9 a a 1 4 1 WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). .3 is Boezemhoogte Hoogte van het Buitenwater Sluisgang. Stoomtuigeu. Water- iulating is S SP a i s zzw. 6 U w 9 6 w 127 9i 7 Hi WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. g STOOM-WATERMOLEN Aanmerkingen. 4's a - METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijuden. Hoofddorp. - - Aanmerkingen. Geene. WATERHOOGTE en WERKING dee STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -y A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. in de Ringvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. ri. a 75 - - - - - - - - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorpden 23 November 1883, 's morg. ten 8 ure5.28 A. P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. I mS a 0 I 3 w p a S* i^.S s?: Is WATERSTAND Amsterdam op den Middag. y A.P. in Cent. ■H- -= i Q O o Jz; voorm. 8 uur -+- A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. RIJNLAND. DELF- LAND. KAN te Half weg. AAL te Spaarn- dam. Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. Half weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. UlTMALING. in Uren. Gouda. in uren. I CO T3 03 -o CO Noordzee-Kanaal. a! OJ ca 03 0 evo CO Gouda. Katwijk. Oude- Wetering. Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste vloed. Iaagste ebbe. hoogste vloed. Iaagste ebbe. hoogste vloed Iaagste ebbe a. b. a b. a. b. a b. Halfweg. A 3§ CmJ ao Gouda. Katwijk. door Rinket. door Open Slnis. voorm. 8 uur. voorm. nam. voorm. nam. 10 61 60 58 65 53 64 15 -5- 18 -S- 18 69 -+• 34 120 -8- 10 90 148 -5- 24 24 24 4.40 174 28 18 22 11 63 65 55 65 51 56 15 -4- 17 -H 19 69 34 184 120 12 -y 61 24 24 18.30 28 18 22 12 63 60 58 64 53 60 16 18 -5- 17 49 H- 7 120 15 128 96 y 58 -y 60 24 24 23 37 31 24 NW. 13 67 66 55 67 55 54 17 -f- 19 -f- 20 50 y 2 138 H- 6 123 116 y 37 -y 54 24 24 5.50 IIS 22 22 22 NW. 14 67 66 58 60 53 56 18 -f-17 -5- 14 66 152 128 116 y 40 -r- 84 2£ 8,1 24 24 19.20 6 29 29 29 15 66 64 58 64 56 59 24 y 25 -5- 23 34 -5- 15 y 25 106 106 -y 76 -y 84 4£ 4,7 16 19£ 30 30 30 ONO. 16 60 59 64 63 57 64 22 -j— 34 30 15 -j- 56 128 -*- 18 102 92 38 38 38 Z. 17 50 47 52 56 50 58 24 -+- 40 -v- 40 -8- 15 -+- 69 116 -H 21 84 ■y 88 4 11,5 5.40 46 46 46 Z. BEMERKING Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft op 11, 12, 13 en 14 November gewerkt 50 uren, den overigen tijd niet. o BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaai- BBUG in den Straatweg te V£ls£n. ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE ov Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SCHERMER- BOEZEM PUEMEEENDE. E. g. beteekent dat de eh- deuren gesloten zijn, waar- door ook bij lageren buiteu- Voormiddag. Namiddag. Kanaal. Uren Sluisgang. Kanaal. