1 H "1 1 I 1 1 WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemlioogte Hoogte van het Buiteu water Sluisgang. Stoomtuigen. j Water- iii] ating 1 Amsterdam o .3 g 2 £5 1 S 5 -a a o "1 a" a 1-3 1 a a 7 zo. 9 - 5 I zzo. 2 17,2 j z. zzo. 19 1 6 zw. 3 zw. WATERHOOGTENATUURL1JKE WATER-ONTL ASTING en WERKING deb STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. :a a a 'a STOOM-WATEIiJIOLEN - - - - - - - - - - - - - - - METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in HEN HAARLEMMERMEER-POLDER. 4 Leeg'hwater. Cruquius. Lijuden. Hoofddorp. W ATERHOOGTE en WERKING deb STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. 5 in de Ring'vaart, in den Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. a a a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 26 Januarij 1883, 's morg. ten 8 ure5.22 A. P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 5 u g s S-2 5 a a 3 sS 1^.2 IN WATERSTAND voorm. 8 uur A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. iu Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. op den Middag. A.P. in Cent. RIJNLAND. DELE- LAND. KAb te Half- fAAL te Spaarn- dam. Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gonda. NOORDZEE te Katwijk. Half- weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. UlTMALING. in Uren. Gouda. in uren. <5 to i -3 ao H Eh 60 <o a - 2 3 as -o Katwijk. 60 o .2 a V <D weg. hoogste laagste hoogste laagste hoogste vloed laagste ebbe b. b. b. 60 CD p fe S eS TS M door Open Sluis. 1 m •xs ca w o a 3 4) O i-^ 3.3 o voorm. 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. a. a b. a. aS as ai pH>-d CD o O to 2 cn o o Z 13 52 52 51 51 51 49 17 45 43 7 39 -f 141 34 76 68 98 133 12*124,5 53 53 53 ONO. 14 53 53 53 50 53 52 23 41 41 17 70 128 19 68 89 124 130 15,3 51 51 51 O. 15 54 54 55 56 53 56 24 48 48 30 *- 67 113 13 64 107 128 124 10* 15,5 1.20 55 55 55 16 57 55 55 56 54 56 22 45 45 61 154 31 98 101 49 79 j 2* 24.— 50 50 50 17 59 56 57 56 55 57 24 33 33 -f 23 35 130 65 58 58 126 6* 24.— 39 39 39 18 60 56 59 60 57 57 22 35 34 10 45 126 15 69 86 66 94, 5* 6 10.30 40 40 40 19 51 50 53 55 52 56 40 41 45 132 20 78 69 42 42 42 20 47 43 51 54 50 53 35 36 40 134 85 106 6 12,5 24.— 10.— 15.45 i 36 36 36 BEMERKING, Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. N* BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- BRUG in den Voormiddag. Namiddag. Kanaal. Uren Sluisgang. Straatweg te VElsEn. hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. a CO van 6 u. mrg. tot 6 u. av. P «0 CB vcB a Op den Middag. .13 0.70 0.94 0.60 1.61 - 0.42 E.g. E. g. E. g. 0.40 j 14 0.60 1.25 0.78 1.46 - 0.40 id. id. id. 0.42 15 0.67 1.13 1.00 1.28 - 0.45 id. id. id. 0.48 16 0.96 0.45 1.06 0.80 - 0.43 id. id. id. 0.40 17 0.68 0.62 0.60 1.27 - 0.31 id. id. id. 0.30 18 0.70 0.63 0.93 0.90 - 0.34 3 1 id. 0.28 19 0.87 0.60 0.65 0.78 0.38 1 3 4 0.32 20 1.10 - 0.30 E. g. E. g. 0.30 ORANJE-SLUIZEN. Kanaal. Op den Middag. 0.55 0.51 0.55 0.50 0.38 0.38 0.41 0.36 Uren Sluiagang 60 C8 E. g. E. g. 2 E. g. E. g. id. 0 3 2 0 ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE of Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SCHERMER BOEZEM Uren. Getal Pompen. Voormiddag. Namiddag. PtJRMERENDE Voor middag Na middag &0 p. 3 3 Na middag hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. 