3 - 146 - i 3 s? WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLaND volg. A. P. (merk Oude-Weterinsi). Boezemlioogte Hoogte van liet Buitenwater 8 4 J 75 81 11 77 31 88 12 H7 Sluisgang. Stoomtuigeu. a Water- inlating 8 ■1 i a I1 3 3 zw. zw. zw. zzw. zzw. zw. WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. STOOM-WATERMOLEN g §1 a - - - - - - - - - - 0.75 - - - - 1 1.07 Aanmerkingen. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. S Leeg-hwater. Cruquius. Lijnden. Hoofddorp. Aanmerkingen. Geene. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE 4 A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. in de Ringvaart. in den Polder. Leegliwater. Cruquius. Lijnden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp den 7 September 1883, 's inorg. ten 8 ure, 5.19 ■+- A.P METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Weteriug. fe 1-2 a d> voorm. 8 uur A. P. in Centim. met betrekking tot A P. in Centimeters. CO 09 p RIJNLAND. DELE- LAND. KAN te Half- weg. AAL te Spaarn- dam. Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gouda. NOORUZEE te Katwijk. bC 0 5 S Gouda. Katwijk. SO oj .2 a s M g a a hoogste laagste hoogste laagste hoogste vloed laagste ebbe aJ eS PsO rf) O 33 3 T3 voorm. 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. 25 58 57 62 60 55 58 39 - 40 4 40 4- 4 f-P- 34 -P- 66 68 68 4- 116 4- 85 26 57 56 60 59 54 57 40 - 39 4 40 4 2 4 40 P- 60 62 69 4- 100 4- 80 27 55 54 50 58 52 59 38 - 39 4 39 -4- 7 4 49 -f 84 4- 48 59 88 28 58 54 45 58 51 63 34 - 41 4 42 4 39 108 -p- 40 88 29 48 47 41 63 51 67 32 44 4 47 4 56 123 P- 19 4- 42 4- 44 30 53 52 53 56 50 59 32 39 4 38 22 -I- 28 128 24 106 76 31 52 50 55 59 51 58 32 42 -J- 44 11 4 30 -f 114 4- 38 96 84 4- 62 4- 85 1 51 50 55 58 51 56 35 4 45 -A 44 4 37 4- 26 104 f 88 4- 46 4- 95 Uren. b. Gem. verval in Cent. Half- weg. a. b. a. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. b. a. 6. I i I I 3i 9,- 3 8* 6,6 UlT M AlIS G. in Uren. 60 Spaari dam. T* 0 O Gouda. in uren. O 55 24 24 24 24 10 WATERSTaNI) Amsterdam op den XI iddag. -j- A.P. in Cent. I i N u O 48 46 45 47 48 44 48 50 48 46 45 47 48 44 48 50 48 46 45 47 48 44 48 50 O M i ■S H SO P 0 O H NO. Z. BEMERKING Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. W BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- BRUG in den ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE or Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SCHERMER- BOEZEM CO tn CO Voormiddag. Namiddag. Kan aal. Uren Sluisgang. Straatweg te VelsBn. Kanaal. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. Voormiddag. Namiddag. Purmerende. hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. t. m a a CO van 6 u. mrg. tot 6 u. av. 0 «o rt a Op den Middag. Op den Middag. Voor middag Na middag *0 tl Na middag Voor middag Na middag hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. 's morgens 8 ure. 25 0.69 4- 1.10 0.78 4- 0.87 4- 0.38 E. g. E.g. E. g. 4- 0.38 4- 0.49 0 0 0 0 0.02 4 0.35 0.04 4 0.29 4 0.57 26 0.64 4- l.'OO 0.70 4- 0.78 4- 0.40 id. id. id. 4- 0.38 4- 0.46 0 0 0 0 4 0.06 4 0.38 4 0.03 4 0.41 4 0.57 27 0.65 4- 0.80 0.90 4- 0.62 4- 0.43 id. 2 1 4- 0.38 4 0.44 0 2 0 0 4 0.08 4 0.36 4 0.10 4 0.48 4 0.57 28 0.76 4- 0.50 1.05 4- 0.60 4- 0.45 id. E.g. 3 4- 0.42 4- 0.47 0 0 0 0 0.08 4 0.33 0.15 4 0.25 4 0.58 29 4- 0.54 0.92 4- 0.50 4- 0.40 0 id. 2 4- 0.43 4- 0.46 2 0 0 0 4 