I - 1 u - r 'CS Is .s Q a s? b WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemboogte Hoogte van bet Buitenwater 37 36 3 4- 4 4- 0 4- 0 8 4 Sluisgang. n Stoomtuigen. Water- inlatiug sg zzw. z. zo. WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. STOOM-WATERJIOLEN ORANJE-SLUIZEN. SI a Sf a a a *•4 a a - - u Aanmerkingen. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEERr-POLDER. Leegbwater. Cruquius. Lijnden. Hoofddorp. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE 4- A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. in de Ringvaart. in den Polder, Leegbwater. a a Cruquius. Lijnden. Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 21 September 1883, 's morg. ten 8 ure, 5.22 4- A.P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. I S u a ■vl" 3fS*- 1 o 351109 I wf 1 H tn 8 9 10 fll 12 13 14 15 voorm. 8 uur -5- A. P. in Centim. RIJNLAND. OS 9 a cO OS P-, O 57 55 55 54 55 54 56 54 57 j 55 57 56 j 52 59 57 53 60 i 58 55 bC 5 -§•§ 1 a o -a O "5 g a CO -a (O tel 55 52 51 53 57 54 59 j 53 58 i 55 60 I 56 60 52 54 54 57 55 57 56 30 29 36 38 40 41 39 39 met betrekking tot A. P. in Centimeters. KANAAL te Half- weg. te Spaarn- dam. voorm. 8 uur. -te 37 -te 40 -5- 51 -s- 40 -i- 37 -te 38 -te 37 35 -s- 40 4- 40 4- 40 4- 42 4- 39 4- 39 4- 37 4- 35 Y aan het Huis Zeeburg. hoogste vloed. laagste ebbe. 18 20 34 44 43 48 40 45 IJSSEL te Gouda. hoogste vloed. -f 117 98 72 76 57 70 71 110 laagste ebbe. 31 58 66 60 70 61 63 57 NOORDZEE te Katwijk. hoogste vloed voorm. nam. 103 81 •f 49 55 laagste ebbe voorm. nam. 100 59] 47 43 22 j+ 49 441 64 51 86 J t- 72 52 58 85 84 82 78 86 82 55 73 84 73 91 a. Uren. b. Gem. verval in Cent. Half- weg. Spaarn- dam. i. a. Gouda. Katwijk. 5 8i 5 10i 8 7,2 10 5,8 6.6 8,2 8,5 7.7 UlTMALING. in Uren. be <JJ a a 3 cS to i4 Gouda. in uren. 4 -vOcc WATERSTAN1) Amsterdam op den Middag. 4- A.P. in Cent. 44 45 52 49 47 46 44 42 44 45 52 49 47 46 44 BEMERKING Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. A CS 5= I t CO 44 45 52 49 47 46 44 5» a p o w WNW. NO. NNO. NO. ZO. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- brug in den ORANJE-SLUIZEN. w M Voormiddag. Namiddag. Kanaal. Uren Sluisgang. Straatweg te VelsBn. Kanaal. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. M 05 hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. ;o a a CO j?® a co o CO «- a Op den Middag. Op den Middag. o 3 4 -a P o 3 3 SE 4 55^ §3 8 9 10 11 12 1.05 0.80 0.60 0.60 0.28 -h 0.65 -I- 0.70 -h 0.92 -h 0.85 -b 0.82 0.98 0.62 0.65 0.53 ■b 0.70 ■b 0.90 -J- 0.96 b- 0.72 b- 0.89 -te 0.37 -te 0.40 -te 0.42 -te 0.38 -te 0.37 E.g. 5 6 E. g. id. E.g. id. id. id. id. 0 1 E. g. id. id. -te 0.32 -te 0.40 -te 0.40 -te 0.38 -te 0.38 -te 0.44 -te 0.45 -te 0.53 -te 0.49 -te 0.47 0 0 E.g. id. 0 0 0 E. g. id. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.50 -b 0.80 0.48 -te 0.94 -te 0.39 id. id. id. -te 0.36 +- 0.47 0 0 0 14 0.65 b- 0.92 0.60 -te 0.93 -te 0.36 id. id. id. -te 0.32 b 0.45 0 0 0 0 15 0.88 -i- 0.86 -te 0.34 id. id. -te 0.30 -te 0.42 0 0 ZUIDERZEE or Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. 0.35 0.35 4- 0.05 -te 0.10 -te 0.02 0.06 0.07 4- 0.04 laagste water. -te 0.17 -te 0.07 -f- 1.35 -te 0.38 4- 0.28 4- 0.46 4- 0.37 4- 0.43 Namiddag. water. water. 