- 24 i i WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). d •c -= li .9 s Iloezemiioogte Hoogte van het Buitenwater Sluis«-ang. Stoomtuigen. Water- inlating S> a zw. w. zw. w. 7>lj zzw. 70 1 zo. 5 76 74 7 zw. WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dek STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. STOOM-WATERMOLEN j ORANJE-SLUIZEN. - - H 0 - schermer- Aanmerkingen. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEERr-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijuden. Hoofddorp. 35°.y WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -*- A. P. in Meters. ill de Itiiigvaart. in deu Polder. WERKING dek STOOMTUIGEN. Leegh water. Cruquius. Lijnden. Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 9 February 1883, 'smorg. ten 8 ure, 5.18 A. P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. a IsS §^.s Snelpers-Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam. IN WATERSTAND Amsterdam op den Middag. 4- A.P. in Cent. .3 Id PQ p |-3 voorm. 8 uur -p- A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. RIJNLAND. DELF- LAND. KAN te Half weg. AAL te Spaarn- dam. Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gonda. NOORDZEE te Katwijk. Half weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. UlTMAlING. in Uren. Gouda. in uren. Stads-W atei Noordzee-Kanaal. Amstel-Water. 13 Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. Oude- Wetering. Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed laagste ebbe a. b. a. b. a. b. a. b. Halfweg. a 3§ CLtO 33 Gouda. Katwijk. door Rinket. door Opeu Sluis. voorm. 8 uur. voorm. nam. voorm. nam. 27 52 55 52 62 53 61 10 -h 44 -5- 44 68 -5- 44 198 51 160 125 12 4- 38 5 3 24.— 5.42 47 47 47 28 44 55 48 80 49 70 7 38 -r- 42 119 -4 54 225 53 190 140 28 4- 29 6 2 19.— 15.25 6.— 34 34 34 29 34 35 56 72 47 74 AP. -t— 35 -f- 35 57 4- 65 134 18 102 106 4- 75 4- 66, 9 2 8 4 2 5,- 15.30 14.30 15.45 34 34 34 30 47 49 53 51 47 48 2 -5- 20 -4- 21 45 -4- 9 168 25 139 131 4- 30 4- 48, 23 23 23 31 45 43 58 49 44 47 10 -T- 16 -4- 17 45 4- 2 129 4- 7 100 78 4- 37 4- 69 4J 24.— 24.— 17.30 29 20 19 1 51 50 65 50 48 47 9 -5- 29 -r- 20 21 4- 31 122 4- 9 90 Oi 4- 69 j 8 4,8 10.— 24.— 24.— 14.15 33 33 33 NO. 2 56 53 61 56 51 53 AP. 26 -4 30 4-127 88 4- 15 60 107 4- 76 4- 58 2 4 11 7 1 4 6,3 23.— 22.— 6.45 13.— 38 38 38 3 70 67 60 76 53 80 5 4- 75 -4 73 4-190 130 15 44 7 2" 7.— 9.— 13.15 j 68 68 68 BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg beeft op 30 en 31 Januari gewerktden overigen tijd met. n w fd BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- BRUO in den ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. Namiddag. Kan aal. Uren Sluisgang. Straatweg te Vels£n. Kanaal. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. K hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op deu Middag. voor 6 u.mg. van 6 u. mrg. tot 6 u. av. 0 CO co a Op den Middag. Op den Middag. Voor middag Na middag V oor- middag Na middag Voor middag Na middag 27 1.55 0.16 1.35 4- 0.60 4- 0.42 E. g. E. g. E. g. 4- 0.38 4- 0.48 0 1 0 0 28 1.85 0.38 1.80 - 0.50 4- 0.35 id. id. 0 4- 0.40 4- 0.33 3 0 0 3 29 0.80 4- 0.77 0.95 U 0.85 4- 0.30 4 4 0 4- 0.32 4- 0.33 3 0 12 12 3 3 30 1.45 4- 0.28 1.25 - 0.55 4- 0.18 2 3 0 4- 0.18 4- 0.24 0 0 12 12 3 3 31 0.98 4- 0.38 0.75 - 0.95 4- 0.15 4 7 1 4- 0.18 4- 0.21 0 0 12 12 3 3 1 0.84 4- 0.78 0.75 - 0.74 4- 0.20 6 5 0 4- 0.22 4- 0.32 0 12 12 3 3 2 0.72 4- 0.80 1.10 4- 0.38 4- 0.20 5 5 0 4- 0.18 4- 0.39 0 8 12 9 3 3 3 0.80 0.10 4- 0.62 E. g. E. g. 4- 0.60 4- 0.67 7 0 ZUIDERZEE of Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. water. 0.45 1.01 -f 0.60 0.45 -f 0.45 4 0.24 4 0.02 -r- 0.37 4- 0.12 +- 0.47 -t- 0.70 -5- 0.03 A. P. 0.22 -s- 0.33 -r- 1.90 Namiddag. water. water. 0.57 1.21 4 0.17 4 0.40 4 0.37 4 0.08 -T- 0.36 0.43 0.52 -i- 0.26 0.07 A. P. -t- 0.31 -t- 1.26 BOEZEM PURMERENDE. s morgens 8 ure. 0.35 t— 0.30 -4- 0.23 -f- 0.16 -f- 0.28 -5- 0.32 -4- 0.43 -5- 0.35 E. g. beteekent dat de eb- deuren r/esloten ziju, waar- door ook bij lageren buiteu- waterstand de lozing ver- binderd is. Sluisgang Oranje-sluizen door 24 meter dag-ope. ning. Ha Rkoen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. 27 5.0 0.8 6.0 1.3 7.3 1.6 28 1.5 0.- 0.3 0.4 0.- 0.- 0.3 2.1 0.- 0.- f0.9 0.4f 29 8.3 4.4 0.3 0.4 8.7 1.0 0.5 1.2 9.0 7.8 0.1 0.3 30 2.3 2.0 0.4 0.6 4.0 0.3 0.1 0.8 2.7 0.3 0.2 0.5 31 0.5 0.- 0.1 0.6 2.7 0.- 0.- 0.6 4.1 0.- 0.1 0.4 1 O. 0.4 O. 0.3 0.- 0.2 0.- 0.4 0.- 0.- 0.3 0.- 2 O.I 4.7 O.I 1.0 0.- 3.5 0.3 0.8 0.3 8.3 0.2 0.3 3 1.1 0.2 2.3 0.4 2.4 0.6 30 .3 5 .5 28.7 8 .8 42.2 5.9 Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 a. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8u. 7.3 0.1 740.7, 43°.7| 0.82 38.- 0.- 0.- 1.8 1.1 758.9 764.6 764.2. 40'. 6 43°. 5 43°.2, 0.70 0.70 0.77 31.- 33.5 36.- 9.7 5.3 0.4 0.3 752.5 751.3 748.8 50° .0 52°.2 49°.8! 0.85 0.80 0.90 45.5 45.5 46.5 1.6 0.6 0.2 1.8 751.1 752.1 753.6 39'.0 43°.5 37°.4, 0.76 0.67 0.75 32.- 32.5 29.5 5.2 O. 0.1 0.6 752.7 751.3 750.7 33°.4 40°.3 0.90 0.80 0.82 31.- 34.5 30.- 0.- O.I 0.1 0.1 749.1 750.3 751.7 34°.7 38°.7 37°.4 0.80 0.83 0.88 29.- 33.5 34.- 0.2 8.6 0.- 1.8 747.2 744.2 744.6 37°.8 46°.2 43°. 5 0.80 0.76 0.75 31.- 34.- 35.5 2.1 0.8 753.0 757.7 41°.2 45°.0 0.80 0.76 35.- 37.5 40.7 8.7 Aanmerkingen. Wegens uitspatling onzeker. LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. AA.LS- MEER. LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJ[N- DEN. HOOFD DORP. AALS- MEER, 27 0.62 0.63 0.57 0.57 5.26 5.33 5.22 5.23 5.20 28 0.66 0.63 0.51 0.51 5.21 5.14 5.13 5.15 5.00 29 0.60 0.60 0.45 0.48 5.50 5.09 4.85 5.10 5.03 20 0.54 0.56 0.52 0.49 5.05 4.98 4.95 4.98 4.98 31 0.50 0.59 0.51 0.53 5.03 5.04 5.03 5.01 4.99 1 0.54 0.59 0.55 0.56 5.10 5.13 5.11 5.08 5.07 2 0.57 0.59 0.60 0.60 5.22 5.24 5.22 5.20 5.22 3 0.65 0.75 0.66 0.56 5.39 5.15 5.08 5.16 5.12 Te zamen. Uren. ft Slagen. 