us* $3 i 4 S-- Boezemhoogte Hoogte van het Buitenwater g s a J I2 4 7 70 Sluisgang. Stoonituigen. H Water- in] ating II g s "OS5 Amsterdam .5 3 U 1 3 a a P P O 13 WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. ST001I-WATERM0LEA Aanmerkingen. 3 >8 a Sf a 2P a - - - - - - - - - - - - - 0.70 METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. April. Leegliwater. Cruquius. Lijnden. lloofddorp. j O. o.ee ti.7 - WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN den HAARLEMMERMEER-POLDER. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. WATERHOOGTE A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. S *2 ■a ri a "■2 in de Ringvaart. in den Polder. Leeghvi ater. Cruquius. Lynden I .5 3 75 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp den 4 Mei 1883 morg. ten 8 ure 5.20 A.P. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A.P. (merk Onde-Wetering). voorm. 8 uur +- A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. April. RIJNLAND. A Q >■4 15 KAN te Half- weg. AAL te Spaarn- dam. aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. A <U a h S ca Katwijk. sol S .2 ,JS .P - hoogste laagste hoogste vloed. laagste hoogste vloed laagste ebbe '3 K 2 o a, c- O a 3 3 -T3 3-3 voorm. 8 uur. vloed. ebbe. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. 21 70 66 50 62 60 59 43 38 -t- 40 17 -b 30 -f 65 4- 88 64 -|- 80 4 114 4- 99 22 71 68 45 65 62 61 48 -f- 40 +- 40 -b 17 70 b 84 75 72 4 108 4- 90 23 67 65 53 63 61 60 45 40 -b 34 -f- 40 37 -f 86 4- 71 -j- 92 4- 84 4- 90 4-106 24 67 65 46 64 61 64 42 -h 45 •4- 45 4- 56 -f 98 4- 71 -f 86 92 4- 98 25 61 59 46 66 60 65 36 -5- 46 -b 46 4- 13 4- 52 100 4- 61 100 -|- 90 4- 96 4- 91 26 62 60 45 64 60 62 35 -4- 53 -b 51 +- 15 b 36 -f 95 4- 68 f 91 4- 73 4-102 4-104 27 63 60 49 60 61 62 38 H- 50 -b 46 4- 35 -f- 82 4- 72 85 -j- 83 4-116 4- 98 28 62 59 53 67 60 60 40 -b 46 42 -b 1 4- 45 4- 75 +- 76 4- 76 4- 116 4-102 a. Uren. b. Gem. verval in Cent. Half- Spaarn- weg. dam, Gouda. Katwijk. UlTM ALING. in Uren. 3 C.-W CO 10 64 9 g 24 3 24 4 14 3 10* 10, 9 I 4 7i 31 2* 4 4 5 6,2 7,- 9,2 3,6 11,6 11,2 12,6 A* i Gouda. in uren. M 3 no 18i 18J 15* 21 i 24 24 2ii 23* WATERSTAND ci op den Middag. 4- A.P. in Cent. bl - -M GO 1 co M N oordzee-Kanaal CO 52 52 52 NO. 49 49 49 NO. 47 47 47 O. 55 55 55 O. 53 53 53 ZZW. 58 58 58 ZO. 58 58 58 O. 56 56 56 O. BEMERKING Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. BU1TEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- bruo in den ORANJE-SLUIZEN. j ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE op Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SCHERMER- BOEZEM 4 Kanaal, Uren Sluisgang. Straatweg te VBlsEN. Kanaal. Uren Getal