- f 78 - WATKRHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND vol+ A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemlioogte Hoogte van Uet Buiteuwater s S1 J5 n a a :s g d -a 'a S3 13 70 4 79 Sluisgang. Stooiutuigen. a 1 Water- inlatiug .5 I 2 U •c s o zw. w. z. wzw. zw. zw. zw. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. s 0 STOOB'WATMUOLMI A.anmerkingen. s SP i 2 a i a i - - - METEOROLOGISGHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. Hoofddorp. o.~ .- Aamnerkingen. Geene. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE 4- A. P. in Meters. in de Riugvaart. in den I'older, WERKING der STOOMTUIGEN. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. Waterhoogte aan het Hoofddorpden 2 November 1883, 's morg. ten 8 ure5.25 4- A. P. METEOROLOGISGHE W AARNEM IIS GEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 1 a fe voorm. 8 uur -5- A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. Pd - eq O 0 RIJNLAND. J DELF- LAND. KAN te Half weg. AAL te Spaarn- dam. Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. Spaarn- cam. 4 M) i.S a 0J 43 a 03 hoogste laagste hoogste laagste hoogste vloed laagste ebbe a 0 O s US O a, -- -3 J voorm 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. 20 61 60 55 62 54 57 18 -I- 11 -4- 12 66 26 •f 160 -|- 153 -j- 152 4- 24 4- 36 21 58 59 54 64 53 61 19 -4- 8 4- 9 66 13 151 T- 6 144 139 4- 24 4- 43 22 62 60 56 59 53 59 18 -S- 16 4- 15 50 4- 23 -j- 112 4- 19 4- 96 94 4- 54 4- 77 23 66 64 62 62 54 62 17 -h 27 4- 35 2 4- 76 4- 38 49 124 4- 87 4- 60 24 65 65 59 64 52 64 16 -4- 31 4- 32 -1- 32 4- 26 130 4- 11 4- 100 97 4- 26 4- 40 25 63 63 59 72 54 71 12 -4- 24 4- 31 4- 41 -4- 120 11 4- 65 4-151 4- 38 4- 42 26 62 62 54 62 58 65 17 4- 19 4- 20 59 4- 20 -j- 110 29 4- 17 -4- 57 27 58 56 56 61 58 60 20 -+- 39 4- 39 +- 14 4- 26 91 4- 34 4- 80 58 4- 75 4- 77 a. Uren. b. Gem. very ill in Cent. Half weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. a. 6. a. b. a b. a. b. 3* 4,- 8,6 5,4 U ITM ALING. in Uren. Halfweg a CO Gouda. Katwijk, 24 24 5 24 24 5.20 24 24 24 24 24 24 21 24 13* Gocda. in uren. o a, o "OS WATERSTAND Amsterdam op den Middag. -4- A.P. in Cent. 22 38 31 39 33 26 25 49 35 9 21 39 33 26 25 49 14 21 21 39 33 26 25 49 CS 1 S3 H "T I—1 O W. BEMERKING Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft op 21 en 22 October gewerkt 18£ uren, den overigen tijd niet. