il I I" 150 - WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKTNG der STOOMTUIGEN in RIJNLaND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemhoogte a H 3 Hoog'te van Let Buitenwater Sluisgang. Amsterdam Stoomtuigen. Water- inlatiug j; a - WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. "a" H a STOOU-WATERMOLEN ORANJE-SLUIZEN. a >'a 05 il a Aanmerkingen. METEOROLOGISGHE WAARNEMINGEN in DEM HAARLEMMERMEEIU-POLDER. 3 Leeghwater. Cruquius. - Lijnden. lloofdilorp. o.i j 760.ll Aanmerkingen WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER POLDER. WATERHOOGTE h- A.P. in Meters. in de Ringvaart. in den Polder. WERKING der STOOMTUIGEN. Leeghw ater. a s Cruquius. Lijnden. Waterhoogte aan het Hoofddorp den 10 Augustus 1883, 's morg. ten 8 ure, 5.05 A.P METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. "a - - a 0 29 30 31 1 2 3 4 voorm. 8 uur -i- A. P. in Centim. RIJNLAND. O S3 9 ti1 O a> met betrekking tot A. P. in Centimeters. KANAAL te Half- weg. te Spaarn- dam. voorm. 8 uur. 59 45 55 48 50 j 45 j 55 i 45 57 55 59 49 58 56 j 59 54 63 60 j 67 i 58 61 60 j 66 58 60 43 62 58 59 i 41 I 62 55 50 50 52 62 64 66 62 61 26 31 26 31 33 34 37 35 -t- 27 -t- 31 -r- 32 36 44 -I- 44 46 46 45 -+• 42 Y aan het Huis Zeeburg. hoogste vloed. ebbe. 45 18 6 10 -i- 36 -4- 0 -4- 22 32 15 -s- 25 -j- 16 -i-25 f 23 26 IJSSEL te Gouda. hoogste vloed. 148 125 105 4- 114 112 4- 122 112 110 ebbe. 15 25 46 35 30 47 47 .44 NOORDZEE te Katwijk. hoogste vloed voorm. nam. 120 112 4- 46 94|+ 73 56 a. Uren. b. Gem. verval in Cent. Half- Spaarn- weg. dam. voorm. nam. ebbe a. b. a. b. 4- 72 4- 86 89 79,-S- 84 77 80 80 74 if 781-3- 83 80,-3- 73,4- 76-3- -3- 24 -3- 72 -3- 84 -3- 86 94:4- 831 - 100 Gouda. Katwijk. 2* 9 3 3 5* 10 5,4 5,9 5,- 6,6 WATEHSTaNI),1 I UlTMALING. in Uren. 5 S c6 ai o 'a A.P. in Cent. 'C a. i rS H a O O H 11 24 24 11 17 18 14* 8* 11* Gouda. 53 in uren. is a 3 ^5 -2s ca 1 o 0) B S o o Z 1 j door Rinket. door Open Sluis. co T3 s$ CO 33 33 co CO 32 32 32 35 35 35 42 42 42 46 46 46 6 51 51 51 23 50 50 50 18 50 50 50 WNW. W. W. ZW. WZW. WZW. WNW. W. BEMERKING Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft «ief|gewerkt. o 0 <1 BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN Voormiddag. Namiddag. Kanaal. Uren Sluisgang. hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. voor 6 u.mg. van 6 u. mrg. tot 6 u. av. d sd -I" a 28 -j- 1.22 -*- 0.66 1.18 -1- 0.38 -3- 0.30 5 2 0 29 0.93 -3- 0.73 0.75 -3- 0.75 -3- 0.30 4 5 2 30 0.70 -+■ 0.88 0.80 -i- 0.81 -3- 0.25 3 5 4 31 -i- 0.70 0.76 -3- 0.82 -3- 0.30 0 4 5 1 0.95 -s- 0.77 0.80 -3- 0.82 -3- 