BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER 1 I r I »-• i S 1 1 1 1 ili BEHOORENDE TOT HET van 6 Februari 1886, No. 6. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING deb STOOMTUIGEN in EIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemlioogte Hoogte van het Buitenwater Sluisgang. Stoomtuigen. Water- inlating Amsterdam a .5 3 3 n-s -a •S pi s g i 5 J -S C a B j 3 u o i -i- i - - zzw. zo. - wzw. - zzw. zw. 2 3 w. 2 1 1 zw. WATERHOOGTENATUURL1JKE WATER-ONTLASTING en WEEKING deb STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. STOOJI-WATERllOLEfl s 5 a a H - - - - - - - 0 i i 4* j n Aanmerkingen. METEOROLOGISCHE WAARNEM1NGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leegliwater. Craqnius. Lijnden. Hoofddorp. 3 - j WATERHOOGTE en WERKING deb STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. 3 WATERHOOGTE A. P. in Meters. WERKING deb STOOMTUIGEN. w. 2 in de Ringvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquins. Lijnden a. a a 3 4 Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 6 Februari 1886, ;s morg. te 8 uren, 5.36 A. P. METEOROLOGISCIIE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Weteriug. 3 Sq! P?* 5=e as 25 4 a .s 0 e.s - WATEKSTAN1) roorm. 8 nur -j- A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. op den Middag. -i- A.P. in Cent. (S 4— c* RIJNLAND. fk Q Z KAN te Half- AAL te Spaa.-n- dam. IJ aan het Huis Zeebnrg. IJSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. Half- weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. UlTMALING. in Uren. Gouda. in uren. a a «0 €9 6 -3 -S CO V i ei 13 Katwijk. a V S weg. lioogste laagste hoogste laagste lioogste vloed laagste ebbe b. b. to 09 Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. a ps A 13 t 13 S3 CB CO V5 o C5 iS •5 ,3 a •S "3 o 1-3 voorm. 8 nur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. j nam. voorm. nam. a. ab, a. n. ""3 S3 -§3 O CO zo O o 53 28 62 61 62 62 61 66 42 -4- 47 ^48 4- 17 |4- 49 -j- 80 4- 61 47;+ 51 4-109 4- 106 11 13* 47 47 47 29 60 60 61 60 61 66 42 -4- 60 4- 60 4- 16 4- 53 62 4- 67 28:+ 36 4-118 4-111 2i 4 12* 17? 1 1 55 55 55 30 53 52 50 57 1 56 60 28 -4- 52 4- 52 4- 28 4- 88 123 4- 15 781+ 64 4- 5314- 52 j 13.30 10.307.15 51 .i 61 81 54 55 62 52 46 53 14 h-87 4- 34 4- 13 4- 75 -|- 125 - 74 4- 76 4- 5 2* 49 24.- 24.— 24.— 4.30 33 35 85 1 51 54 51 59 45 55 14 4- 20 4-18 66 4- 11 197 -j- 39 176 j -j— 148 4- 30 A.P. 24.- 24.— 24.— 15.30 28 17 20 2 50 52 43 56 42 47 17 65 24 180 42 144, 138 4- 27 4- 51 i 24.— 24.- 24.— 18.- 35 13 8 8 54 54 52 65 45 51 20 4- 11 4- 9 57 4- 8 -f 141 98 112 4- 71 4- 66 j 5i 4 3 24.— T* CM CM 16.45 30 30 9 4 68 64 58 60 54 53 24 4- 20 4- 16 34! 4- 17 128 4- 14 90+93 4- 79 4- 72 8* 5 1 24.- 24.— jl4.50 13.30 23 23 23 NO. BEMERKING. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. j Kanaal- BEU3 in den ORANJE-SLU1ZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE or Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SCHERMER- BOEZEM =a Voormiddag. Namiddag. Kanaal. Uren Sluisgang. Straacweg te VelsAn. Kanaal. Uren Sluisgang. Uren. Getol Pompen. Voormiddag. Namiddag. PURMBRENDE. hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. hi o B 2 a to .40 <0 03 a si C3 S «o I d <0 a Art 1 a j Op den Middag. Op den Middag. Voor middag Na middag Voor middag so I Voor- middag so 03 S hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. 