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN 0 Voormiddag. Namiddag. Kan aal. Uren Sluisgang. u hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. voor 6 u.mg. van 6 u. mrg. tot 6 u. av. =5 SO ves a 20 1.60 4- 0.20 1.45 4- 0.42 4- 0.10 0 3 0 21 1.40 4- 0.38 1.20 4- 0.55 4- 0.09 3 E. g. 0 22 0.90 4- 0.64 0.92 4- 0.85 4- 0.15 a 7 0 23 0.50 4- 0.87 1.12 -r- 0.60 4- 0.19 6 E. g. 0 24 1.10 4- 0.30 0.96 4- 0.50 4- 0.28 0 id. 0 25 0.55 4- 0 44 1.47 4- 0.40 4- 0.18 2 2 1 26 4- 0.23 4- 0.80 4- 0.16 0 5 4 27 0.81 4- 0.87 4- 0.30 1 5 Kanaal- -BETIO in den Straatweg te VelsEn Op den Middag. -i- 0.06 4- 0.02 4- 0.18 4- 0.20 4- 0.26 4- 0.20 4- 0.18 4- 0.19 ZUIDERZEE of Y, BIJ DE S( IHERMER- OKANJE-SLUIAEJN. ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. BOEZEM Kan aal. Uren Getal Voormiddag. Namiddag. Purmerende. Sluisgang. Pompen. E. g. beteekent dat de eb- deuren geslotcn zijn, waar- Op den Middag. Ui so C8 hoogste laagste hoogste laagste 's morgens o2 a-"S a >5 - a water. water. water. water. 8 ure. door 00k bij lageren buiteu- waterstand de lozing ver- hinderd is. 4- 0.15 0 0 12 12 2 2 0.72 0.24 f 0.65 0.27 4- 0.34 0 09 0 0 12 12 2 2 0.64 0.57 0.14 0.60 0.14 -f- 0.19 0.21 0 0 12 12 2 2 0.08 0.33 4- 0.23 4- 0.19 Sluisgang Oranjesluizen door 24 meter dag-opening. -H 0.39 2 8 12 2 2 0.03 4- 0.46 4- 0.45 4- 0.74 4- 0.31 OS 0 0 0 0 0.15 4- 0.27 0.33 4- 0.16 4- 0.30 -J- 0.21 2 3 5 12 f 3 2 0.06 4- 0.33 0.02 4- 0.39 4- 0.28 0.26 0 0 12 12 2 2 0.60 -4- 0.17 0.32 0.11 4- 0.26 0.50 0 0 0.16 4- 0.15 4- 0.35 20 21 22 23 24 25 26 27 Regen. vm.8 u. 0.9 0.2 0.2 2.4 2.6 0.4 0.- iv. 8 u. 0.- 0.2 0.- 1.- 2.1 0.- 0.- 10.- Verdamping. vm.8 u. av. 8 u. I 1.1 0.2 0.- 0.- 0.3 0.1 0.- 0.2 0.6 0.7 0.- 1.2 1.4 0.6 6.4 Regen. Vkrdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 0. vm.8 u. av. 8 u. vm.8 n. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av.8 a. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8u. 0.- 0.7 0.- 0.9 0.- 1.1 752.1| 46'.6; 0.70 36.5 0.- 0 5 0.- 0.9 0.5 0.7 0.2 1.3 2.1 0.3 0.- 1.- 755.0 757.1 758.6! 48°.4 52'.5 45'.7, 0.80 0.65 0.84 42.- 40.- 41.- 3. 1.9 0.- 0.5 2.2 0.- 0.3 0.4 0.7 1.6 0.- 0.9 761.3 761.8 762.7, 44°. 8 52'. 7 41'.0 0.90 0.65 0.85 41.5 405 36 5 0 - 2.- 0.1 1.8 0.- 1.- 0.2 0.- 1.1 0.- 0.1 759.5 756.2 755.1 43° .2 46'. 6 47'.1, 0.90 0.34 0.90 40.5 42.- 44.- 0 3 4.- 0.- 0.4 0.5 1.2 0.2 0.8 2.6 1.6 0.2 0.9 754.7 756.8 756.7 49'.6 53'.6 49'.5 0.80 0.70 0.88 43.5 43.5 46.- 1 5 0.- 0.- 0.5 4.7 0.- 0.- 0.9 3.5 0.- 0.- 0.9 754.9 756.9 759.7 56'. 7 58°.1 55'.8 0.82 0.80 0.85 50.5 51.5 51.- 0 0.- 0.- 0.6 0.- 0.2 0.- 0.6 0.2 0.2 0.- 0.4 763.3 764.3 764.1 55' .4 59'.0 54'. 3 0.85 0.75 0.85 51.- 51.- 49.6 0.3 0.- 0.- 0.1 0.- 0.2 764.0 765.5 48'. 6 59°.2 0.86 0.75 44.- 51.- 13 .5 5.