1 si 5 3 i 3 WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATEIl-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezeinhoogte Hoogte van het Buitenwater Sluisgang. Stoomtuigen j Water- inlating S n "I 0 o a o, .a g is o zw. zw. zw. zzw. zw. WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. STOOM-WATERUOLEN Aanmerkingen. 4- l.oo 0.75 4- 0.80 4- 0.50 4- 0.15 4- 1.30 4- 1.35 METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in HEN HAARLEMMERMEER-POLDER. 5 Leegliwater. Cruquius. Lijnden. Hoofddorp. 11.5 S.-f fo 6 Aanmerkingen. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -t- A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. in de Ringvaart. in den Folder. LeegTiwater. Cruquius. Lijnden. a Waterhoogte aan het Hoofddorp den 2 February 1883, 's morg. ten 8 ure, 5.20 4- A.P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. S a aS s ggS a i-S a a Rotterdam Snelpers-Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam. voorm. 8 uur -s- A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. 6. Gem. verval in Cent. RIJNLAND. DELF- [jAND. KAN te AAL te Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. Half weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. U ITM ALIN G. in Uren. Gouda. in uren. Half weg. Spaarn- dam. tb a> K a as aa so A.9 a OS a as - o g hoogste laagste hoogste laagste hoogste vloed laagste ebbe a. b. b. a. bio as Spaarn- dam. as 'P 6= i- o M t- 3 a, S/3 eS CO W o 3 OS O t) 'p JS HQ IS-3 1-4 voorm. 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. a. as o G? CO ■p S •°Om 20 47 43 51 54 50 53 17 -5- 35 -4- 36 15 4- 40 -j- 134 85 4-106 -P- 16, 6 12,5 24.— 10.— 15.45 21 57 55 52 51 50 52 19 -5- 25 4- 21 42 4- 12 1H 9 118 66 4- 51 4-106, 5 13,2 24.— 24.— 22 63 61 56 56 56 58 25 -f- 36 4- 31 17 4- 24 -1-120 4- 20 64 82 4-100 OO o rH 10J 13,6 21.45 22.— 23 62 60 60 60 61 61 31 46 4- 43 17 4- 43 110 4- 46 50 45 4-143 4- 149, 15 28,21 24 63 62 61 62 62 65 36 -r- 49 4-47 4- 18 4- 95 69 4- 57 37 10 4-160 17 48,6 25 55 50 65 61 60 66 31 -5- 55 4- 50 4- 90 4- 133 159 4- 59 4- 10 145 4-168 4-128 7 12,6 26 59 55 66 60 56 59 21 -f- 60 4- 55 4- 2 4- 124 116 22 96 144 4- 49 4- 37 12 1 9 3 7.— 4.15 27 52 55 52 62 53 61 10 44 4- 44 68 4- 44 198 51 160 125 12 OO CO 5 3 24.— 5.42 WATERSTAND Amsterdam op den Middag. -5- A.P. in Cent. 36 36 43 58 55 64 62 47 36 36 43 58 55 64 62 47 36 36 43 58 55 64 62 47 .2 (3 A w NNO. NO. ZO. BEMERKING, Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. Kanaal- BRU8 in den Straatweg te V£ls£n ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE of Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. StiHERMER BOEZEM PURMERENDB ORANJE-SLUIZEN. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN Getal Pompen Uren Sluisgang Kanaal. Voormiddag. Namiddag Namiddag. Kanaal. Uren Sluisgang Voormiddag laagste water. Op den Middag. hoogste water. Op den Middag. s morgena 8 ure. hoogste water Op den Middag. hoogste water. water. water. water water 0.17 0.32 -)- 0.16 0.06 0.55 0.90 -5- 0.04 - 0.30 -4- 0.15 0.44 -5- 0.30 4- 1.10 4- 0.72 4- 0.55 4- 0.38 4- 0.08 4- 0.95 4- 1.55 -5- 0.30 4- 0.13 0.96 -i- 0.51 E. g. E. g 4- 0.15 -t- 0.58 -+- 0.97 4- 0.55 4- 0.43 4- 0.64 4- 0.50 4- 1.32 4- 0.50 4- 0.65 4- 0.60 4- 0.12 4- 0.45 4- 0.48 4- 0.16 4- 0.42 E. g. beteekent dat de eb- deuren gesloten zijn, waar- door ook bij lageren buiteu- waterstand de loziug ver- hinderd is. Sluisgang Oranje-sluizen door 24 meter dag-ope ning. p Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 a. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av.8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av.8u. 20 0 0 0.- 0.4 O. 0.- 0.2 0.2 770- 37®. 4, 0.86 33 21 0.- 0 0 0.- 0.- 0.- O. 0.3 O. O.I 0.1 0.- 0.1 0.- 0.1 0.- 772.2 773.3 774.8 30®.- 37°.8 32®.4, 0.90 0.90 0.90 27.5 34.5 29.5 22 0.5 0 0.2 0,6 0.- 0.- O.I 0.5 O.I 0.- 0.- 0.1 0.2 0.- 0.- 0.3 775.6 775.7 779.71 35®.1 37®.8 32®. 4 0.90 0.86 0.86 32- 33.5 28.5 23 0. 0 - O. 1.- 0.- 0.- 0.2 0.4 0.- 0.- 0.3 0.2 0.1 0.- 0.- 0.3 781.1 780.- 778.3 26®. 2 33°. 6 28'.9, 0.85 0.70 0.74 22 25 21.5 24 0 0 - O.I 0.4 0.- 0.- 0.1 0.7 0.- 0.- 0.5 0.6 0.- 0.- 0.3 0.6 774.3 772.2 765.3 24®. 8 36®.3 28®. 2I 0.80 0.75 0.75 19.5 28.5 21- 25 t 2.- 3.-f 0.3 0.2 f 0.6 1.3 f 0.1 0.5 0.9 0.3 f 0.4 1.4 f 0.- 0.2 752.8 750.8 751.9 25®.9 29®. 1 27®.1, 0.90 0.85 0.85 24.5 25 23. 26 0.3 0.1 1.3 0.- 0.- 0.4 1.3 t 3.2 0.- 0.- 0.3 12.- 0.- 0.- 0.9 738.2 742.3 743.9 35®.2 40®. 1 39®.2 0.90 0.65 0.65 32- 29 28- 27 0 0.1 0.- 0.3 0.- 0.2 0.— 0.5 753.5 751.4 38®.3 42®.4 0.76 0.78 30.5 35.5 6.4 4.3 1 .9 5.3 7.9 3.5 4.4 3.4 t Sneeuw. 3 •-3 Ph CO co Slagen LEEGH- CRU- LIJN AALS- LEEGH- CRU LIJN HOOED- AALS- Uren. a> Sl&gen. Uren. 0 a3 Slagen. Uren. H WATER. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. MEER. Ps Pn Oh 20 0.59 0.55 0.54 0.54 5.23 5.23 5.14 5.17 5.14 - - 12 7 8 - - 21 0.68 0.63 0.62 0.60 5.18 5.23 5.17 5.18 5.17 - - 24 7 8 - 22 0.64 0.68 0.69 0.67 5.19 5.23 5.20 5.20 5.18 - - 24 7 8 - 23 0.68 0.68 0.68 0.68 5.22 5.28 5.23 5.23 5.21 - - 24 7 8 - 24 0.69 0.69 0.68 0.68 5.25 5.33 5.27 5.28 5.26 - - 24 7 8 - 25 0.68 0.65 0.63 0.65 5.30 5.48 5.29 5.29 5.27 - - f 20 7 8 26 0.69 0.63 0.63 0.62 5.29 5.35 5.23 5.22 5.22 - - 24 7 8 - 27 0.62 0.63 0.57 0.57 5.26 5.33 5.22 5.23 5.20 - - 12 7 8 47936 Te zamen - - 164 7 8 47936 - - NB. t Grondijs belemmerde de werking van den CRUQUIUS op den 25 Januarij gedurende 4 uren. 3 Regenval in m.M. per M J. Verdamping in m. M. per M2. S a S u ii a? W Ph Z g u N Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. A rr* 5 as .5 O Gemidd. p WlNDSN in kM. vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur 20 0.5 0.2 0.3 4.50 19.25 8 21 0.1 0.3 0.1 0.1 1.83 7.75 2 22 0.3 0.5 0.3 0.3 1.00 4.60 1 23 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 1.83 8.00 2 24 0.2 0.6 0.1 0.3 0.2 0.4 5.33 21.80 10 25 f0.4 2.8 0.1 0.5 0.3 0.4 8.17 31.75 12 26 0.2 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.6 17.83 48.10 40 27 0.3 0.1 22.00 53.70 50 Tot. 1.2 2.8 0.9 3.6 0.3 2.0 0.4 2.5 57.99 175.70 4.0 4.5 2.3 2.9 t Sneeuw. Leiden, 26 Januari. Vee. Aangevoerd: 7 Stieren/60 a 136; 68 Melkkoeijen yi56 a 262 12 Kalf- dito J 184 a 355 49 vare dito /142 a 258 56 vette dito /182 a 360 (78 a 90 c. per kgr.) 16 vette Kalveren /38 a 80 (80 c. a 1 per kgr.); 61 nucbtere dito /4.50 a 13 50 vette Schapen /21 a 33 (60 a 70 c. per kgr.); 24 weide dito /16 a 22 28 Biggen 6 a 14. 27 Januari. Boter. Aan de Gemeente Waag gewogen 156/8 en 89/16 vateu, te zamen 4010 stukken. le kwal. f 76 a 82. 