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. Voormiddag. Namiddag. hoogste water. Iaagste water. hoogste water. Iaagste water. Op den Middag. voor 6 u.mg. van 6 u. mrg. tot 6 u. av. a Op den Middag. Op den Middag. Voor middag Na middag Voor middag Na middag Voor middag hoogste water. Iaagste water. hoogste water. Iaagste water. 's morgens 8 ure. 10 0.80 -y 0.03 1.45 -y 0.40 0.13 2 3 1 -y 0.10 -y 0.18 0 1 12 12 3 3 0.12 y 0.23 0.22 -t- 0.27 y 0.21 binderd is. 11 1.25 ■y 0.20 1.00 -j- 0.74 ■y 0.10 0 0 E. g. -y 0.12 -y 0.17 4 0 12 12 3 3 0.72 ■y 0.38 0.65 0.35 y 0.14 Sluisgang Oranjesluizen 12 1.05 -5- 0.62 0.94 0.58 -y 0.13 1 5 5 -y 0.12 ■y 0.31 0 0 12 12 3 3 0.50 0.15 0.36 y 0.05 0.16 10 uur door 24 en 1 uur 13 1.12 -r- 0.50 1.25 -j- 0.60 •+- 0.17 E. g. 0 6 -y 0.10 ■y 0.24 0 0 12 12 3 3 0.40 A. P. 0.52 0.19 y 0.25 door 10 meter dagopening. 14 1.28 -y 0.42 1.20 -5- 0.96 0.29 0 4 5 -y 0.24 -y 0.29 0 0 12 12 3 3 0.55 0.11 0.65 0.11 y 0.22 15 1.03 -5- 0,80 1.05 -J- 0.90 -y 0.20 1 E. g. 4 -h 0.18 ■y 0.31 0 0 12 12 3 3 0.39 y 0.08 0.30 0.15 y 0.35 16 1.00 -y 0.92 0.95 1.05 -y 0.25 2 id. 2 -1- 0.24 0.38 0 5 2£ 0 3 0.15 y 0.24 -j- 0.02 -i- 0.53 -5- 0.42 17 0.82 -5- 1.10 -r- 0.38 2 id. -y 0.30 ■y- 0.46 1 0 -5- 0.15 y 0.63 y 0.43 Regkn. Veedamping. Regen. Veedamping. Regen. Veedamping. Regen. Veedamping. BAROMETER. THERMOM. Fahe. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahe. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 a. av. 8 n. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. nm.2n. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 n. vm.8u. nm.2u. av.8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8u. 10 0.- 0.5 1.1 0.4 2.1 0.3 0.6 0.9 751.3 44°. 4; 0.76 36.5 11 4.1 4.2 0.3 0.3 5.- 2.5 0.5 0.5 2.5 4.- 0.1 0.5 4.8 4.8 1.7 0.5 752.1 753.3 755.- 43°.- 44°. 8 39°.7, 0.80 0.70 0.75 37.- 35.- 32.- 12 1.2 1.7 0.2 0.4 1.- 1.2 0.2 0.3 2.- 3.- 0.1 0.6 0.8 S.7 0.2 0.2 754.4 756.1 ■757.1( 39°. 2 45°.5 39°.4 0.86 0.78 0.80 35.- 39.- 33.5 13 3.6 0.- 0.3 0.8 4.3 0.- 0.- 0.5 0.4 0.- 0.1 0.3 2.7 0.6 0.- 1.1 759.- 760.- 761.9, 37°.4 45°. 9 44-".8, 0.85 0.70 0.64 88.- 30.- 82.5 14 O. 1.6 0.2 0.5 0.- 0.6 0.- 0.4 0.- 1.8 0.- 0.6 0.1 0.6 0.3 0.5 762.8 762.6 764.3 43°.2 46°.- 43°.2, 0.75 0.74 0.84 35.- 38.- 38.5 15 O.I 0.- 0.- 3.- 0.- 0.- 0.- 0.3 0.- 0.- 0.- 0.3 0.- 0.- 0.- 0.2 762.3 761.- 760.9 39°.7 46°.4 40°. 6 0.90 0.75 0.80 37.- 38.- 34.5 16 0.2 1.2 0.- 0.2 0.- 0.- 0.- 0.4 0.- 0.6 0.1 0.4 0.- 0.8 0.- 0.1 759.8 759.1 760.1 41°.4 41°.- 39°.2 0.76 0.76 0.83 34.- 33.5 84.- 17 0.- 0.3 0.- 0.1 0.- 0.- 0.- 0.2 760.6 758.7 48°. 3 41°.5 0.80 0.85 37.- 37.