- 11 5 9 13.9 5.7 20 21 22 23 24 25 26 27 LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. AALS- MEER. 0.63 0.63 0.62 0.66 0.67 0.68 0.68 0.65 0.68 0.65 0.68 0.71 0.73 0.71 0.69 0.65 0.65 0.61 0.67 0.68 0.68 0.64 0.66 0.65 0.60 0.61 0.65 0.64 0.67 0.64 0.66 0.66 LEEGH WATER. CRU QUIUS. LIJN- HOOFD- DEN. 1 DORP. 5.45 5.50 5.48 5.27 5.26 5.33 5.26 5.20 5.45 5.45 5.46 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.27 5.22 5.32 5.20 5.21 5.12 5.19 5.22 5.32 5.29 5.38 5.25 5.24 5.22 5.22 5.24 AALS- HEER. 5.23 5.19 5.24 5.21 5.20 5.16 5.18 5.19 Te zamen. Uren. 0< M Slagen 12 24 12 13778 48 13778 Uren. Slagen. 12 24 18 18 24 24 24 12 46533 156 46538 Uren. Slagen H Regenval Verdamping in m.M. per M 2. J us ^3 u P u 'ca C O 3 Sw3 K »- in m.M. per M2. CO a i -5 tS3 O H O O Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. Q 5 S a a co 0 vm. av. vm. av. vm. av. vm. av. 8 uur 8 unr 8 uur 8 uur 8 unr 8 uur 8 uur 8 uur 20 0.6 0.4 0.6 650 25.75 16 21 0.9 2.1 0.2 0.8 0.1 0.6 0.2 0.9 8.50 33.35 19 22 0.3 0.6 0.1 0.3 0.3 0.6 3.83 14.85 6 23 1.3 0.6 0.4 0.6 10.33 35.65 24 24 0.7 1.2 0.2 0.7 0.1 0.5 0.2 0.6 6.50 28.70 16 25 3.5 0.2 0.7 0.1 0.6 0.2 0.7 16.00 39.60 42 26 0.7 0.1 0.6 0.4 0.1 0.6 3.67 14.80 13 27 0.1 0.1 1.67 7.85 5 Tot. 5.8 4.6 1.1 4.6 0.4 3.2 1.1 4.6 50.50:174.80 10.4 5.7 3.6 5.7 Brab. tot /190 aangeboden. Paardenboonen in de beste soorten onver- anderd, overigens 10 c. lager. De beste f 7 30 a 7.70, mindere 6.70 a 7.20. Duivenboonen onveranderd, f 7.50 a 8.50. Bruineboonen met redelijken aauvoer, doch minder drooge kwaliteit; de beste partijtjes werden tot vorige prijzen uitgezocht, doch overigens 50 c. lager niet ge- heel te plaatsen. De beste 12 a 12.50, soma nog daaiboven; mindere f 9 50 a 11.75. Witteboonen waren 't meest in wakke en gevlekte kwaliteit aangevoerd, met enkele gunstige uitzonderingenhet beste werd 25 c. lager uitgezocht, tot 12.25 a 12 75; doch de overige soorten gm- gen tot 9.50 a 12 slepende van de hand. - Blanwe Erwten in de beste kooksoorten tot rnim vorige prijzen gewild, doch de meesten zijn onvol- doende in de kook, zoodat beste kookers moeijelijk te bekomen zijn. De beste partijtjes 9.50 a 10; soms nog daarboveu mindere /8.75 a 9.25 Voersoorten 7.70 a 8.40. Schokkers in eeu doen 8 a 10. Koolzaad onveranderd, 55 a 65 P. VI. Hennepzaad f 8.50 a 9.50. Kanariezaad bijna niet aangevoerd en dan nog meest in inferieure kwaliteit. Het beste nieuwe 10.25 a 10.75, minder 9.10. Meekrap. Tot vorige prijzen weder eeuige partijtjes afgedaan. 