2e kwal. f 68 a 74. Meppel, 29 Januari. Men besteedde in de laatste dagen hier en in de omstreken voor vette Koeijen f 175 a 275, Kalfdekoeijen /150 a f 250, Melkkoeijen /120 a 210, Pinken en Vaarzen /100 a 200. Handel buitengewoon levendig. Uitvoer in de vorige week 95 stuks. Furmerende, 30 Januari. Vee. Aanvoer: 91 Runderen, bandel stug11 Paarden70 vette Kalveren 90 c. a yi.10 per kgr., handel vlug; 118 nuchtere dito f 10 a 28, handel vlug46 vette Varkens 48 a 60 c. per kgr., handel vlug40 magere dito /12 a 22 en 128 Biggen /6 a 9, bandel matig; 489 Schapen en Lammeren, vette Scha pen niet aangevoerd, Overbouders zeer duur in prijs, bandel vlug. Kaas. Aangevoerd 56 stapels Kleine y36. Boter f 1.00 a 1.70 per kgr. Kippen-BiJEREN 4 a 5 per 100. Januari. Granen. De markt was van nog veel minder beteekenis dan de vorige weekde aanvoer was gering en er waren zeer weinig koopers. De prijzen bleven nagenoeg onveranderd, doch van Tarwe bleef het grootste gedeelte onverkocht; dsarentegen waren Blaauwe Erwten, waarvan de aanvoer gering was, tot ruim vorige prijzen zeer gezocht en ruimden vlug op, 30 Januari. Vee. Op de veemarkt waren gisteren en heden aangevoerd 980 Runderen, 99 vette en gras-Kalveren, 38 nuchtere dito, 28 Schapen of Lammeren, 371 Varkens en 31 Biggen. De prijzen van het vee, besteed ter markt van hedenwaren als volgt Runderen le kwal. 85 c. 2e kwal. 70 c. Kalveren le kwal. f 1, 2e kwal. 80 c. Schapen le kwal. 70 c., 2e kwal. 60 c. Varkens le kwal. 29 c., 2e kwal. 27 c. alles per kgr. Boter. Aanvoer: 68/8 en 74/16 vaten, alsmede 864 stukken a 4 kgr. Prijs 80 a 70 naar kwal. Schagcn 25 Januari. Vee. Aangevoerd 3 Paarden /40 a /140; 5 magere Geldekoeijen /180 a 200; 3 vette Koeijen f 240 a 290 6 nuchtere Kalveren 18 a 26; 12 Biggen /6 a 7 Eenden 90 c. a 1.25. Boter /1.26 a 1.53 per kgr. Kaas 40 a 55 c. per kgr. Kippen-EiJEREN /3.50 a 4 per 100. Texel, 30 Januari. De Veeprijzen ter markt en in den commissie- handel besteed waren als volgt: Ossen f 125 a 195, vette Koeijen /210 a f 265, Kalf- dito /195 a 270, nuchtere Kalveren 5 all, gras- dito 60 a 85, Fokschapen 38 a 44, Rammen 26 a 32, Werkpaarden 120 a 220, oude Paarden /30 a 85, magere Varkens 18 a 29, alien per stuk. Zwolle 26 Januari. Vee. Aanvoer op de weekmarkt p. m. 700 stuks, met zeer willigen handel. Men besteedde voor vette Koeijen en Ossen aan bouten 80 a 90 c., dito Stieren 65 a 70 c dito Kalveren 98 c. a /1.10, dito Schapen 70 a 80 c., alles per kgr. schoon. Neu- rende en versch gekalfde Koeijen /195 a 290 dito Schotten en Vaarzen y 150 a 225; gnste Koeijen /120 a 215; dito Vaarzen ylOO a 150; zomer kalvende Koeijen yi50 a 190 Ossen voor den bak yi20 a 195; jarige Stieren yil5 a 150 Vaarspinken yi25 a 160 Fokkalveren y45 a y 75 nuchtere dito yi0al5; Lammeren yi5a25, alles per stuk. Varkens. Op p. m. 15 wagens waren ongeveer 60 Biggen en 50 magere, drachtige en vette Varkens aangevoerd. Biggen golden yi.25 a 1.70 per week, magere Varkens y20 a 45, drachtige dito y45 a 70, vette dito le soort 50 a 574 c- en 2e soort 474 a 50 c. per kgr. levend gewogen. Boter. Aanvoer 425/8 en 375/16 vaten, benevens 500/2 kgr. stukgoed. Totale aanvoer 25,500/2 kgr. Middenmarkt yi.50 per kgr. Handelswaarde y 19,125.Notitie van heden: per kgr. yi.15 a 1.85. Per 20 kgr.: le kwal. y38 a 40 afwijkende soort y35 a 37 en 2e soorty24a28. Kippen-EiJEREN f 3 a 4.50 per 100.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4