0.34 0.26 A.P. 4- 0.02 4- 0.11 0.02 4- 0.10 4- 0.05 4- 0.19 4- 0.37 4- 0.45 4- 0.45 4- 0.43 4- 0.43 SCHERMER- BOEZEM PuRMERENDB. s morgens 8 ure. 4- 0.58 4- 0.56 4- 0.56 4- 0.56 4- 0.55 4- 0.53 4- 0.53 4-0.53 E. g. beteekent dat de eh- deurcn gesloten zyn, waar- door ook bij lageren buiteu- waterstand de lozing ver- hinderd is. -4- 10 11 12 13 14 15 Regen. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.7 0.- 0.2 av. 14 0. 0. 0. 0. 0. 0. 8 n. .6 15.5 Verdamping. vm.8u. O. O.I 0.5 0.2 0.- 0.6 0.- av. 8 u. 1.6 2.0 2.1 1.3 1.3 2.5 3.3 15.4 Regen. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- av. 8 u. 15.1 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 15.1 Verdamping. vm.8u. 0.- 0.- 0.1 0.- 0.- 0.- 0.- av. 8 n. 0.7 2.6 2.1 2.1 1.9 1.7 Regen. 13.2 vm.8u, 0.3 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- av. 8 u, 11.7 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 12. Verdamping. vm.8 u. 0.- 0.- 0.1 0.- 0.- 0.- 0.- av. 8 v 0.7 2.7 2.5 1.8 3.3 2.6 2.5 16.2 Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 n. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av.8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8u 11.4 0.4 761.4 55'.6j 0.84 50.5 0.- 0.- 0.- 2.3 765 6 766.5 766.7, 54'.9 61'.2 61'.5, 0.86 0.64 0.82 51.- 48.- 55.5 0.2 0.- 0 2.3 765.3 764.3 764.1 55'.6 66'.2 55 '.8; 0.80 0.64 0.84 49.- 53.- 51.- 0.- 0.- 0.- 1.8 763.5 763.5 765.1 56'-8 64'. 8 60'.8( 0.75 0.65 0.80 48.5 52.- 54.- 0.- 0.- 0,4 1.8 766.6 766.7 767.7 60'.8 66'.6 57'.9, 0.70 0.62 0.80 50.5 52.- 51.5 0.1 0.- 0.- 3.1 767.9 767.2 767.2 60'.4 69°.4 59'.4 0.85 0.48 0.80 55.5 47.5 53.- 0.- 0.- 0.- 8.- i 765.3 763.3 762.0 62'.8 68'.5 59'.4 0.70 0.55 0.80 52.5 51.- 52.5 0.- 0.- 761.1 761.5 56'.8 68". 4 0.85 0.70 52.- 57.5 11.7 14.6 Aanmerkingen. Geene. t-i I LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN DEN. AALS- MEER. 8 0.66 0.61 0.59 0.62 5.38 9 0.62 0.62 0.61 0.61 5.38 10 0.61 0.61 0.60 0.62 5.37 11 0.61 0.62 0.62 0.62 5.38 12 0.62 0.64 0.64 0.64 5.40 13 0.63 0.65 0.65 0.64 5.25 14 0.65 0.66 0.68 0.66 5.20 15 0.66 0.66 0.64 0.66 5.18 LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN DEN. HOOFD DORP. AALS- MEER. 5.21 5.19 5.19 5.22 5.27 5.24 5.21 5.17 5.18 5.18 5.19 5.22 5.25 5.25 5.21 5.22 5.20 5.22 5.24 5.27 5.26 5.21 5.16 1 5.18 Uren. a. JS o 1 P i *4 Slagen 5.15 5.15 5.18 5.19 5.21 6.22 5.20 5.19 12 24 24 24 20 30671 Te zamen. 104 30671 Uren. Slagen. Uren. 4 Slagen ee w Regenval Verdamping in m.M. per M'2. 5 u fe 'e3 kd 5 g! z Si in m.M. P- Q S3 tn per ML Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. Gemidd. i Winds iu kM. Zwaarste in K. g vm. av. vm. av. vm. av. vm. av. 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 1.0 0.9 1.9 4.00 16.35 6 9 15.5 0.6 1.1 0.4 1.0 0.6 1.4 2.67 10.30 4 10 0.2 1.4 0.1 1.2 0.3 2.2 2.50 9.65 6 11 0.6 1.1 0.4 0.9 0.6 1.8 3.00 11.95 3 12 0.4 1.1 0.3 1.0 0.5 1.9 3.67 15.05 5 13 0.5 3.0 0.3 2.5 0.5 4.0 3.17 13.35 5 14 0.7 2.2 0.6 1.5 0.9 2.4 3.50 14.55 6 15 0.5 0.4 0.6 1.17 3.40 2 Tot. 15.5 2.5 9.0 4.oj15.6 19.68 78.25 15.5 14 .4 11 .5 19.6 r— 20 ot. in de mindere soorten lager worden afgegeven, jarige /"3.50 a 4,70. Nieuwe dikke 3.50 f 4.40, lange /3a 3.90. Boekweit. Nieuwe 'Noord-Brab 187, 192, 195 per 2100 kilo naar kwaliteit. Van Nieuwe Paardenboonen waren eenige partijtjes ter markt van zeer goede kwal., die verkocht zijn van fl tot 7.50, bij uitzondering nog tot/7.75. Nieuwe Duivenbonnen zonder aanvoer. Van Nieuwe Bruineboonen was de toe- voer rutmer en de kooplust minder, wat een belangrijke