30 Oct. Vee. Aan de markt waren gisteren en heden aangevoerd: 1736 Runderen, 328 vette en Graskalveren, 3 nuchtere dito, 1183 Schapen of [,ammeren, 481 Varkens en 357 Biggen. De prijzen waren als volgt: Runderen le kwal. 78 c., 2e kwal. 75 c.; Kalveren 2e kwal. 80 ct.; Schapen le kwal. 65 ct., 2e kwal. 60 ct.; Varkens le kwal. 54 c., 2e kwal. 52 c., alles per kgr. Boter. Heden waren de prijzen naar kwal. van 72 tot f 66. Aange voerd waren 93 l/, en 99 '/)B vaten en 963 stukken a V2 kgr. Solittgj'eii, 25 Oct. Vee: 15 Paarden 55 a 140; 20 Stieren/60 150; 243 magere Geldekoeien 150 a 220; 80 vette 220 a 310; 100 Kalfkoeien 190 a 2S0140 Vaarzen dito f 100 a 140; 500 vette Schapen 33 a 40; 300 magere dito /24 a 32; 6 Bokken en Geiten f 2 a 7; 25 magere Varkens f 10 a 13; 40 Biggen j 4 a 10; Kouijnen 10 a 60 ct.; Kippen 40 ct a /1.75; Eenden 60 a 75 ct.; 10 Nuch tere Kalveren 14 a 20; 125 Graskalveren 45 a 100; 200 Overhou- ders 16 a 22. Boter 1.40 a 1.56 en Kaas 40 a 55 ct., beiden per kgr. Eijeren. Kippen- 5.25 a 5.75 per 100 stuks. Texcl, 30 Oct. Vee. De prijzen ter markt en in den commissie- handel besteed waren als volgt: Stieren 100 a 130; vette Koeien f 190 a 290Melkkoeien f 150 a 250; Geldekoeijen 140 a 200; Kalfvaar- zen 150 a 200; Gelde Vaarzen 150 a 200; nuchtere Kalveren 2.50 a 10; Graskalveren 30 a 90Gelde Schapen 20 a 45 Weischapen /20 a 35 Fokschapen f 20 a 35; Schrammen 20 a 40; Rammen/20 a f 45 Lammeren 12 a 22; Veulens 50 a 100; Biggen 5 a 11, alien per stuk; vette Varkens 35 a 40 c. per i kil. "Weesp, 30 Oct. Vee. Ter markt aangevoerdPinken 20 Keuen 2 a 5. Kaas. Aangevoerd 43 stapels, prijs: Goudsche le kwal. 29 a 31.25, 2e kwal. 26 a 28. Eijeren. Kippen- 41 a 6 ct. per stuk. Aardappelen De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Zanders 5, Flakkeesche Jammen/3.50; Zeeuwsche Jammen/3; Friesche f 2.80; Ronde Friesche J 2.25 per H.L. Z-wolle, 26 Oct. Boter. Aangevoerd 550/8 en 120/16 vaten, benevens 1500 i kgr. stukgoed, totale aanvoer 25900 i kgr. Middenmarkt f 1.40 per kgr. Handelswaarde 18,140. Notitie van heden per kgr. 1.20 a 1.60, per 20 kgr. of '/8 vat prima kwal. 29 a /30.50, afwijkende soort f 27 a 28, tweede soort f 24 a 25. Eieken. Kippen- f 4.50 a 6 per 100 stuks. Vee. Door de afslpiting van Duitsohland werd op de Zwollerkerspel voormarkt, even als heden, eene handelsdrukkiog ondervonden, die op verkoop en prijzen grooten invloed uitoefende. De Belgen profiteerden van de algemeene daling, die zich de volgende week nog grooter zal doen gevoelen. Varkens. Aanvoer 650 Biggen en 225 Varkens. Biggen 75 a 90 ct. per week; magere Varkens 20 a 40; drachtige onveranderd vette dito le soort 44 a 48 ct., 2e soort 40 a 46 ct. per kgr. levend gewogen. Amsterdam, VAN BONGA Co., Rokin GO.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4