Voormiddag. Namiddag. Pl/RUERENDE. M v oormiaaag. Sluisgang. Pompen. E. g. beteekent dat de eb- deuren getloten zijn, waar- door ook bij lageren buiteu- waterstand de lozing ver- hinderd is. hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. A 'g p to van 6 n. mrg. tot 6 u. av. a Op den Middag. Op den Middag. Voor- middag 4 tp Voor- middag 4 "p Voor- m id dag Na- middag hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. 'a morgcns 8 ure. 21 -f 0.57 4- 1.25 4 0.70 4- 1.10 -b 0.35 E. g. E. g. E. g. 4- 0.40 4- 0.53 E.g. E. g. 0 0 0.13 4- 0.25 4- 0.12 4- 0.20 4- 0.58 22 H- 0.68 4- 1.18 4 0.68 4- 1.05 4- 0.40 id. id. id. 4- 0.40 4- 0.50 id. id. 0 0 A. P. 4- 0.24 4- 0.13 4- 0.18 4- 0.58 23 4- 0.80 4- 0.98 4 0.87 4- 0.95 4- 0.35 id. id. 4 4- 0.38 4- 0.47 0 0 0 0 -f- 0.16 4- 0.31 4- 0.02 4- 0.36 4- 0.67 24 -f 0.80 4- 0.80 4- 1.07 4- 0.45 2 id. E. g. 4- 0.40 4- 0.55 E. g. E. g. 0 0 4- 0.03 4- 0.32 4- 0.08 4- 0.54 4- 0.57 25 4 0.95 4- 1.00 4- 0.90 4- 0.94 4- 0.45 E. g. id. 2 4- 0.44 4- 0.52 id. id. 0 0 4- 0.26 4- 0.52 4- 0.05 4- 0.35 4- 0.57 26 4- 0.85 4- 0.97 4 0.70 4- 1.03 4- 0.48 3 id. E. g. 4- 0.48 i 4- 0.59 id. id. 0 0 4- 0.02 4- 0.39 4- 0.09 4- 0.21 4- 0.68 27 4 0.80 4- 1.07 4 0.76 4- 1.04 4- 0.42 E g. id. id. 4- 0.42 0.58 id. id. 0 0 4- 0.06 4- 0.36 4- 0.01 4- 0.28 4- 0.60 28 4- 1.18 4-0.44 id. id. 4- 0.44 4- 0.57 id. 0 A. P. 4- 0.48 4- 0.62 Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. TUERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 a vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 n. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.Su. nm.2n. av. Su. 21 0.- 2.8 0.- 2.6 0.- 2.2 0.- 2.8 768.4 43'.3( 0.70 33.5 22 O. 0.- 3.8 0.- 0.2 3.3 0.- 0.- 0.6 8.9 0.- 0.- 0.1 3.9 767.6 765.7 763.3 43'.3 50'.7 43'.2, 0.70 0.50 0.72 33.5 31.5 34 23 S.I 0.- 0.5 2.8 S.I 0.- 0.3 2.9 7.- 0.- 0.7 3.3 6.7 0.- 0.- 2.8 759.2 756.6 755.6 35'.8 41'.2 87'.8, 0.80 0.65 0.62 30.- 25.5 26- 21 0.- 0.9 0.- 1.5 0.- 1.2 0.2 2.6 0.3 1.3 0.1 2 1 O. 1.5 0.- 1.4 753.8 750.3 750.3 47'.1 60'.5 46 J.4 0.72 0.63 0.85 88.- 37.5 41.5 25 0.- 0.- 0.- 2.4 0.- 0.- 0.4 2.8 0.- 0.- 0.1 3.- O.I 0.- 0.- 2.3 753.2 754.6 756.6 44'.8 51'.4 40'. 6, 0.72 0.50 0.70 36.- 32 31 26 0.- 0.- 0.- 3.7 0.- 0.- 0.3 3.1 0.- 0.- 0.8 3.4 0.- 0.- 0.- 4.2 759.2 758.8 757.9 48'.7 59'.4 48'.6 0.48 0.60 37- 38.5 34.5 27 0.- 0.- 0.7 6.4 0.- 0.- 0.5 4.7 0.- 0- 0,6 6.4 0.- 0.- 0.7 7.7 754.4 751.1 750.9 55'.4 69'.8 54'.0 0.50 0.36 0.46 35.5 40 32.5 28 0.- 2.1 0.- 0.9 0.- 0.- 2.2 750.1 749.1 54'.9 63°.6 0.58 0.40 39.5 37.5 6 26.2 6 .6 24.8 8 .6 28 .9 8.3 28.1 ▲anmerkingen. Door uitBpatting onzeker. t Onzeker. IN l Reqenval Verdamping in m. M. per MJ. 0 0 3 H n 5 E3 a K u M E in m.M. per MJ. 5 S. •a >5 A 5 A N Aprii Water. Zwarte Begroeide P-, O -p 60 0 LEEGH- CRU LIJN AALS- LEEGH- CRU LIJN HOOFD AALS- Uren. A a ■D Slagen Uren. A S c» Slagen. Uren. A E cn Slagen. aarde. aarde. 