I. van 30 Januari 1886, No. 5 Hoogte van het Buitenwater Stoomtnigen, Boezemlioogte Hoofddorp, Cruquius. Leeghwater. Cruquins. Leeghwater. in den Polder, in de Ringvaart, Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 30 Januari 1886, s morg. te 8 uren 5.22 r. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING jsn WERKING der STOOMTUIGEN IN RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering) WATERSTAND Amsterdam op den Middag. -i- A.P. in Cent. Water- inlating Slnisgang. a. Uren. b. Gem. verval in Cent, met betrekking tot A.P. in Centimeter! Toorm. 8 uur -I- A. P. in Centim. Gouda. in uren, IJSEL te Gouda, IJ aan bet Hma Zeeburg, Katwijk, KANAAL Gouda. NOORDZEE te Katwijk, RIJNLAND. hoogita rloed hoogste vloed. hoogate laagste vloed. ebbe. voorm, voorm, voorm. 8 unr. BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft nitt gawerkt, WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING kn WERKING dee STOOMTUIGEN yan HET NOORDZEE-KANAAL, ZUIDERZEE 01 Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. STOOU-WATERUOLEN ORANJE-SLUIZEN. I KaNAAL- BttUG in den Straatweg te V£ls£n, SCHERMER- BOEZEM BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN ORANJE-SLUIZEN, BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. PuiiMEKENDK, Uren Sluiagang, Namiddag. Voormiddag. Kanaal, E. g. beteekent det de tbdeurtn gcslotcn zijn, waardoor, ook bij lageren buiteu-wateratand, da lo- aing verhinderd ia. Sluisqamg NooedzbeslcizWi door 22 meter dag-openiag. Sixisqanq Ohakjisluizu door 24 mater dag-opaning. Uren Sluiagang. Kanaal, Namiddag Voormiddag, hoogate laagate water. water. laagate water. a morgena 8 ure. hoogate water. Op den Middag. Op den Middag. Op den Middag. hoogate water. laagate water. hoogate water. water. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Lijnden, DAUWPUNT. F HYGROMETER, THERMOM. Fahe, BAROMETER, V EUDAMPINO Reqen Vebdamping Regen Vekdamping, Reqen Veed awing Reqen, METEOROLOGISCHE W A ARNEM IN GEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. WATERHOOGTE en WERKING disk STOOMTUIGEN in din HAARLEMMERMEER-POLDER, WERKING der STOOMTUIGEN WATERHOOGTE A. P. in Meters, Verdamfing in m.M per M5. Reqental in m.M. Lijnden, Begroeide aarde. Zwarte aarde. Water. HOOFD DORP. CRU QUIUS, LEEGH WATER, AALS- MEER, LIJN DEN. CRU QUIUS. LEE6H- WAP'R. 22452 5 129295 Te zamen Mttrcuur"-StoomdrukkeryRe kin 60, AnuUrdo-p- van den: nden tjaar end lerd) 3 ter :ten aar cts G de de de ter ifd- 'an ies- niet van het lari, chto ilinp; den men md, r i 0 ch- oed eze Llle ren er- ker tf's om een te te zit- ilen het te di- .ui- ade 0 nen lis- te

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5