0.07 4 0.55 0.34 4 0.13 4 0.58 30 1.03 4- 0.70 4- 0.85 4- 0.42 0 id. 4 4- 0.38 4- 0.43 0 0 0 0 0.23 4 0.05 0.10 4 0.27 4 0.59 31 4 1.10 4- 0.77 0.85 4- 0.93 4- 0.43 0 id. 4 4- 0.38 4 0.48 E.g. E. g. 0 0 0.02 4 0.32 0.16 4 0.18 4 0.59 4- 0.65 4- 0.48 id. 4- 0.50 4 0.49 id. 0 4- 0.15 1 4 0.39 4 0.59 E. g. beteekent dat de eb- deuren gesloten zyn, waar- door ook bij lageren buiteu- waterstand de lazing ver- binderd is. Sluisgang Oranjesluizen door 10 meter dag-opening. a CG a o -«( Regen. Verdsmping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Eahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Eahr. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 a. av. 8 n. vm.8n. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av.8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8u. 25 0.- 2.8 0.- 3.- 0.- 4.- 0.- 3.8 761.4 63'.1J 0.80 56.5 26 0.- 0.- 0.- 3.1 0.- 0 - 0.2 2.6 0.- 0.- 0.1 3.5 0.- 0.- 0.2 3.7 765.1 765.0 765.2, 63°. 9 74'.8 60'. 8 0.70 0.60 0.80 i 53.- 59.5 54.5 27 0.2 0.- 0.- 2.5 0.- 0.- 0.1 2.8 0.- 0.4 0.2 2.5 0.- 0.- 0.- 2.6 763.8 763.3 761.8 63'.1 74'. 1 63'.7 0.80 0.58 0.76 56.5 58.- 55- 28 0.- 0.- 0.4 1.7 0.- 0.- 0.- 3.2 0.- 0.- 0.1 2.7 0.- 0.- 0.- 2.2 761.3 761.7 761.0 66°.2 66'. 9 55' .8 0.72 0.65 0.80 56.- 54 49 29 0.- l.~ 0.2 0.8 0.- 3.5 10.3 2.- 0.- 2.- 0.3 1.- 0.- 1.5 0.1 0.5 756.0 757.7 760.2 63'.5 64=.4 60'. 6 0.75 0.73 0.82 55.- 55 54.5 30 0.- 0.- 0.- 3.3 0.- 0.- 0.1 2.6 0.4 0.- O. 3.- 0.3 0.- 0.- 2.9 760.4 759.9 760.0 62'. 6 69°. 8 60'.1 0.90 0.68 0.82 59.5 58- 54 31 1.3 0.- 0.- 0.5 0.- 1.3 0.- 2.5 0.- 1- O.I 0.7 1.5 0.9 0.- 0.4 758.1 756.7 754.6 59'.9 66'.9 61'.5 0.88 0.80 0.85 56.5 60 66.- 1 1.2 0.3 1.4 0.- 1.5 0.1 0.5 0.1 750.1 751.4 63'.- 66°. 2 0.85 0.66 58.- 53.5 3.7 15.6 6.2 19.4 5.3 18.3 4.7 16.5 0: <s j 08.S oiib LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN DEN. AALS- MEER. LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN DEN. HOOPD- DORP. AALS- MEER. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. d S o Ph Ketels. Slagen. 25 0.63 0.63 0.64 0.64 5.04 5.05 5.07 5.06 5.06 26 0.64 0.65 0.64 0.63 5.06 5.06 5.07 5.06 5.06 27 0.64 0.63 0.60 0.61 5.06 5.07 5.04 5.06 5.06 28 0.62 0.62 0.59 0.62 5.06 5.08 5.05 5.06 5.05 22 0.62 0.58 0.55 0.59 5.10 5.06 5.04 5.05 5.03 30 0.59 0.60 0.55 0.60 5.06 5.06 5.03 5.05 5.03 31 0.58 0.59 0.56 0.59 5.07 5.05 5.03 5.04 5.03 8 9 5 1 0.60 0.60 0.57 0.58 5.21 5.05 5.04 5.09 5.05 12 9 5 6176 Te zamen 20 9 5 6176 a Regenval in m.M. per M2. Verdamping in per M2. m. M. 8 S is s <o t j Gemidd. per etmaal WiNDSNELHEID in kM. per uur. u <u si INI d P <3 Water. Zwarte aarde Begroeide aarde. fP Q T3 S eh vm. av. vm. av. vm. av. vm. av. 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 25 2.2 1.2 2.6 3.17 13.40 6 26 0.7 2.5 0.6 1.6 0.9 2.5 2.00 7.40 5 27 0.8 2.0 0.6 1.2 0.8 2.3 4.83 17.05 7 28 0.6 1.9 0.4 1.8 0.7 2.0 4.33 17.65 7 29 1.5 0.6 2.0 0.4 1.5 0.6 2.2 8.00 25.55 19 30 0.7 1.5 0.5 1.8 0.8 1.8 6.00 22.20 10 31 0.4 0.2 0.5 1.4 0.4 1.0 0.6 1.9 4.17 17.05 1 0.8 0.4 0.3 0.6 4.17 17.30 9 Tot. 1.2 1.7 43 j135 3.1 9.1 5.0|15.3 33.00jl24.20 2.9 17.8 12.2 20.3 1 Sept. Boter. Aan de Gemeente-Waag gewogen351/8 en 62/16 deelen, te zamen 7640 stukken. Eerste kwal. 62.a 68.2e kwal. 56.— a 60.