7 24 24 24 24 24 t 3 43544 130 43544 Uren. Slagen. 7 24 24 14 25715 73 25715 Uren. Slagen 24 24 24 24 24 24 12 57773 161 57773 NB. t Op 3 Februari heeft de LEEGHWATER 9 uren stilgestaanwegens sterke afwaaijing van water, tot op 5.70 M. A. P. REGENVAL in m. M. per M2. Verdamping in m. M. per M2. Water. Zwarte aarde. aarde. 27 28 29 30 31 1 2 3 vm. 8uur 6.4 9.0 0.7 1.1 0.8 av. 8uur 3.1 4.7 6.2 vm. 8uur 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 av. vm. av. vm. av. 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 0.6 0.4 0.5 0.7 0.1 0.4 0.1 0.6 0.8 0.2 0.5 0.2 0.6 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2 CO C4 ft ft PH ft bo P5 CJ o .2 fi a 5 3 3 B u ft OJ CJ a p, P- O M 22.00 53.70 50 28.33 18.17 6.83 4.33 1.83 14.67 19.67 58.55 43.75 19.10 9.45 8.55 39.10 50.35 Tot. 18.0 14.0 32.0 1.5| 4. 5.7 0.8 2.6 3.4 0.9i 3.2 4.1 93.83j228.85 68 68 18 7 3 68 76 prijsverlaging. Blauwe Kook—Erwten alleen maakten daarop eene gunstige uitzondering, die tot beteren prijs goed van de hand giugen. Tarwe. Van Inlandsche Witte was de markt beter voorzien dan in de laatste weken, doch meest in de midden en mindere kwaliteiten er was echter weinig kooplust en kon 20 a 30 c. lager slecbts gedeeltelijk geplaatst wordea. Beste Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Ovcrmaasche 8.80 a 9.40; extra puike nog daarboven middelbare 8 a 8.50 mindere en geringe 7 a 7.90. Rogge. De puikste partijtjes Inlandsche kondeu nog vorige prijzen opbrengen, doch de mindere soorten waren 20 c. lager. De beste Vlaamsche, Zeeuwsebe en Overmaassche /6.50 a 6.90, mindere/ 5.40 a y6.40. Gerst. De beste Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche Winter- en Zomer- gingen tot vorige prijzen langzaani van de hand, doch mindere soorten, ofschoou lager aangeboden, waren niet begeerd. De beste Winter- 5.60 a 6, mindere/ 4.30 a 5.40; de beste Zomer- /5a 5.40, min dere /4a 4.80. Haver flaauw, als voren de beste wicbtige /3,80 a f4.20, mindere/2.80 a 3.70. Paardenbooneu in de beste soorten prijs- houdend, doch mindere 10 a 20 cents lager; de beste /6.80 a 7.20, voor den zaai daarboven; mindere /5.80 a 6.70. Duivenboonen gingen 20 c. lager langzaam van de band de beste 7.50 a 7.80, mindere /7 a 7.40. Van Bruine Boonen waren er meer ter markt en moesten de mindere soor ten wat lager worden afgegeven, doch de beste kwaliteiten bleven prijs- houdend; de beste/14a 16, extra puike nog daarboven; mindere /9.50 a 13.50. Witte Boonen ondergingen bij kleine vraag geen