0.30 0 5 5 2 1.00 -h 0.74 0.90 -3- 0.93 -3- 0.49 0 5 4 3 - 0.95 0.68 0.85 -3- 0.95 -s- 0.46 1 E.g. 3 4 0.95 -3- 0.85 -3- 0.47 2 id. Kanaal- BRUG ORANJE-SLUIZEN. in den Straatweg te Vp.lsEn. Kanaal. Uren Sluisgang. Op den Middag. Op den Middag. Voor middag 60 63 J, r3 0.28 -3- 0.33 0 0 -3- 0.26 -3- 0.31 0 0 -3- 0.20 -3- 0.39 0 0 -3- 0.30 -3- 0.43 0 0 -3- 0.36 -3- 0.45 0 0 0.50 -3 0.49 E.g. E. g. -3- 0.40 X 0.51 id. id. -3- 0.44 0.51 id. Uren. o Getal Pompen. btj ZUIDERZEE or Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. 0.31 0.36 0.17 0.08 0.10 0.18 0.13 0.18 laagste I water. -3- 0.08 0.05 4- 0.10 -3- 0.32 -i- 0.32 -3- 0.23 -5- 0.25 -3- 0.20 Namiddag. hoogste water. water. 040 0.43 0.17 0.05 f 0.07 0.18 0.16 A.P. -3- 0.02 -3- 0.22 -3- 0.30 -3- 0.27 -3- 0.24 -3- 0.04 SOHERMER- BOEZEM PUKMERENUE. i morgens 8 ure. 0.36 -5- 0.34 -3- 0.36 -3- 0.38 -5- 0.44 4- 0.49 4- 0.57 4- 0.60 E. g. beteekent dat de eb- deuren gesloten zijn, waar- door ook bij lageren buiteu- waterstand de lozing ver- hinderd is. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. lav. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 n. 28 0.2 j 0.4 1. - 2.2 29 0.- 0.- 0.6 j 0.9 0.5 0.- 0.1 2.1 30 0- 0.2 0.3 j 1.2 0.- 0.6 0.1 2.3 31 2.6 0.- 0.4 2.6 0.9 0.- 0.1 2.4 1 0.1 1.5 0.- j 1- 0.- 0.- 0.1 2.4 2 0.3 0.- 0.1 j 3.4 0.- 0.- 0.- 1.9 8 0.- 0.2 0.3 1.8 0.- 0.- 0.2 2.3 4 O. 0.2 j 0.- 0.1 S.I 12.7 3 16.3 Regen. vm.8 u. av. 8 u. 0.- 0.- 0.- 0.- j 0.- 3.4 j 0.- 0.- i 1.- 0- j 0.- 0.- 1.8 0.- - 6.2 Verdamping. vm.8 u. 0.2 0.1 0.1 O. O.I 0.2 0.1 av. 8 a. 1.- 0.9 2.1 1 6 1.2 3.6 1.5 Regen. vm.8u. 0.- 2.8 0.- av. 8 u. 0.4 O. O.I 0.- 1.8 Verdamping. vm.8u. 12.7 0.- 0.- 0.- - 0.4 0.- 1 - 5.6 0.5 0. - 0.- 0.- 0.- 0.2 0.1 av. 8 u 0.9 1.5 1.6 j 2.5 1.6 3.8 0.6 BAROMETER. ;vm.8u. 759.1 755.5 I 754.4 !j 760.2 765.7 766.5 768.- 13.3 nm.2u. 759.- 754.8 755.9 762.8 766.4 766.8 768.5 av.8 u. 758. 754.1 756.3 764.- 766.5 767.- THERMOM. Eahr. vm.8u. 56°.8 57°. 9 62°. 6 63'.- 63' .8 63'.- nm.2u. 63'.- - 66°.4 68° .4 59'.7 68'.- 64°. 8 68'.- av. 8 u. I 56+7; 57°.7 61°.5 60-*.3, 59° .4 61 2, 59'.2 HYGROMETER. 0.72 0.86 0.80 0.80 0.60 0.70 0.64 nm.2u. 0.66 0.70 0.70 0.82 0.65 0.70 0.60 av. 8 u. 0.80 0.84 0.86 0.80 0.80 0.80 0.85 DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. J 47.- i| 53.5 ij 55.5 ;i 56.5 49.- 52.- 51.- 51.- 55.5 av. Su. 50. 53.- 57 - 58.- 54.- 54.- 58.- 55.- 54.5 54. 54.5 53.