vette Varken. '46 a 60 c. per kgr., handel matig 10 magere dito J 12 a 20 en Biegen f 5 a 8,50, handel stug; 202 Schapen en Lammeren, handel vlug, hoog in prijs; 100 Ganzen /2,45 a 3 en 75 Zwanen/4,50a 6. Kaas. Aangevoerd 104 stapels Kleine /36. Boter /1,50 a 1,60 per kgr. Kippen-EwEREN 4 a 5 per 100. Als een bewijs hoe belangrijk onze weekmarkten zijnkan de mede- deeling dienen, dat, terwijl in Leeuwarden gedurende 1882 mm 125 000 stuks Vee ter markt werden gebracht, de aanvoer alhier stuks bedroeg Neemt men daarbij in aanmerking dat in het vorige jaar meer dan 3 000 000 kgr. Kaas en 55,000 kgr. Boter ter Waag is gewogen, en de' aanvoer van Gnnzen en Zwanen in het najaar een cyfer aanwijst van 8000, dan kan men zich een deukbeeld vormen van de buitengewone drukte welke in ons kleine stadje, des Dinsdags, op de marktdagen heerscht. Botterrtam, 15 Januari. De aanvoer van Granen was van nog minder beteekenis dan de vorige week, en daar de buitenvaart door de vorst meest gestremd is, wareu er ook weimg koopers aan de markt. Dientengevolge was de handel klein tot ongeveer vorige pnjzen, en kon niet alles geplaatat worden. De in publieke veiling aangebodene Mais, Gerst en Rogge werd opge- houden. Vee. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd 1055 Kun- 116 vette en gras-Kalveren, 23 nuchtere dito, 149 Schapen of Lam- 533 Varkens en 8 Biggen. De prijzen van het vee, besteed ter markt van hedenwaren als volgt Runderen le kwal. 85 c. 2e kwal. 75 c. Kalveren le kwal. 100 c„ 2e kwal. 75 c. Schapen le kwal. 75 c., 2e kwal. 65 c. Varkens le kwal. 28 c., 2e kwal. 26 c.alles per kgr. Boter. Aanvoer 65/8 en 92/16 vaten, alsmede 800 stukken a kgr. Prijs le kwal. f 78, 2e kwal. 70. Schasen, 12 Januari. Vee. Aangevoerd: 2 Paarden/30 a /100 15 vette Koeijen 230 a 280 300 vette Schapen /30 a 38 345 magere dito /12 a 28 8 magere Varkens 14 a 25 35 Biggen f 6 a 8 Konijnen 40 a 70 c.; Kippen 75 c. a /1,60 j Eenden 80 c. a /1,10. Boter/l,26 a 1,46 per kgr. Kaas 40 a 55 c. per kgr. Kippen-EiJEREN 4 a 5 per 100. rrpxel 16 Januari. De Veeprijzen ter markt en in den commissie- handel besteed waren als volgtvette Koeijen/220 a 260 Gelde- dito /140 a 185, Kalf- dito /145 a 220, Kalfvaarzen /ISO a 16o, nuchtere Kalveren 7 a 12, Weischapen/14 a 24, Fokachapen/30 a 40, Schram- men /14 a 20, Werkpaarden /180 a 210, Oude Paarden 26 a 65, Biggen 7 a 9,50alien per stuk. W©es®, W Januari. Vee. Schapen /18 a 30. Kaas. Aange- Z-wolle 12 Januari. Vee. Aanvoer ruim 900 stuks. Handel vrij vlug. Notitie: vette Koeijen en Ossen aan bouten 80 a 90 c. dito stieren 70 a 75 c„ dito Kalveren 90 c. a 1,10 dito Schapen 70 a 80 c. alles per kgr. schoon. Neurende en versch gekalfde Koeijen 151) a 290 dito Schotten en Vaarzen /130 a 220guste Koeijen 100 a f 165: dito Vaarzen /90 a 160; voorjaars kalvende Koeijen /150 a f 230 Ossen voor den bak /130 a 180 Springstieren 100 a 180 Vaarsp'inken /95 a 120 Fokkalveren 50 a 70; nuchtere dito 8 a /15- Lammeren /15 a 28. Varkens. Op p. m. 45 wagens waren rnim'lOO Biggen en ongeveer 150 magere, drachtige en vette Varkens aangevoerd. Biggen golden /I a 1,60 per week, magere Varkens 25 a /50, drachtige dito /55 a 70, vette dito le soort 50 a 56 c. en 2e soort 45 a 48 c. per kgr. levend gewogen. Boter. Aanvoer 475/8 en 425/16 vaten, benevens 525/2 kgr stukgoed. Totale aanvoer 28,025/2 kgr. Middenmarkt/I 40 per kgr Handelswaarde 19,617.50. Notitie van heden: per kgr. /1,20 3 U60. Per 20 kgr.: le kwal. /39 a 41 afwijkende soort /37 a 38 en 2e soort/29a33. Kippen-EiJEREN /4 a 5 per 100.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4