's morgens 8 ure. 28 0.50 4- 1.05 0.52 4- 1.12 4- 0.40 4* 2 E. g. 4- 0.46 4- 0.46 3 0 0 4- 0.12 4- 0.61 4- 0.17 4- 0.62 4- 0.42 29 0.80 4- 1.12 0.40 4- 1.80 4- 0.50 4 2* id. 4- 0.55 H- 0.48 2* 0 0 0 4- 0.14 4-0.55 4- 0.26 4- 0.61 4- 0.48 30 0.85 4- 0.65 0.60 4- 0.62 4- 0.45 E. g. E.g. id. 4- 0.54 4- 0.36 8i 4 0 0 4- 0.83 4 0.92 4- 0.33 4- 0.58 4- 0.51 81 4- 0.78 0.74 4- 0.10 4- 0.32 id. id. id. j 4- 0.85 4- 0.26 6i 5* 0 0 4- 0.25 -f- 0.64 4- 0.07 4- 0.75 4- 0.36 I 1.65 4- 0.44 1.45 4- 0.15 4- 0.16 id. id. id. j 4- 0.17 4- 0.14 0 12 3 3 0.53 4- 0.27 0.70 0.08 4- 0.24 2 1.32 4- 0.45 1.80 4- 0.65 4- 0.09 0 4 4- 0.12 A.P. 0 12 12 8 3 0.67 0.21 -j- 0.63 0.22 4- 0.05 j 8 1.00 4- 0.85 1.05 4- 0.70 4- 0.43 li 6i 3* 4- 0.30 4- 0.40 0 0 12 12 3 3 0.58 0.08 0.88 4- 0.09 4- 0.18 J 4 0.90 4- 0.93 0.90 4- 0.70 4- 0.16 2 E. g. 4- 0.24 4- 0.12 0 0 12 12 3 3 0.36 4- 0.15 0.24 4- 0.19 4- 0.27 E. g. beteekent det de cbdevrn gesloten zijnwaardoor, ook bij lsgereu buiteu-waterstand, de la zing verhindcrJ is. Sluisgang Noordzeisluizin door 22 meter dag-opening. Sluisga.nq Obawjisluizbb door 21 meter dsg-opauiug. M Regen. Vkrdamfing. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Eahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 n. vm.8n. av. 8 n. vm.8n. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. 7m. 8 a. av. 8 a. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. nm.2u. av. 8 n. vm.8n. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2n. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. ar. Sn. 28 0.- 0.- 0.- 0.1 0.- 0.1 0.- 0.3 762.- 32*. 0.83 27.5 29 0.- 0.- 0.1 0- 0.- 1.- Q. 0.4 0.- 0.- O. 0.3 j 0.- 0.- 0.- 0.1 760 - 756.8 753.8 30'. 6 34=.5 34'.5 0.85 0.84 0.80 26.5 30.6 29.- 80 81 1.9 5.- 0.6 18.5 0.- 0.4 0.4 1-6+ 0.- 3.5 0.- 11.5 O.I 0.2 0.5 0.7 0.9 2.3 0.3 11.2 O.I O. 0.3 0.2 1.- 4.- 0.- 10.8 0.- 0.3 0.5 0.5 756.1 748.6 756.- 738.8 752.3 739.4 37'.- 38=.8 42M 41'.4 37'.9 37'.4 0.80 0.84 0.76 0.84 0.78 0.76 31.- 34.- 34.5 86.5 81.- 30.- 1 1.6 0.- 0.3 0.7 0.5 0.- O. 0.4 0.3 0.- O.I 0.3 I 0.6 0.- 0.3 0.5 740.9 740.3 743.5 37'.- 39'.4 38 5 0.82 0.70 0.74 31.5 30.- 30.5 2 1.7 0.- 0.- 0.3 1.5 0.- O.I 0.5 1.8 0.- 0.- 0.2 1.1 0.- 0.4 0.7 747.9 749.7 751.6 36'.9 41®.7 34'.5 0.80 0.77 0.80 31.- 84.- 29.- 8 1.- 0.- 0.2 0.2 0.- 0.- 0.1 0.4 0.- 0.- 0.- 0.3 0.- 0.- 0.- 0.1 751.8 752.1 755.6 33=. 3 39'.2 31°.6 0.84 0.81 0.83 29.- 33.- 27- 4 0.- 0.- 0.- 0- 0.- 0.- *0.1 0.- 762.7 763.8 30'.7 39 J.7 0.85 0.84 26.5 36.- 25 .3 4.2 18.- 3.5 16.8 1 9 17.6 3.7 csas w w IS w tS 3 -1 oS 2 w LKfcGH- WAP'R. CRU- QVIUS. LIJN DEN. AALS- MEER. LEEGH- WATEB. CRU- (JUIUS. LIJN DEN. HoorD- DOBP. AALS- MEER, Uren. d. a 0 p. tn "3 a3 Slagen Uren, 0 Ph rn o> V Slagen. Uren. 0 Ck era Qi Slagen. 28 29 30 81 1 2 8 4 0.68 0.67 0.60 0.50 0.55 0.53 0.55 0.61 0.65 0.64 0.65 0.66 0.54 0.59 0.68 0.65 0.68 0.66 0.60 0.58 0.57 0.55 0.60 0.70 0.70 0.67 0.60 0.55 0.62 0.50 0.56 0.64 6.60 5.45 5.47 5.40 5.23 5.25 5.35 5.30 5.23 5.23 5.18 5.25 5.25 5.28 5.37 5.50 5.22 5.22 5.19 5.15 5.12 5.20 6.35 5.45 5.24 5.23 5.22 5.22 5.16 5.20 5.32 6.40 5.20 5.20 5.18 5.17 5.12 5.15 5.22 5.32 12 24 24 24 24 24 13* 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 54858 8 24 24 24 24 12 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 41986 22 24 24 12 7 7 7 7 4 4 4 27532 Te zamen 145* 9 5 54858 116 7 8 41986 82 7 4 27532 (4 Regenval in m.M. per M2. Veedahping in per M2. m.M. w s *1 t-1 2 03 er etmaal ELHEID ser uur. Ml Si Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. P, 03 .2 a 'A <D si cS N vm. 8unr av. 8uur vm. 8nnr av. 8 uur vm. 8utir av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur 28 0.3 0.2 0.2 2.17 8.10 4 29 0.5 0.3 0.4 6.17 20.40 12 30 1.3 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 14.33 *8.90 39 31 3.4 10.4 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 16.50 62.15 26 1 0.9 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 12.33 43.60 18 2 1.8 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 6.67 26.70 10 3 0.1 0.3 0.2 0.2 4.00 15.30 6 4 1.0 Tot. 8.4 O 0.9 8.2 0.5 2.2 0.4 2.3 61.17j215.15 18.8 4 .1 2 .7 2.7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5