prijsveran- dering de beste /12 a 13, mindere 8 a 11.50. Blaauwe Erwten met kleinen toevoer, ruimden 25 cents hooger vlug op; Walchersche en puike Zeeuwsche 9.75 a 10; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche 9.25 a 9.50, mindere 7.75 a 9. Schokkers koraen weinig voor en 9.50 a 11.50 te noteren. Koolzaad zonder aanvoer. Buitenlandsch Hennep- zaad /8.75 a 9.50. Kanariezaad flaauw als voren; bet beste/12 a 12.50, goed en minder /10.50 a 11.75. 6 Februari. Vee. Op de markt waren gisteren cn heden aangevoerd 934 Runderen, 108 vette en gras-Kalveren, 58 nuchtere dito, 38 Schapen of Lammeren, 353 Varkens en 48 Biggen. De prijzen waren alsvolgt: Runderen le kwal. 85 c. 2e kwal. 75 c. Kalveren le kwal. 1, 2e kwal. 60 c. Schapen le kwal. 65 c., 2e kwal. 55 c. Varkens le kwal. 28 c„ 2e kwal. 26 c. alles per kgr. Boter. Aanvoer 60/8 en 67/16 vaten, alsmeda 845 stukken a I kgr. Prijs /80 a 72 naar kwal. Schagen, 1 Februari. Vee. Aangevoerd: 13 magere Gelde- koeijen /180 a 230; 15 vette Koeijen/230 a 260 10 Kalfkoeijen /180 a 270; 12 nuchtere Kalveren 8 a 20; 315 magere Schapen 18 a f 30; 10 magere Varkens 11 a 15; 40 Biggen 6 a 9; Kouijnen 10 a 70 c.; Kippen 60 c. a 1.75 Eenden/I a 1.25. 325 kgr. Boter /1.26 a 1.40 per kgr. Kaas 40 a 60 c. per kgr. 4500 Kippen- Eijeren /3 a 4 per 100. Texel, 6 Febrnari. De Veeprijzen ter markt en in deu commissie- handel besteed waren all volgt: Ossen 125 a 195, vette Koeijen /210 a 265, Kalf- dito /195 a 270, nuchtere Kalveren /5 all, gras- dito 60 a 85, Fokscbapen 38 a 44, Rammen 26 a 32, Werkpaarden 120 a 220, oude Paarden /30 a 85, alien per stuk. Zwolle2 Februari. Vee. Aanvoer p. m. 900 stuks. Handel willig. Men besteedde voor vette Koeijen en Ossen aan bouten 75 a 85 c., Stieren 60 a 70 c dito Kalveren 95 c. a 1.10, dito Schapen 60 c., alles per kgr. schoon. Neurende en versch gekalfde Koeijen mo a 300 dito Scbotten en Vaarzen /150 a 250; guste Koeijen /125 a 200 dito Vaarzen /100 a 150 Mei kalvende Koeijen /150 a 225 Ossen voor den bak /125 a 215; lijarige Stieren /115 a 150 Vaars- pinken 110 a 170 Fokkalveren /45 a 85 nuchtere dito 9 a 16 Lammeren /15 a 24, alien per stuk. Varkens. Op p.m. 30 wagens waren ongeveer 60 Biggen en omstreeks 150 magere, drachtige en vette Varkens aangevoerd. Biggen golden /1.25 a 1.70 per week, magere Var kens /20 a 40, drachtige dito /45 a 70, vette dito le soort 55 a 60 c. en 2e soort 45 a 50 c. per kgr. levend gewogen. Boter. Aanvoer 525/8 en 375/16 vaten, benevens 825/2 kgr. stukgoed. Totale aanvoer 29,325/2 kgr. Middenmarkt/1.50 per kgr. Handeiswaarde 21,995.— Notitie van heden: per kgr. /1.10 a 1.90; per 20 kgr.: le kwal. /38 a 41 afwijkende soort 34 a 37 en 2e soort/23 a 28. Kippen-BiJEREN /2.75 a 3 per 100. dito a 70 /190

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4