- 52 - WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemlioogte w 3 p3 w a a7 Hoogte van het Buitenwater 3 Sluisgang. Stoomtuigen. 2f 7i 8i a 3 i Water- iulatiug H a .2 g 3 U a o g p o zzw. zo. WATERIIOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING bee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. i" •a 7 STOOM-IATERMOLEN - - - - - - - - - - - Aanmerkingen. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leeg'hwater. Cruquius. Lijuden. 1.7 n o.- .- Hoofddorp. WATERIIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE 4- A. P. in Meters. in de Ringvaart. in deu Polder. WERKING deu STOOMTUIGEN. Leegli water. 71 Cruquius. Lijuden. Waterhoogte aan het Hoofddorp den 30 Maart 1883, 'smorg. ten 8 ure, 5.31 A.P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 53 e^.s 7 Snelpers-Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam. voorm. 8 uur H- A. P. in Centim. K RIJNLAND. Q so CD 'etf S S 8 a (V*. a) Gouda. Katwijk. Oude- Wetering. Leidschen dam. Leidschen dam. 50 48 56 58 49 58 16 18 57 54 58 52 50 57 22 19 66 64 64 56 55 59 39 20 66 65 59 54 57 58 39 21 67 65 60 60 59 57 38 22 77 69 59 52 62 44 47 23 72 69 63 60 68 63 59 j 24 69 69 65 j .72 ■70 70 45 met betrekking tot A. P. in Centimeters. KANAAL te Half weg. te Spaarn- dam. voorm. 8 uur. -5- 31 35 46 -5-35 +- 38 -5- 24 48 53 +- 29 -r- 36 -4-47 +- 33 -4- 40 -4- 23 -4- 44 -5- 50 Y aan het Huis Zeeburg. hoogste vloed. laagste ebbe. -t- 0 -4- 16 -5- 10 -5- 20 30 -(- 30 -4- 35 56 48 50 84 40 33 75 IJSSEL te Gouda. hoogste vloed. -f-118 82 -j- 68 70 71 4- 20 -j- 25 -*- 156 ebbe. -4- 38 -4- 80 -4- 98 -5- 90 -4- 71 4-109 4- 119 4- 46 NOORDZEE te Katwijk. hoogste vloed voorm. nam. -t- 97 88 4- 36 4- 21 57 4- 18 4- 27 4- 80 4- 62 -)- 13 4- 64 4- 67 4- 2 0 4- 49 4-147 laagste ebbe voorm. nam. - 58 - 94 141 140 131 151 -144 - 84 4- 84 4-119 4- 143 4-116 4-145 4-147 4-100 4- 10 Uren. b. Gem. verval in Cent. Half weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. 3* 7,4 15 Hi 16,5 8 21 14* 33,8 12 13 24,6 41 10 14 31,9 12* 28 17* 52,- 39 8 31,- UlTMALING. in Uren. Halfweg. p-.'ra cn Gonda. Katwijk. 24.— 22.30 4.10 24.— 24.— 18.— 24.— 24.— Good a. in uren. ■v) .3 PS u a <n g.-3 "3 O CO WATERSTAND Amsterdam op den Middag. 4- A.P. in Cent. b cS 3 40 36 55 43 50 44 57 60 40 36 55 43 50 44 57 60 43 36 55 43 50 44 57 60 C3 it XS i ■3 H H CH 0. 0. ONO. ONO. NO. WZW. BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft nut gewerkt. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. H PS -S Voormiddag. Namiddag. hoogste laagste hoogste laagste water. water. water. water. 