—. A Purmerende, 4 Sept. Vee. Aangevoerd: 306 Runderen, vlng, prijsboudend26 Paarden, 118 vette Kalveren 70 a 90 ct. per kgr., handel vlug66 nuchtere dito 12 a 34, handel vlug; 57 vette Varkens 25 a 62 ct per kgr., handel matig; 150 magere dito 16 a 28, handel matig; 210 Biggen 6 a 10, handel matig; 878 Overhouders, vette prijs- houdend, magere duur, handel flauw. Kaas: Aangevoerd 325 stapels kleine/37.2 stapels middelb./28.50. Boter. 1474 kl. Boter 1.30 a 1.40 per kgr. Eijeren. Kippen- 4 a 4.50 en Eenden- 4.50 per 100. 700 HL. Appelen /1.60 a 2.50, 150 HU. Peren 4 a 6.50 perH.L. Rotterdam, 3 Sept. Granen. De aanvoer was niet zoo groot als de vorige week, jarige en nieuwe Tarwe langzaam tot vorige prijzen gedeeltelijk opgeruimd. Rogge 25 ct. en Erwten 50 ct. lager. Haver/3 a 4, korte 3.75 a 4.50, 't overige onveranderd. Buitenl. Granen flauw. Meel onveranderd stil. 4 Sept. Vee. Aan de markt waren gisteren en heden aangevoerd: 1397 Runderen, 268 vette en Graskalveren, 4 nnchtere dito, 1070 Schapen of 'Lammeren, 454 Varkens en 232 Biggen. De prijzen waren als volgt: Runderen le kwal. 85 c.. 2e kwal. 80 c.; Kalveren le kwal. 90 c., 2e kwal. 85 c. Schapen le kwal. 75 c., 2e kwal. 65 c.; Varkens le kwal. 54 c., 2e kwal. 50 c., alles per kgr. Boter, Heden waren de prijzen naar kwal. van 54 tot 60. Aange voerd waren 109 '/8 en 94 Vi e vaten en 931 stukken a Vj kgr- Sotiajfen, 30 Aug. Vee: 6 Paarden 40 a 110; 15 Stieren 90 a 250; 29 magere Geldekoeien 140 a 220; 35 vette dito dito /180 a 260; 10 Kalfkoeien 220 a 280; 12 Vaarzen dito 90 a 110; 200 vette Schapen 28 a 42230 magere dito f 22 a 2835 magere Varkens 12 a 18; Biggen 6 a 10: Konijnen 10 a 60 ct.; Kippen 40 ct. a 1.50; 6 Graskalveren 14 a 24; 280 Overhouders /16 a 21. Boter 1.20 a 1.40 en Kaas 45 a 55 ct., beiden per Kg. Eijeren. Kippen- 3.50 a 3.75 per 100 stuks. Texel, 4 Sept. Vee. De prijzen ter markt en in den commissie- handel besteed waren als volgtOssen 90 a 200; vette Koeien 200 a 260; Geldekoeien /160 a 182; Kalfkoeien /170 a 225; Vaarkoeien/110 a 140; Nuchtere Kalveren /6a 7.50; Graskalveren 35 a 40; Gelde Schapen 30 a 36; Weischapen 20 a 24 Schrammen 18 a 22; Rammen 22 a f 45.50; Lammeren 12 a 20; Veulens 45 a 108; Wevkpaarden 200 a 230; Oude Paarden 36 a 45; Biggen 9 a 10, alien per stuk. Vette Varkens 23 a 24 ct. per 1 Kg. Weesp, 4 Sept. Vee. Ter markt aangevoerd Koeien /160 a 190; Schrammen 17 a 23; Keuen 4 a 6; Schapen 18 a 22. Kaas. Aangevoerd 63 stapels, prijs: Goudsche le kwal. 28 a 31. 2e kwal. 24 a 27; een partij extra zware 32. Aardappelen. De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Friesche 2.25, Zanders 3, Zeeuwsche Jammen 3.25 per H.L. Zwolle, 31 Aug. Boter. Aangevoerd 675/8 en 215 '/IB vaten, benevens 975 j kg. stukgoed, totale aanvoer 32275 A kg. Middenmarkt 1.40 per kg. Handelswaarde 22,592.50. Notitie van heden per kg. 1.20 a 1.60, per 20 kg. of vat prima kwal. 26.a27. afwijkende soort 24.a 25.tweede soort /21.a 22. Eieben. Kippen- 3.a 4.per 100 stuks. Vee Aanvoer op de markt en op de verschillende stallen 1400 stuks. De handel was heden iets vlugger. Men gaf voor vette Koeien en Ossen aan bouten 774 a 90 ct., dito Stieren 724 a 80 ct., dito Kalveren 80 a 90 ct., dito Schapen 60 a 70 ct., alles per Kg. schoon. Andere Veesoorten ondergingen geen beduidende prijsverandering. Varkens. Aanvoer 600 Biggen en p. m. 250 andere soorten. Bigge11 golden 95 ct. gemiddeld per week. Andere soorten als vorige week. Amsterdam, VAN BONGA Co., Rokin 60.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4