0 WATER. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. MEER, A u A av. av. 8 uur 2.0 21 22 0.69 0.72 0.73 0.73 0.77 0.79 0.75 0.78 5.10 5.10 5.13 5.14 5.19 5.20 5.14 5.14 5.15 5.13 21 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 1.7 8nnr 8unr 1.9 3.60 13.75 9 23 0.70 0.71 0.74 0.78 5.10 5 12 5.14 5.12 5.12 22 0.5 1.8 0.3 1.5 0.3 1.6 5.50 20.25 12 24 0.70 0.74 0.69 0.76 5.08 5.11 5.11 5.11 5.10 23 6.4 0.8 1.8 0.2 1.4 0.3 1.6 4.17 16.85 6 25 0.70 0.69 0.65 0.68 5.12 5.10 5.07 5.09 5.08 8 7 4 24 2.4 0.3 2.6 0.2 2.0 0.2 2.1 5.00 18.70 10 26 0.69 0.67 0.68 0.69 5.13 5.14 5.18 5.13 5.13 24 7 4 25 0.3 1.7 0.1 1.4 0.2 1.6 5.17 20.15 10 27 28 0.68 0.65 0.65 0.66 0.67 0.67 0.69 0.68 5.17 5.22 5.17 5.24 5.30 5.35 5.20 5.27 5.22 j 5.28 24 12 7 7 4 4 23291 26 27 0.3 0.4 2.2 3.6 0.2 0.3 2.0 3.0 0.2 0.4 2.4 3.2 3.83 6.33 14.60 24.50 9 12 Te zamen 68 7 4 23291 28 0.5 0.3 0.4 6.00 24.00 9 Tot. 6 4 2.4 2.e!l5.7 1.6ll3.0 2.o!14.4 36.00jl39.0o 8.8 18.3 14.6 16.4 om dien geheel op te ruimeneen gedeelte werd slepende geplaatat tot ongeveer vorige prijzen, terwijl voor het overige geeu koopers waren. De Beste Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche 9 a /9.50; extra puike nog daarboven middelbare 8.10 a 8.90 mindere 8 en dnaronder. Inland9che Rogge met tamelijken aauvoer, ging als voren langzaam van de handde beste Vlaamsche, Zeeuwsche en Overmaassche 6.60 a 6.90, mindere 6.40 en daaronder. Gerst was genoegzaam te bekomen en ging traag van de hand, vooral de mindere soorten, die lager moesten worden afgegeven of onverkocht blevenZeeuwsche, Flakkee sche en Overmaassche Winter- de beste 5.50 a 6, mindere 4.50 en daaronder. Zomer- de beste /5.30 a 5.60, mindere /5.20 en daaronder. Haver was in de beste soorten goed te verkoopen, doch de gewone en middelbare kwaliteiten minder begeerd; de beste /3.80 a 4.50; mindere 2.70 a 3.70. Paardenboonen oudervonden minder vraag en gingen na- genoeg als voren slepende van de hand; de beste 7.50 a 7.80; mindere /7.40 en daaronder. Duivenboonen met weinig vertier onveranderdde beste 8.25 a 8.50; mindere 7.50 a 8.20. In Brnine Boonen ging weinig omgoede soort komt niet veel voor en mindere met kleine vraag; de beste 14 a 18, mindere 10.50 a 18.50. Witte Boonen ondervon- den ook weinig aftrek, zelfs tot lagere prijzen; de beste /12 a 14, min dere /9.50 a 12.75. Blaauwe Erwten weder schaarseh aangevoerd en tot vorige prijzen gemakkelijk te verkoopen Walchersche en puike Zeeuwsche 11 a 11.25; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche 10.25 a 10.75, mindere en