17 0.80 -i- 0.65 -f 0.55 -5- 0.90 IS -j- 0.54 j— 0.91 0.07 1.23 19 H- 1.54 0.25 -I- 1.45 20 0.20 S- 1.38 0.64 1.15 .21 -(- 0.50 -S- 1.25 0.58 1.55 22 0.15 -r- 1.85 0.18 1.50 23 0.27 -*- 1.38 -j- 0.53 1.10 24 0.80 •4- 0.70 BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal. Uren Sluisgang. Op den Middag. -5— 0.25 4- 0.26 4- 0.30 4- 0.30 4- 0.38 4- 0.24 4- 0.40 4- 0.55 voor 6 u.mg. van 6 u. mrg.tol |6 u. av, 0 as a 3 4 2 5 5 4 5 5 Eg. 1 6 id. E. g. Eg. id. 2 6 2 E. g. Eg. Eg. id. Kanaal- BliUG in den Straatweg te VelsEn. Op den Middag. 4- 0.28 4- 0.20 4- 0.24 4- 0.28 4- 0.30 4- 0.20 4- 0.42 4- 0.60 ORANJE-SLUIZEN. Kanaal. Op den Middag. 4- 0.41 4- 0.39 4- 0.58 4- 0.45 4- 0.53 4- 0.47 4- 0.60 4- 0.57 ORANJE-SLUIZEN. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. Voor middag Na middag V oor- middag Na middag Voor middag Na middag 7 i 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 Eg. Eg. 0 0 0 0 0 0 Eg. Eg. 0 0 id. 0 ZUIDERZEE of Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. water. laagste water. 4- 0.36 4- 0.20 4- 0.26 4- 0.36 4- 0.07 4- 0.31 4- 0.36 4- 0.51 0.53 0.43 0.51 0.51 0.41 0.06 0.66 0.87 Namiddag. hoogste water. water. A.P. 4- 0.17 4- 0.08 4- 0.20 4- 0.30 4- 0.09 4- 0.41 4- 0.43 4- 0.48 4- 0.49 4- 0.69 4- 0.17 4- 0.37 4- 0.80 SCHERMER- BOEZEM PURMERENDE. s morgens 8 ure. 4- 0.33 4- 0.30 4-0.44 4- 0.47 4- 0.58 4- 0.59 4- 0.57 -4- 0.60 E. g. beteekent dat de eb- deuren gesloten zijn, waar- door ook bij lageren buiten- waterstand de lozing ver- hinderd is. Sluisgang Oranje-sluizen 16 uur door 10 meter en 10 uur door 24 me ter dag-opening. E- PS -« S3 Regen. Verdamping. Regen. Verbamfing. Regen. Verdamping. vm.8 u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 a. av. 8 u. 17 1.7 0.2 0.- 0.8 1.- 0.2 18 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.1 0.9 0.- 0.- 0.2 2.- 19 0. -0.- 0.- 1.4 0.- 0.- 1.4 0.- 0.- 0.3 0.8 20 0.- 0..- 1.- 1.7 0.- 0.- 0.1 1.4 0.- 0.- .0.6 0.9 21 0.- 0..- 0.5 1.5 0.- 0.- 0.2 1.9 0.- 0.- 0.4 1.3 0.- 0.- 1.7 1.9 0.- 0.- 0.4 2.4 0.- 0.- 1.7 2.9 23 0.- 0.- 1.1 2.1 0.- 0.- 0.6 2.1 0.- 0.- 1.4 1.7 24 0..- 0.- 0.3 0.- 0.4 1 -7 14.3 0 12.6 1 14.8 Regen. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- av. 8 u. 0.8 0.- 0.- 0.~ 0.- 0.- 0.- 0.8 Aanmerkingen. Geene. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. vm.Su. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av.8 n. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. 0.6 753.2! 35'. 6/ 0.2 2.1 755.4 756.8 758.0, 34'.5 45'.3 34'.2 0.1 1.1 757.2 757.4 757.9, 34'.2 42'. 8 35'. 1 0.4 1 3 756.7 755.4 754.5 33'.4 35'. 1 35-*.6 0.4 1.1 756.3 757.4 760.9 28'.0 34'.3 32'. 0, 1.6 2.3 767.9 768.9 770.7 25'.2 29'. 