I 64 - la Boczemhoogte rs -3 s 1 Ilooo-te van taet Buiteuwater 4 6 -f 95 100 100 120 106 109 96 82 73 76 89 110 96 98 85 83 Sluisgang. Stoomtuig'en. Water- in) ating 1 2 •sg g WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. STOOM-WATERflOLEN ORANJE-SLUIZEN. METEOROLOGISCHE WAARNEM1NGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijuden. Hoofddorp. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in de Ringvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 20 April 1883, 's morg. ten 8 ure, 5.14 A. P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN YAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. - m eb WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Weteiing). voorm. 8 uur -J- A. P. in Centim. RIJNLAND. d 3 O as .a O "S I H 03 J, s -d 24 03 7 8 9 10 11 12 13 14 64 65 72 66 67 63 62 64 67 69 68 67 66 65 j 65 60 62 64 65 64 63 62 61 60 66 67 62 65 61 64 66 met betrekking tot A. P. in Centimeters. KANAAL te Half weg. te Spaarn- dam. voorm. 8 uur. -S- 34 -j- 44 -4- 46 -r- 44 -j- 40 -4- 45 -4- 55 -4- 35 -h 42 -4- 51 -r- 45 -5- 40 -4- 46 -5- 52 -i- 53 Y aan het Huis Zeebnrg. hoogste laagste vloed. ebbe. 29 J 30 -4- 42 -4- 7 -4- 46 30 -4- 14 24 -4- 30 41 4- 22 -4- 40 -4- 0 -4- 44 IJSSEL te Gouda. hoogste vloed. ebbe. 75 76 72 59 66 63 71 69 NOORDZEE te Katwijk. hoogste vloed laag9te ebbe nam. voorm. nam. 83 -8- 132 -4-126 89 -4-134 -4-111 91 -f-128 -4- 92 92 -4- 98 82 -4-108 -4-118 67 -4- 98 -4- 98 64 -4-116 -5- 105 58 -4-107 -4- 94 a. Uren. b. Gem. verval in Cent. Half weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. 2* 12* 19, 11 10 3* 3* 4 5i 14,5 10,3 8,7 6, 2 6,7 6,7 Uitmaling. in Uren. Halfweg. Spaarn- dam. Gonda. Katwijk. Gouda. in uren. ra .2 P3 U d oo s.-3 O ai 18 24 24 17 14 9 WATERSTAND Amsterdam op den Middag. -4- A.P. in Cent. A c3 Ss a 42 51 57 51 46 51 57 60 42 51 57 51 46 51 57 60 42 51 57 51 46 51 57 60 - 5- I rs W O BEMERKING Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. ZUIDERZEE of Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN Kanaal- bkug den Straatweg te VelsE.n SCHERMER- BOEZEM BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. PUEMEKENDE. Getal Pompen. Voormiddag. Namiddag. Kanaal. Kanaai.. Uren Sluisgang Namiddag Voormiddag E. g. beteekent dat de eb- dmren gesloten zijn, waar- door ook bij lageren buiten waterstand de lozing ver- hinderd is hoogste water. laagste water. s morgens 8 ure. hoogste water Op den Middag. Op den M Op den Middag. hoogste water laagste water water hoogste water. water 0.05 0.05 4- 0.08 0.27 0.15 0.40 0.04 -4- 0.32 -4- 0.03 0.26 0.03 -s- 0.08 0.12 0.24 0.19 0.01 0.09 -4- 0.43 0.67 E. g. E. g. 0.72 -4- 0.47 -4- 0.47 0.92 0.85 0.06 1.10 -4- 1.00 -4- 1.20 0.95 E. g. E. g. 0.65 -4- 0.27 -4- 0.52 0.60 -4- 0.46 -4- 0.50 7 8 9 10 11 12 13 14 Regen. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.5 0.- 0.- av. 8 u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.5 Vekdamping. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.2 0.- 0.- av. 8 n. 2.7 2.4 2.3 2.8 2.4 2.6 2.1 17.5 Regen. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.3 0.- 0.- av. 8 u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0- 0 3 Vekdamping. vm.8u. 0.4 0.2 0.3 0.1 0.4 O. O.I av. 8 u. 1.9 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.5 Regen. 17.7 vm.8 u. 0.