Voersoorten 7.60 a 10. Schokkers niet gevraagd, te noteren 9.60 a 12. Zaden. Koolzaad zonder aanvoer. Hennepzaad als voren, 8.50 a 9.50. Kanariezaad goed prijshoudendhet beste/13.50 a /14.50, minder /11.50 a 13. In publieke veiling is verkocht: circa 100 last Galatz Rogge 4 kav. tot /164, 165 per 2100 kgr.; circa 90 last m/m. BS. Amerik. Witte Mais tot /5.45 a 7.45 naar kwal. en circa 38 last gezonde Amerik. Miied Mais tot 7.55, 7.60, beide contant per 100 kgr. 1 Mei. Vee. Op de markt waren gisteren en heden aangevoerd: 1616 Runderen, 222 vette en Grasknlveren, 104 nuchtere dito, 37 Scha- pen of Lammeren, 403 Varkens en 234 Biggen. De prijzen waren als volgtRanderen le kwal. 80 c. 2e kwal. 70 c. Kalveren le kwal. 90 c., 2e kwal. 80 c. Schapen le kwal. 60 c., 2e kwal. 55 c.Var kens le kwal. 28 c., 2e kwal. 26 c., alles per kgr. Boter. Aanvoer: 125/8 en 142/16 vaten, alsmedc 950 stukken a J kgr. Prijs f 55 a 45 naar kwal. Schapen 26 April. Vee. Aangevoerd: 5 Paarden 50 a 200, 8 Stieren /120 a 225, 167 magere Geldekoeijen 120 a 180, 30 vette dito 200 a 350, 40 Kalf- dito 180 a 300, 50 Vaars- dito 130 a /180, 84 nuchtere Kalveren 3 a 14, 15 Graskalveren 80 a 120, 340 Overhouders /20 a 36, 15 magere Varkens 13 a 22.50, 55 Big gen /5 a 9. Boter 1.06 a 1.20 per kgr. Kaas 35 a 50 c. per kgr. Eije- ren. Kippen- /2.25 a 2.75 en Eenden- 3.60 a 3.65 per 100. Tcxelj 1 Mei. Vee. De prijzen ter markt en in den com- missiehandel besteed waren als volgt: vette Koeijen /210 a 275, Gelde koeijen /160 a 210, Kalfkoeijen 170 a 280, Kalfvaarzen 140 a 222, Geldevaarzen 110 a y 135, Geldeschapen 28 a 35, Weischapen 22 a 29, Schrammen 14 a 17.50, Lammeren 12.50 a 14, magere Var kens 22 a 31; Biggen 7 a 9, ljarige Paarden 275 a 325, oude Paarden 40 a 85, alien per stukvette Varkens 23 a 24 e. per i kgr. 55-wollo, 27 April. Vee. Aanvoer ter markt en op de stallen ruim 1400 stuks. Met het oog op zachter weder en het goedaardige karakter van de schier overal heerschende tongblaar was de handel deze week meer geanimeerd en waren de prijzen algemeen hooger gesterad. Op de VARKENS-markt bedroeg de aanvoer p. m. 800 Biggen en ruim 200 magere, drachtige en vette Varkens. Biggen golden/I a 1.10 per week; magere Varkens /20 a 35, drachtige dito 45 a 65, vette dito le soort 50 a 55 c. en 2e soort 45 a 48 c. per kgr. levend gewogen. Boter. Aanvoer 525/8 en 350/16 vaten, benevens 950/2 kgr. stukgoed. Totale aanvoer 28,950/2 kgr. Middenmarkt 95 c. per kgr. Handelswaarde 13,756.75. Notitie van heden per kgr. 80 c. a /1.10per 20 kgr.:' le kwal. /21 a 23, afwijkende soort 19 a 20 en 2e soort /16 a 17. Kippen-EiJERBN 2.50 a 3 per 100. Deukkeeij - van Bonga en C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4