8 25'.2, 0.4 2.3 770.4 767.2 766.2 23'.4 32'.5 27'. 9 0.1 759.9 755.3 28'.4 40'. G 13.- HYGROMETER. vm.8u. 0.70 0.86 0.82 0.88 0.56 0.50 0.78 im.2u. 0.52 0.73 0.82 0.62 0.46 0.40 0.55 DAUWPUNT. Fahr. 25.5 30.- 28.- 25.- 11.- 6.5 22.- nm.2u. 27.5 34.- 30.- 22.5 11.- 10.- 25.- av.Su. 31.5 27.5 31.5 28.5 22.- 8.- 15.5 17 18 19 20 21 22 23 24 LEEGH- WATER. CRU- QUIUS. LIJN- DEN. AALS- MEER. 0.60 0.60 0.60 0.60 0.65 0.64 0.74 0.77 0.59 0.61 0.70 0.71 0.70 0.72 0.75 0.75 0.58 0.62 0.74 0.72 0.75 0.84 0.78 0.73 0.57 0.60 0.62 0.70 0.76 0.81 0.80 0.70 LKEGH- WATER. CRU- QUIUS. LIJN- DEN. HOOFD- DORF. 6.34 5.20 5.23 5.80 5.35 5.20 5.22 5.20 5.35 5.28 5.33 5.35 5.29 5.30 5.25 5.21 5.24 5.21 5.27 5.32 535 5.45 5.28 5.21 5.27 5.24 5.25 5.31 5.31 5.37 5.26 5.21 AALS- MEER. 5.22 5.20 5.23 5.26 5.29 5.34 5.24 5.19 Te zamen. Uren. Slagen. 24 24 24 24 41982 114 9 5 41982 Uren. Slageav 12 24 24 18 27691 Uren. Slagen 78 8 27691 H Regenval in m.M. per Ms. Verdamping in m. M. per M 2. u p u 0 QJ 5 Ph 'cZ a .5 w S U Li 4J 5 w p- 0 S p- as bio hi .2 N Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. Gemidd. p "Wind in K. g. 2 CB vm. av. vm. av. vm. av. vm. av. 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 17 0.5 0.6 0.5 0.5 5.00 20.55 8 18 0.3 1.1 0.2 0.7 0.2 0.8 2.83 11.10 5 19 0.3 1.2 0.2 0.7 0.2 0.9 4.17 16.55 11 20 0 4 0.8 0.2 0.6 0.2 0.7 5.00 21.40 21 0.3 0.9 0.1 0.6 0.1 0.7 11.17 30.60 24 22 0.4 0.9 0.2 0.7 0.2 0.8 18.67 35.20 34 23 0.4 0.7 0.2 0.4 0.2 0.6 6.83 25.20 10 24 0.3 0.1 0.1 6.17 20.65 20 Tot. 0.5 2.4 j 6.2 1.2 4.2 1.2 5.0 54.84ll60.70 1 0 5 8.6 5.4 6.2 Iloorn, 22 Maart. Kaas. Ter Waag gewogen 31 stapels, wegende .7229 kgr. .Hoogste prijs kleine Gras- /4l. 24 Maart. Vee. Aanvoer: 12 Paarden 70 a 200, 75 Schapen 30 a f 34, 300 Lammeren 27 a 41, 90 Kalveren 7 a 15, 120 Varkens 16 a 28, 4 Zeugen /30 a 55, 330 Biggen /4 a 9, 100 Kippen 80 c. a/ 2. Zaden. Mosterdzaad 37 Karweizaad 13. Eijeren. 9000 Kippen-/4a 4.25 en 2000 Eenden-/3.75 a 4 per 100. Leiclen, 21 Maart. Vee. Aangevoerd: 6.1 Melkkoeijcn /150 a f 260 16 Kalf- dito /176 a 310, 40 varc dito /149 a 256, 20 vette dito /170 a 320 (74 a 86 c. per kgr.), 14 vette Kalveren 40 a 86 1 a 1.15 per kgr.), 101 nuchtere dito /3.50 a 9, 39 vette Schapen /23 a 42 (60 a 70 c. per kgr.), 18 weide dito 16 a 24, 30 magere Varkens 17 a 36, 97 Biggen /7a 14. 