- 0.- 0.5 0.- 0.2 0.- 0.- av. 8 u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- Verdamping. vm.8 a. 0.1 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3 0.2 av. 8 8.1 3.5 2.7 4.6 2.6 4.4 1.6 Regen. Vekdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahk. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. 0.- 3.- 777.8j 41'.—j 0.- 0.- 0.- 3.3 776.4 775.4 774.9 45°.- 49'.8 41'.-, 0. 0- 0.- 2.2 773.4 771.2 770.3 46'.4 48° .9 38'.7, 0.1 0.- 0.1 3.5 769.7 769.9 770.6 44'. 6 49'. 6 38'. 7( 0.- 0.- O. 1.9 770.9 770.4 769.3 46'.4 46'.8 37'.4, 0.2 0.- O.I 3.2 I 765.5 764.3 764.8 43°.3 50'.2 42'. 4 0.1 0.- 0.1 2.2 761.8 759.4 759.0 40'.5 52°.2 45'.- 0.- 0.- 758.1 757.9 51'.4 57°.9 0.4 19.6 HYGROMETER. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. 0.70 0.70 0.40 0.80 0.46 0.44 0.80 0.60 0.40 0.70 0.60 0.50 0.73 0.62 0.55 0.75 0.92 0.50 0.66 0.60 0.45 DAUWPUNT. Fahk. vm.8u. 35.5 26.- 31.- 32.5 30.- 38.- 37.- nm.2u. 25.5 27.- 25.5 32.5 35.- av.Su. 31.5 85.- 33.- 20.5 29.- 34.5 34.- Geene. WATERHOOGTE -h A. P. in Meters. LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. AALS- UEER 7 0.68 0.71 0.73 0.72 5.12 5.15 5.17 5.15 8 0.70 0.72 0.73 0.73 5.11 5.13 5.15 5.13 9 0.70 0.73 0.72 0.74 5.11 5 12 5.12 5.12 10 0.74 0.80 0.78 0.77 5.08 5.14 5.15 5.12 11 0.74 0.75 0.74 0.77 5.09 5.12 5.10 5.11 12 0.73 0.77 0.76 0.76 5.07 5.19 5.13 5.09 18 0.70 0.75 0.69 0.76 5.13 5.22 5.15 5.15 14 0.70 0.77 0.68 0.71 5.19 5.28 5.21 5.21 LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. HOOFD DORP. AALS- MEER. 8.14 5.13 5.12 5.10 5.08 5.11 5.15 5.19 Te zaraen. WERKING der STOOMTUIGEN. Uren. Slagen. Uren. Slagen. 15 24 12 20292 51 20292 Uren. Slagen. Regenval in m. M. per M2. Vekdamping in m. M. per M2. Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. vm. 8nur 0.4 av. 8 uur vm. 8 uur 0.3 0.4 0.3 0.4 0. 0.3 0.4 av. vm. av. vm. av. 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 2.- 1.6 1.8 4.67 18.75 9 2.1 0.2 1.5 0.2 1.6 3.50 14.50 7 2.4 0.1 1.8 0.2 2.0 2.33 9.50 5 2.6 0.1 1.8 0.1 2.0 6.50 24.55 13 1.6 0.2 1.2 0.2 1 .3 3.00 12.60 6 2.0 0.1 1.3 0.1 1.6 5.00 18.95 14 2.5 0.2 2.0 0.2 2.3 2.17 9.65 3 0.2 0.3 2.50 10.45 8- 1 aS S3 8 P- Q 5 'o 2&* 2 e- 9 3 J W 53 K u s OJ P- o 2 03 9> SP S-3 NJ Tot. 0.4 0.4 2.3,15.2 17.5 l.jjll.l 12.2 I.3!12.6 13.9 25.00jl00.20 Vlas. Op het land was matige vraag. Markt slecht. Aangevoerd werden 15,538 bn. Veelal geringe konden daarvan koopers vinden betere partijtjes iets flaauwer. Granen. De aanvoer van Inlandsche Witte Tarwe was weder zeer ruim; de kooplust was daaraan niet geevenredigd en konden de beste par- tijtjes naauwelijks vorige prijzen opbrengen, terwijl de overige kwahtenen tot 25 c. lager slechts gedeeltelijk waren te verkoopen. Beste Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche f 8.80 a 9.50 extra puike nog daarhoven middelbare /8.20 a/8.70 mindere en gerioge 7 a 8. Inl. Rogge voldoende ter markt en meestal 10 c. lager verkocht; de beste Zeeuwsche en Overmaassche f 6 50 a 6.90, mindere f 5.50 a 6.40. Gerst. Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche Winter- tot vorige prij zen te bekomen, doch weinig begeerd; de beste /5.50 a 6, mindere f 4.50 a 5.40. Zomer- was weinig ter markt en tot vorige prijzen vlug te verkoopen de beste f 5.30 a 5.60, mindere /4.30 a 5.20. Haver onvcranderd; de beste /3.90 a 4.50; gocde en mindere /2.80 a 3.80. Met Paardenhoonen was het stiller en alleen de pnikste werden tot flnauw vorige prijzen nitgezocht, de goede en mindere 10 a 20 c. lager; de beste /7 50 a 7 90- mindere /6.50 a 7.40. Duivenboonen met weinig omgang als voren; de beste 8.25 a 8.50; mindere 7.50 a 8.20. Bruine Boonen steeds met kleine aanvoeren en gaan aan benoodigden tot geno- teerde prijzen naar kwaliteit langzaam van de hand. Witte Boonen ook met kleine vraag als voren; de beste /13 a 14, goede en mindere /9.50 a /12.75. Blaauwe Erwten met zeer kleinen toevoer en tot hoogere pen volgt 90 prijzen met graagte genomenWalchersche en puike Zeeuwsche /II a /ll.25; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche 10.25 a 10.75, mindere 8.50 a 10, nietkokende voor de Voer 7.50 a 8. Schokkers tot 9 a 11.50 moeijelijk te plaatsen. Zaden. Koolzaad niet geno- teerd. Hennepzaad 8.50 a /9.50. Kanariezaad flaauw als voren; het beste/13.50 a 14.50, goed en minder /ll.50 a 13. 17 April. Vee. Op de markt waren gisteren en heden aangevoerd: 1314 Runderen, 149 vette en Graskalveren, 250 nnchtere dito, 64 Scha- of Lammeren, 446 Varkens en 229 Biggen. De prijzen waren a s Rnnderen le kwal. 80 c. 2e kwal. 70 e. j Kalveren le kwal. -., 2e kwal. 80 e. Schapen le kwal. 65 c., 2e kwal. 60 c.Var kens 'le kwal. 28 c2e kwal. 26 c„ alles per kgr. Botek. Aanvoer: 108/8 en 141/16 vaten, alsmede 1038 stukken a kgr. Prijs 55 a 45 naar kwal. Soliajren, 12 April. Vee. Aangevoerd: 4 PaBrden /40 a 140, 5 Stieren f 140 a 180, 62 magere Geldekoeijen 160 a 245, 25 vette dito 220 a 290, 40 Kalf- dito 190 a 280, 25 Vaars- dito 110 a f 140, 76 nuchtere Kalveren /4a 15, 430 Overhouders 26 a 36, 20 magere Varkens 10 a 18, 40 Biggen 6 a 8.50. Botek 1.06 a 1.13 per kgr. Eijeren. Kippen-/2.75 a 3 en Eenden- 3.60 per 100. Tcxcl, 17 April. Vee. De prijzen ter markt en in den com- missiehandel besteed waren als volgt: Ossen/170 a 185, Stieren 80 a 130, vette Koeijen /220 a 265, Melkkoeijen 200 a 240, Gelde koeijen /160 a 185, Kalfkoeijen 180 a 225, Vaarskoeyen 140 a 165, Kalfvaarzen 140 a 250, Geldevaarzen 90 a /135, nuchtere Kalveren f 4 a 5, Geldeschapen 30 a 35, Weischapen 20 a 27.50, Schrammen 17 a 24, Rammen /25 a 42, Lammeren 13 a 15, Biggen /9 a 11, Werkpaarden /200 a 260, oude Paarden /35 a 90, alien per stnkvette Varkens 24 a 24* c. per kgr. Z-wolle, 13 April. Vee. Aanvoer op de markt en de stallen zameu ruim 1300 stuks. Door het heerschen van mond- en klaauw- zeer, voornamelijk in Belgie en sporadisch in ons land was de handel zeer gedrnkt en ondergingen meest alle Veesoorten eene belangrijke daling. Vet Vee alleen bleef prijshoudend. Vakkens. Aanvoer p.m. 700 Big gen en ruim 250 magere, drachtige en vette Varkens. Biggen golden L a/1 30 per week, magere Varkens /25 a 40, drachtige dito J 45 a 70, vette'dito le soort 50 a 56 c. en 2e soort 45 a 48 c. per kgr. levend gewogen. Botek. Aanvoer 375/8 en 425/16 vaten, benevens 750/2 kgr. stukgoed. Totale aanvoer 25,250/2 kgr. Middenmarkt1.10 per kgr. Handelswaarde 13 887.50. Notitie van heden: per kgr. 90 c. a 1.30P®r kgr.:' le kwal. f 22 a 24, afwijkende soort f 20 a 21 en 2e soort 1/ a 19. Kippen-EiJEREN 3 a 4 per 100. te zeer Drukkerij van Bonoa en C®. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4