- Geene LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN DEN. AALS- UEER. 29 30 31 1 2 3 4 0.59 0.60 0.58 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.66 0.68 0.70 0.68 0.69 0.68 0.61 j 0.59 0.56 0.58 0.65 0.60 0.65 0.58 0.66 0.67 0.68 0.66 0.60 0.61 0.62 0.65 LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN DEN. HOOFD- DORP. AALS- MEER. Uren. 5.00 5.03 5.06 5.06 5.03 5.01 5.00 5.00 5.04 5.06 5.09 5.06 5.04 5.02 5.02 5.01 5.11 5.13 5.14 5.04 6.02 5.01 5.00 5.00 5.02 5.04 5.09 5.05 5.03 5.01 5.01 5.00 c. -5 PL z Slagen 5.03 5.02 5.03 5.01 4.98 4.99 Te zamen. Uren. Uren. Slagen 12 24 11* i17240 47* 7 4 117240 ei P Regenval in m.M. per M'2. Verdamping in m.M. per M 2. er etmaal DRUK per M 2. er etmaal ELHEID per uur. Zwaarste Winddruk1 in K g. per M2. p - Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. P- Q r-2 a p- a w cs vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur 28 1.6 1.5 2.6 5.50 23.35 8 29 0.4 1.6 0.4 1.4 0.6 2.4 5.00 19.00 9 30 0.3 1.4 0.3 1.3 0.5 2.4 2.33 9.05 3 31 2.1 7.1 0.4 2.3 0.4 1.8 0.6 3.0 3.00 12.95 6 1 1.3 0.7 2.0 0.51 l.o 0.7 2.8 3.33 14.00 6 2 0.4 0.6 2.3 0.3 0.6 2.3 3.50 13.80 7 3 0.7 0.7 1.5 0.5 1.4 0.8 2.8 3.00 11.70 5 4 0.5 0.4; 0.9 2.67 11.25 5 Tot. 2.5 3.6 12.7 2.8(10.2 4.7.18.3 22.83 91.75 11.6 16.3 13.0 23 0 Purmerende, 7 Aug. Vee. Aangevoerd: 266 Ruuderen, vlug hoog in prijs; 29 Veulens, 132 vette .Kalvereu 0 80 a/1 per kgr. handel vlug61 nuehtere dito 12 a 30, handel vlug; 192 vette Varken. 40 a 54 c per kgr., handel vlug; 30 masere dito 12 a -.0, handel matig; 233 Biggen 3 a 9, handel vlug; 1049 Lamineren, hoog m prys. Kaas; Aangevoerd 335 stapels kleine f 37.50. Boter. 1555 kl. Boter/ 1.30 a 1.40 per kgr. Rijeren. Kippen- 3.75 a 4 en Eenden- /4.25 per 100. Rotterdam6 Ang. Gbanen. Van Inlandsche Witte was wederom een goede toevoer ter markt, waarvoor de noodige kooplust ontbrak om die geheel te kunnen plaatsen. Voor de beste was de stemming vast en kon- den eenige weinige partijljes ruim vorige przijen opbrengen, doeh overigens ging de verkoop slepende als voren Beste Vlaamsrhe, Zeeuwsche, FJakk. en Overmaassrhe f 9.50 a 10, extra puike nog daarboven; middelbare f 8 40 a f 9 40, mindere 7.25 a 8.30. Rogge. Inlandsche was weimg aangeboden; de beste ruim prijshoudend, doeh overigens als voren 1 e beste Vlaamsche. Zeenwsche en Overmaassche/6.80 a 7.30, mindere fo.70 a f 6.70. Gerst. Van nieuwe Zeenwsche Winter- was de aanvoer wat ruimer waaronder beteve doeh ook geringere kwaliteit voorkwam veel er van was niet droog; eenige nitgezochte partijtjes werden verkocht van J 5.5U a f 5.90 mindere en geringere van 4.50 a 5.40. Zomer- was met ter markt. Haver weinig aan en onveranderd. De beste f 4.50 a 5 mindere f 3.25 a 4.25. Paarden-, Duiven-, Bruine en Witte Boonen komen weinig meer voor en ook