24 MaBrt. Boter. Aan de Gemeente Waag gewogen: 221/8 en 160/16 deelen, te zamen 6020 stukken. .lc kwal. 60 a'66, 2e kwal. 52 a 58. Purmercnde, 27 Maart. Vee. Aanvoer: 131 Runderen, han- del matig, prijshoudend23 Paarden; 101 vette Kalveren 90 c. a/1.10 per kgr., hau'del vlug 529 nuchtere dito 8 a 18, handel stug; 41 vette Varkens 48 a 60 c. per kgr., handel vlug 50 magere dito lb a 25, handel stug; 254 Biggen 6 a 9, handel stug; 535 Schapen en fLummeren, handel matig, Overhouders lager. dito, als kwal Kaas. Aangevoerd: 27 stapels kleine 41. - Boter /l.20 a 1 35 per kgr. Eijeren. Kippen- 3.7o a 4 en Eenden- d.7o per 100. Rotterdam27 Maart. Vee. Op de markt waren gisteren en heden aangevoerd: 885 Runderen, 94 vette en gras-Kalveren, 228 nuchtere 1 Schaap of Lam, 354 Varkens en 121 Biggen. De pryzen waren volgt: Runderen le kwal. 85 c., 2e kwal. 76 c. Kalveren e f 1, 2e kwal. 60 c. Varkens le kwal. 29 c., 2e kwal. 27 c. alles per kgr. Boter. Aanvoer 107/8 en 141/16 vaten, alsmede 929 stukken 5 kgr. Prijs 72 a 60 Daar kwal. Soliaaren, 22 Maart. Vee. Aangewoerd 1 Stier/250, 9 Kalf- koeijen 110 a 190, 68 nuchtere Kalveren 5 a 12, 122 Overhouders 22 a 35, 18 Biggen 7 a 11. Boter 1 13 a f 1.26 per kgr. Kaas 35 a 50 c. per kgr. Eijeren. Hiippen - 3 a 8 jen Eenden- 3.50 a 3.60 per 100. Texel, 27 Maart.De prijzen ter markt en in den com- missiehandel besteed wareJPvolgtOssen A75 a 225, Sfa"en 6J'5° a 85.50, vette KoeijenfBO a 285, Melkkoeijen 190 a 200 gelde Koeijen /180 a 190, Kalfkoeijen 190 a a/5, Vaarskoeijen 12 150 Kalfvaarzen 180 a 210, nuchtere Kalveren 4 a 7, gelde Scha pen 28 a 32, Weischapen 19 a 31, Fokschapen /40 a 47.50, Schrain- Zwollc, 21 Maart. Vee. In plants van op Goeden Vrijdag werd heden markt gehouden. Aanvoer p.m. 850 stuks. Veel vreemde koop- lieden maakten vlnggen handel. Er werd besteed voor vette Koeijen en Ossen aan bouten 80 a 90 c., dito Stieren 60 a 70 c„ dito Kalveren 9o c. a f 1 10, dito Schapen 70 a 80 c., alles per kgr. schoon. Neurende en versch gekalfde Koeijen 150 a 275, dito Schotten en Vaarzen 130 a (..mj /uste Kociien /'125 a 215, dito Vaarzen /100 a 150, Zomer kal- {ende' Sen /150 a 210, Ossh, voor den bak /125 a 190, IJjarige Springstieren 130 a 175, Vaarspinken 100 a 170, Fokkalveren /60 a f 80, nuchtere dito 6 a 11, alien per stuk. Varkens. Op p.m. 50 wagens waren heden ruim 300 Biggen en ongeveer 100 magere, drach- tige en vette Varkens aangevoerd. Biggen golden /1.20 a 1.65 per week, ma"ere Varkens /20 a 45, drachtige dito /40 a lO, vette dito le soort 52| a 55 c. en 2e soort 45 a 47i c. per kgr. levend gewogen. Boter. Aanvoer 425/8 en 350/16 vaten, benevens 475/2 kgr stukgoed. Totale aanvoer 24,475/2 kgr. Middenmarkt 1.30 per kgr. Ilandelswaarde f 15 908.75. Notitie van heden per kgr. /1.10 a 1.50; per 20 kgr. le kwal. 27 a 29, afwijkende soort 25 a 26 en 2e soort 21 a 23. Eijeren. Kippen- /3 a 3.75 en Eenden- 3.50 a 4.2o per 100.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4