- 17.9 7 15.7 3.6 15.9 3.4 19 .5 5 .9 M M O LEEGH- OBU- LIJN- AAL9- LEEGH- CBU- LIJN- HOOPD- AALS- Uren. A a OQ Slagen. Uren. CO Slagen. Uren. A a <o Slagen WATEB. QUIUS. DEN. MEEE. WATEE. quius. DEN. DOEP. M EE It a \A Ph <o 10 0.65 0.68 0.65 0.65 5.20 5.14 5.16 5.14 5.16 12 9 5 12 7 8 11 0.62 0.69 0.65 0.60 5.25 5.20 5.09 5.13 5.07 24 9 5 24 7 8 12 0.64 0.70 0.70 0.65 5.10 5.13 5.04 5.07 5.01 24 9 5 24 7 8 13 0.66 0.72 0.72 0.63 5.10 5.13 5.04 5.05 5.00 24 9 5 24 7 8 14 0.63 0.69 0.68 0.65 5.12 5.21 5.11 5.07 5.03 24 9 5 24 7 8 16 7 4 15 0.66 0.69 0.71 0.63 5.24 5.37 5.33 5.24 5.10 13 9 5 41481 15 7 8 51311 24 7 4 16 0.65 0.68 0.63 0.64 5.20 5.19 5.25 5.21 5.20 24 7 4 17 0.58 0.65 0.56 0.65 5.20 5.22 5.27 5.22 5.22 12 7 4 26556 Te zamen 121 9 5 41481 123 7 8 51311 76 7 4 26556 Regenval in m.M. per M2. vm. 8uur 0.6 1.3 0.8 0.5 av. 8uur 0.1 6.- 1.2 0.8 0.8 Veedamping in m. M. per M2. Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. vm. 8uur 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 av. i uur 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 vm. 8 uur 0.1 0.1 av. 8 uur 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3 vm. 8 uur 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 av. 8 uur 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 53 a A P* Q bG S a o K H S3 p. O fed u si is-3 N 7.00 33.50 36 11.50 1.67 4.33 2.50 1.33 8.23 8.83 38.05 7.30 14.75 9.45 6.35 37.05 37.85 Tot. 3.1 8.9 12.0 l.-i 3.1 0.2! 2.1 0.8 3.2 4.1 2.3 4.- 38.39,150.80 54 2 14 6 3 16 26 mindere queliteiten 10 cents lager. De beste partijtjes 4 a 4.80, mindere 2.90 a 3.90. Voorts per 100 kilo: 95/96 I'd. Inl. Voer 10.25 70/80 Pd. dito 9.10. 9,25; 69/70 Pd. dito f 8, 7.90. Boekweit weinig aan. Noord-Brab. f 190, 195 per 2100 kilo, Paardeuboonen onveranderd. De beste 7.50 a 7.80, mindere /6.80 a 7.40. Duiveuboonen gingen als voren langzaam van de hand, 7.50 a 8.50. Bruiueboonen meest in wakke kwaliteit aangeboden en 25 cts. lager. De beste partijtjes konden goed prijs houden. De beste 11.50 512.25, soms nog daarboven. Witte- boonen komen ook meest gevlekt voor, nocbtans waren die als voren, door kleinen toevoer, vrij goed te verkoopen. De beste 11.75 a 12.50, soms nog daarboven; mindere /9 a 11.50 en dnar beneden. Blauwe Erwten alleen in de beste soorten als voren te plaatsen, doch overigens 25 ct. lagerde beste f 9.50 a 10.25; mindere 8.50 a 9,25Voersoorten 7.70 a 8.25. Schokkers van /8.50 a 10, weinig begeerd.Koolzaad te noteeren van 55 a 65 P. VI. Hennepzaad van /'9 a 10. Kanariezaad onveranderd. Het beste f 10.75 a 11.25; miDder 9.25 a 10.50. Vlas. Op het land vraag tamelijk levendig, aangevoerd 33206 bundels, waaronder enkele zeer goede, kooplust was niet levendig, slechts een ge- deelte kou tot slappe prijzen koopers vinden. 