bijna niet gevraagd. Blauwe Erwten bij kleinigheden voor den kook f 10 a 10.50; Voersoorten f 7.70 a 8.50. Voor Schokkers is geen vraag. De aanvoer van Koolzaad bedroeg ongeveer 80 last, waaronder weinig droge kwal. voorkwam het beste is verkocht voor 68,' 69 en 70 P. VI., minder van 60 a 70 P. VI., doeh slechts een klein gedeelte is kunnen geplaatst worden. Hennepzaad/8.50 a 9.50. Kanariezaad flauw prijshoudend; het beste yi2.50 a 13.25; minder f 10 a 12. 7 Aug. Vee. Aan de markt waren gisteren en heden aangevoerd; 1231 Rnnderen, 233 vette en Graskalveren, 1 nnchter dito, 1070 Schapen ol Lammeren, 396 Vnrkens en 118 Biggen. De prijzen waren als volgt; Ruuderen le kwal. 85 c., 2e kwal. 80 c kwal. 80 c. Schapen le kwal. 65 c. kwal. 27 c., 2e kwal. 25 c., alles per kgr. Boter. Heden waren de prijzen naar kwal. van f 54 tot 60. Aange Kalveren le kwal. 90 c., 2e 2e kwal. 55 c.. Varkens le voevd waren 118 en yj6 vaten en 1013 stukken a '/2 kg. Texol, 7 Aug. Vee. De prijzen ter markt en in den commissie- handel beste'd wnren als volgt; vette Koeien 210 a 240; Melk- koeien 180 a 220; Geldekoeien 150 a 165 Kalfvaarzen 100 a f 135 Nuehtere Kalveren 4 a 9 Geldesohapen f 28 a f 36 Wei- schapen /'24 a 28; Schrammen f 13 a 15; Rainmen/24 a 38 Lammeren /"IB a 21 Veulens 50 a 75 Werkpaarden f 115 a 220; Rijpaarden 220 a 345; alien per stuk. Vette Varkens 22 a 23 ct. per Kg. Weesp, 7 Aug. Vee. Ter markt aangevoerdSchrammen 16 a 20Zeugen 22 a 24Schapen 24 a 32. Kaas. Aangevoerd 62 stapels, prijs; Goudsche le kwal. 28 a 30.50, 2e kwal. 25 a 27. Eieren. Kippen- 3'/2 a 4 ct. per stuk. Aardappelen. De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Westlanders f 3.50; Zanders f 4 per H.L. Zl-^volle, 3 Aug. Boter. Aangevoerd 625/8 en 125 Vj„ vaten, benevens 100 kg. stukgoed, totale aanvoer 28500 i kg. Middenmarkt f 1.30 per kg. Handelswaarde 25,025. Notitie van heden per kg. f 1.20 a f 1.40, per 20 kg. of '/a vat prima kwal. 26.— a/ 28.50, afwijkende soort J 24.— a 25. tweede soort 21.— a 23.— Eieren. Kippen- f 3.40 a 4.50 per 100 stuks. Vee De weekrearkt voerde heden p. m. 1200 stuks Vee aan. Han del vlug, doeh de prijzen ondergingen geen verandering. Notie als vorige week. Varkens. Aanvoer p. m. 600 Biggen en ruim 250 andere Varkens. Biggen golden 85 a 95 cts. per week. Magere en drachtige Varkens bleven prijshoudend, doeh vette Varkens monteeren 3 a 5 cts per K.G nasr soort. De aankoop van vette varkens op groote schaal voor het buitenland heeft verhooging der prijzen ten gevolge gehad. Amsterdam, VAN BONGA Co., Rokin 60.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4