's morgens 8 ure. 0 0 0.08 0.38 0.03 0.41 0.64 0 0 0.18 0.61 0.4C 0.64 0.62 0 0 0.32 0.63 0.37 0.64 j 0.62 0 0 0.05 0.60 0.10 0.36 0.58 0 0 0.20 0.27 0.02 0.36 0.58 0 0 0.10 0.48 0.20 0.43 0.58 0 0 0.03 0.46 0.05 0.28 0.47 0 0.15 0.37 0.46 Aanmerkingen, E. g. beteekent dat de ei- deuren c/esloten zijn, waar- door ook bij lageren buiten- waterstand de lozing ver hinderd is. Sluisgang Oranje-aluizen 5 uur door 10 meter en 6 unr door 24 meter dagope- ning. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av.Su. 13 0.- 0.7 0.- 0.5 0.- 1.6 0.- 0.4 749.4, 28°.6( 0.75 21.5 14 0.- 0.- 0.1 0.1 0.- 0.- 0.- 0.3 0.- O.- 1.- 1.6 O. 0.- 0.- 0.2 751.3 752.1 752.7, 26°. 6 36°.1 28°.-! 0.85 0.70 0.84 22.5 27.- 24.- 15 0.- 0.2 O. 0.3 0.- 1.7 0.- 0.3 0.- 1.7 0.3 O. O.I a.i 0.- 0.1 748.5 748.2 749.9( 34°.9 39°.6 37°.6( 0.90 0.90 0.90 32.- 37.- 34.5 16 4.5 0.- O.I 0.- 1.4 0.- 0.- 0.2 1.2 0.- 0.2 O.I 1.- O. 0.- 0.- 754.4 757.6 762.1 34°.7 41°.- 37°.6, 0.90 0.87 0.86 32.- 37.- 33.5 17 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.2 0.- 0.- 0.- 0.- 0.1 O.I 0.- 0.- 766.9 768.6 769.7 31°.5 39°.6 36°. 1 0.90 0.90 0.92 29.- 36.5 34.- 18 0.3 3.2 0.2 0.2 0.- 0.8 0.- 0.4 0.- 1.6 0.- 0.- 0.- 1.8 0.1 0.1 769.3 768.9 769.-! 35°.6 39°.9 39°. 2 0.90 0.89 0.90 32.5 37.- 36.5 19 1.3 0.- 0.1 0.1 3.5 0.- 0.- 0.2 2.4 0.- 0.- 0.2 2.2 0.- O. 0.1 771.5 771.5 770.2 39°.9 43°.2 40°. 6 0.90 0.90 0.90 37.- 40.- 38.- 20 0.5 0.2 0.7 0.1 0.7 0.- 0.4 O.I 767.4 768.8 44°. 6 46°.4 0.90 0.85 41.5 42. 10 2.1 8.1 2.2 7 .5 4 .9 7.8 1.1 Aanmerkingen. Geene. 1-3 LEEGH- CRU LIJN- AALS- LEEGH- CRU LIJN- HOOFD AALS- Uren. p. as Slagen. Uren. Q. CO 0) Slagen. Uren. P- to 0) Slagen WATER. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. MEER. PH Ph D en 13 0.59 0.59 0.60 0.61 5.22 5.26 5.37 5.26 5.25 5* 7 4 1517 14 0.59 0.60 0.60 0.58 5.22 5.23 5.22 5.24 5.20 15 0.61 0.61 0.61 0.62 5.18 5.18 5.18 5.19 5.17 7* 7 8 16 0.61 0.62 0.63 0.63 5.19 5.32 5.21 5.21 5.20 24 7 8 17 0.63 0.63 0.64 0.64 5.25 5.36 5.26 5.27 5.25 24 7 8 18 0.65 0.63 0.61 0.63 5.32 5.42 5.31 5.32 5.32 15 7 8 19 0.60 0.59 0.58 0.59 5.26 5.22 5.21 5.24 5.21 20 0.59 0.55 0.54 0.54 5.23 5.23 5.14 5.17 6.14 6 7 8 28842 Te zamen 76* 7 8 28842 5* 7 4 1517 3 Reqenval Verdamping in per M '2. m. M. S S a) P "3 p 9 in m.M. per MJ. QJ Ph se ts •-5 Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. Ph P 5 a cs vm- 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur 13 0.7 0.4 0.5 5.33 21.90 9 14 0.3 0.7 0.2 0.4 0.2 0.7 2.83 11.45 3 15 2.0 0.1 0.4 0.3 0.3 2.33 10.15 4 16 1.4 0.3 0.1 0.2 1.33 5.80 2 17 0.4 0.3 0.3 1.67 7.25 2 18 0.5 0.3 0.3 4.50 18.85 6 19 CO CO 0.3 0.1 0.1 4.17 17.70 5 20 0.2 4.50 19.25 8 Tot. 5.4 2.0 0.4 3.3 0.2 1.9 0.2 2.4 21.33 90.45 7.4 3 .7 2.1 2.6 Kaas. Aangevoerd 68 stapels Kleine /36.50. per kgr. Kippen-EijEKEN /4 a 5 per 100. Boter /1.50 a 1.60 22 Januari. Gkanen. Sedert het laatste bericht zijn de aanvoeren klein en de handel van weinig Hotterrtam van 18 Dec. A°. P°. beteekenis geweest. Heden was er iets meer ter inarkt, doch de stemming niet veel beter en ondergingen de prijzen weinig of geen verandering. Tarwe. Inlandsebe Witte matig aangeboden en waren de puiksle soorten wel zoo vast, doch de goede en mindere kwaliteiten konden niet tot de voile vorige prijzen en ook niet alle geplaatst worden. De beste Vlaamsche, Zeenwsche, Flakkeesche en Overmaaschc 8,80 a 9,70, extra puike nog daarboven middelbare 8 a 8,70 mindere en geringe /7a 7,90. Rogge. Inlandsche met kleinen toevoer, onveranderd. De beste Vlaamsche, Zeeuwscbe en Overmaassche f6,60 a 6,90, mindere 5,50 a 6,50. Gerst. Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche Winter- en Zomer-, in de beste soorten, als voren te verkoopen, doch de afwijkende was weinig begeerd. Haver flaauw, vooral in de lichte soorten de beste wichtige /3,80 a /4,20, mindere/2,80 a 3,70. Paardenboonen 20 cents lager; de beste /6,90 a 7,20, mindere 6 a 6,80. Bruine Boonen komen in de beste soorten weinig voor en zijn merkelijk hooger betaald, doch de mindere zijn in die verhouding niet zoo gewild. Witte Boonen ondervinden weinig vraag, zonder prijsverandering de beste /12 a 13, mindere 8 a 11,50. Blaouwe Erwten bleven ook al tamelijk hetzelfde, doch waren daartoegoed te verkoopen. Walehersche en puike Zeeuwscbe /9,50 a 9,75, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche 9 a 9,25, mindere 7,50 a 8,75. Schok- kers nominaal als voren van /9,50 a 11,50. Koolzaad niet ter markt en zou naar kwaliteit /ll,40 a 12,40 waard zijn. Kanariezaad in een doen. Het beste/12 a 12,50, goed en minder /10,50 a 11,75. Publieke veilingenUit den Houtrakpolder 271 hectol. 76/77 kgr. Witte Tarwe opgehouden 290 hectol. Duivenboonen gedeeltelijk/7.45/40 per hectol., 100 hectol. Capucijners /10,15 a 10,55 per hectol. 23 Januari. Vee. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd 1101 Runderen, 93 vette en gras-Kalveren, 48 nuchtere dito, 40 Schapen of Lammeren, 318 Varkens en 54 Biggen. De prijzen van het vee, besteed ter markt van hedenwaren als volgt Runderen le kwal. 85 c. 2e kwal. 75 c. Kalveren le kwal. 95 c., 2e kwal. 75 c. Schapen le kwal. 85 c., 2e kwal. 65 c. Varkens le kwal. 28 c., 2e kwal. 26 c. alles per kgr. Botee. Aanvoer 58/8 en 82/16 vaten, alsmede 883 stukken a kgr- Prijs le kwal. 78, 2e kwal. 70. Schagcn18 Januari. Vee. Aangevoerd: 5 Paarden/60 a 120 5 magere Geldekoeijen /170 a 2,30; 7 vette Koeijen/220 a 270; 380 magere Schapen 18 a 26 45 Biggen 6 a 8; Konijnen 10 a 75 c.; Kippen 75 c. a /1,50 Eenden 80 c. a /1,25. Botee/1,26 a 1,46 per kgr. Kaas 40 a 50 c. per kgr. Kippen-EijEREN /3 a 4 per 100. Texcl, 23 Januari. De Veeprijzen ter markt en in den commissie- handel besteed waren als volgt: vette Koeijen /220 a 265, Gelde- dito /170 a 210, Vaars- dito /130 a 175, nuchtere Kalveren 9 a 12, Oude Paarden /40 a 85, alien per stuk. Weesp) 23 Januari. Vee. Pinken 60 a 100. Kaas. Aange voerd 5 stapels Goudsche le kwal. /25 a 28, 2e kwal. 20 a 24. Aardappelsn. Zeeuwsche Jammen/5, Friesche dito/4,25, ronde Friesche 4, alien per hectol. Kippen-EiJEREN 5 a 6 c. per stuk. Zwolle 19 Januari. Vee. Aanvoer op de markt en op de stallen ruim 800 stuks. Handel zeer vlng. Men besteedde deze week voor vette Koeijen en Ossen aan houten 80 a 90 c., dito Stieren 65 a 75 c dito Kalveren /la 1,10, dito Schapen 75 a 85 c., alles per kgr. schoon. Neurend-, Melk-, Gust- en Fokvee van 10 tot 25 per stuk dunrder. Drachtige Lammeren /20 a 25. Varkens. Op p. m. 50 wagens waren ruim 200 Biggen en ongeveer 200 magere, drachtige en vette Varkens aangevoerd. Biggen golden /1,25 a 1,75 per week, magere Varkens 20 a /35, drachtige dito 50 a 65, vette dito le soort 50 a 55 c. en 2e soort 45 a 48 c. per kgr. levend gewogen. Boter. Aanvoer 500/8 en 400/16 vaten, benevens 750/2 kgr. stukgoed. Totale aanvoer 28,750/2 kgr. Middenmarkt/1,40 per kgr. Handelswaarde 20,125.Notitie van heden: per kgr. /1,10 a 1,70. Per 20 kgr.: le kwal. /36 a 38 afwijkende soort 32 a 34 en 2e soort/24a28. Kippen-EiJEREN 3,75 a 5 per 100. Snelpers-Drukkerij van Eonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4