prijsverraindering teweeg bracht. De beste 12 a 12.50, overigens /II a 11.75. Van Nieuwe Witteboonen was geen aanvoer, doch zijn op de komst. Nieuwe Blauwe Erwten wederom voldoende ter markt, en tot vorige prijzen goed opgeruimd; de beste partijtjes 9.25 a 9.50, mindere van 8.75 a 9. Voersoorten /8a 8.50. Schokkers waren iets beter van kwaliteit en zijn verkocht van 8.50 a 10. Koolzaad onveranderd van 55 a 60 P. VI. Hennepzaad van f 8.50 a 9.50. Kanariezaad wederom 25 ct. lager; het beste /ll.50 a 12.25; minder 10.50 a 11.25. 18 Sept. Vee. Aan de markt waren gisteren en heden aangevoevd: 1409 Runderen, 286 vette en Graskalveren, 3 nuchtere dito, 946 Scbapen of Lammeren, 381 Varkens en 287 Biggen. De prijzen waren als volgt Runderen le kwal. 85 c.. 2e kwal. 80 c.; Kalveren le kwal. 1—, 2e kwal. 95 c. Schapen le kwal. 80 c., 2e kwal. 70 c.; Varkens le kwal. 58 c., 2e kwal. 54 c., alles per kgr. Boter. Heden waren de prijzen naar kwal. van 54 tot 60. Aange- voerd waren 109 '/g en 68 Vjg vateu en 932 stukken a V2 kgr. Snhn-1113 Sept. Vee 18 Paarden 75 a 175; 12 Stieren 80 a 160; 94 mngere Geldekoeien 180 a 220; 25 vette dito dito 180 a 318; 20 Kalfkoeien 210 a 280; 15 Vaarzen dito 90 a 110; 130 vette Schapen 32 a 42; 260 magere dito f 18 a 30; 45 magere Varkens /12 a 18; 42 Biggen 6 a 10.—; Konijnen 10 a 60 ct.; Kippen 40 ct. a 1.50; 9 Nuchtere Kalveren 12 a 22; 285 Overhouders 16 a/22. Boter 1.33 a 1.40 en Kaas 45 a 55 ct., beiden per kgr. Eijeren. Kippen- 3.50 a 3.75 per 100 atuks. Texel, 18 Sept. Vee. De prijzen ter markt en in den commissie- handel besteed waren als volgtOssen 110 ii 145; Stieren /115 a 165; vette Koeien 195 a 265; Melkkoeien 160 a 210; Geldekoeien /140 a 190; Kalfkoeien 170 a 185; Vaarkoeien 120 a 150; Kalfvaarzen 105 a 145; Gelde Vaarzen 90 a 105; Nuchtere Kalveren 6 a 7 50; Graskalveren 35 a 55; Gelde Schapen f 29 a 35 Weischapen 15 a 23 Fokschapen /28 a 32 Rammen 27 a f 42 Lammeren 10 a f 20.— Veulens 45 a 105; Rijpaarden /210 a 275; Biggen/8.50 10.50, alien per stuk. Vette Varkens 56 ct. per kgr. Woesp, 18 Sept. Vee. 225; Schrammen 14 a 26 Kalveren 28 4 60. Ter markt aangevoerd Koeien/150 a Keuen 3 a 7; Schapen 24 a 32; 31.- Kaas. Aangevoerd 41 stapels, prijs: Goudsche le kwal. 2e kwal. 26 a 28. Eijeren. Kippen- 4j a 5 ct. per stuk. Aardappelen. De prijzen der Aardnppelen waren heden als volgt: Friesche 2.10, Zanders 4, Zeeuwsche Jammen /2.60; Duitsche Ron- den 2,40 per H.L. Z-wolle, 14 Sept. Boter. Aangevoerd 645/8 en 135 '/lfi vaten, benevens 1275 J kg. stukgoed, totale aanvoer 29775 -j kgr. Middenmarkt 1.40 per kgr Handelswaarde 20,842.50. Notitie van heden per kgr. 1.20 a 1.60, per 20 kg,?, of '/8 vat prima kwal. 27.a/28.50, afwijkende soort f 25.a 26.tweede soort 21.a 23. Eieren. Kippen- 3.50 a 4.per 100 stuks. Vee Deze week was de Veehandel zoowel op de Zwollerkerspel voor- markt, als op de markt van heden, gedrukt, onder den invloed van de in de nabuurschap geconstateerde mond- en klanwziekte. De prijzen waren voor goed gezond Vee prijshondend. Voor vet Vee bemerkte men eenige dating. Slagtbare Kalveren ondergingen eene prijsvermindering van 25%. Overigens alles stationair. Varkens. Aanvoer p.m. 800 Biggen en ruim 275 magere-, drachtige- en vette Varkens. Biggen golden 95 ct. a 1.10 per week. Andere soorten als vorige week. Amsterdam, VAN BONGA Co., Rokin 60.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4