20 Nov. Vee. Aan de markt waren gisteren en beden aangevoerd: 1236 Runderen, 228 vette en Graskalveren, 2 nncbtere dito, 944 Schapen of Lammeren, 691 Varkens en 261 Biggen. De prijzen waren als volgt: Runderen le kwal. 80 c.. 2e kwal. 70 c.; Kalveren le kwal./ 1, 2ekwal. 90 ct.; Schapen le kwal. 70 ct., 2e kwal. 60 ct.; Varkens le kwal. 52 c., 2e kwal. 48 c., alles per kgr. Botee. Heden waren de prijzen naar kwal. van 64 a 56. Aange voerd waren 83 '/g en 75 '/10 vaten en 907 stukken a '/2 kgr. Sokitifjon, 15 Nov. Vee: 12 Paarden 50 a 110; 10 Stieren/80 a /120; 170 magere Geldekoeien /140 a 210; 50 vette dito 220 a 270; 40 Kalfkoeien /190 a 260; 120 Vaarzen dito 80 a 115; 400 vette Schapen 28 a 38450 magere dito f 18 a 24J; 40 magere Varkens 8 a 14; 35 Biggen 5 a 7; Konijnen 10 a 60 ct.; Kippen 30 ct. a 1.70; Eenden 70 a 85 ct.; 13 Nnchtere Kalveren 11 a[17; 60 Gras kalveren 40 a 80. Botee 1.40 a 1.53 en Kaas 50 a 55 ct., beiden per kgr. Eijeeen. Kippen- /6a 6.50 per 100 stuks. Texcl, 20 Nov. Vee. Heden werd de laatste veemarkt in dit jaar alhier gehouden. De Veeprijzen ter markt en in den commissiehandel waren als volgt: Stieren f 60 a 130; vette Koeien 180 a 240; Melk- koeijen /180 a 225; Geldekoeien /130it 185; Kalfvaarzen 110 a 135; gelde"Vaarzen 80 a 110; Graskalveren 38 a 65 Fokschapen 25 a 33; Schrammen 9.25 a 11; Rammen 22 a 35; Lammeren /18 a 23; Werkpaarden 140 a 250; Rijpaarden/250 a 350 oude Paar- den/40Biggen/8, alien per stukvette Varkens 26 a 28 c. per kil. Wcespi 20 Nov, Vee. Ter markt aangevoerd Koeien /150 a /250; Kcuen f 4 a 5; Schapen f 26 5 30; Lammeren /16 a 20. Kaas. Aangevoerd 48 stapels prijs: Goudscbe le kwal. 28 a 30, 2e kwal. 25 a 27. Eijeeen. Kippen- 4£ a 6 ct. per stuk. Aaedappelen. De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Zanders/5, Flakkeesche Jammen/3.50; Zeeuwsche Jammen/3; Friesche 2.80; Ronde Friesche 2.25 per H.L. Zwolle, 16 Nov. Botee. Aangevoerd 475/8 en 85/16 vaten, benevens 1225 kgr. stukgoed, totale aanvoer 21925 kgr. Middenmarkt 1.20 per kgr. Handelswaarde 13,155. Notitie van heden per kgr. 1.10 a 1.40, per 20 kgr. of '/8 vat prima kwal. /30 a 31.50, afwijkende soort 27 a 28, tweede soort 24 a 25. Eieeen. Kippen- 4.50 a 6 per 100 stuks. Vee. Stal- en weekmarkt waren deze week bij een totalen aanvoer van p. m. 2000 stnks williger in prijzen, ruimer in omzet en meer geanimeerd In bandeloeweging. Naar het schijnt heeft bet buitenland weinig vrees voor sporadische ziekten en heeft Duitscbland plan ook de invoer spoedig open te stellen, zooals de uitvoer dat reeds getuigt. Vakkens. Op de markt bedroeg de aanvoer p. m. 450 Biggen en p.m. 200 andore Varkens. Biggen golden 75 a 90 cts. per week. Magere en dracbtige Varkens onveranderd. Vette dito 2 cts. per kg. hooger dan de Vorige week. VAN BONGA Co., Rokin 60, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4