BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER .a i I BEHOORENDE TOT HET van 13 Februari 1886, No. 7. Boezemlioogte Hoogte van liet Buitemvater Sluisgang. ts a g "3 s a. a. a. w - 4- 75i4- 78 8 Stoomtuigen. s s ■a a Water- iiilating 1 s* r WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLAST1NG en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. sTooa-wi 3 a a 1 a -3 a a METEOROLOGISCHE WAARNEM1NGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. 3 Leeghwater. Cruquius. Lijnden. Hoofddorp. u.l H.l to.5 - 3* WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in de Ringvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. - 7 7 - - - 7 - - - - - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 13 Februari 1886, :s morg. te 8 uren, 5.21 4- A.P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 1 J -s S 0 s 2 i .2 a ■w* Is WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN tn RIJNLAND volg. A. P. (raerk Oude-Wetering). n H 4 5 6 7 8 9 10 11 voorm. 8 uur -h A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. a. Gem. verval in Jent RIJNLAND. A 0 KAN te AAL te IJ aan het Huis Zeeburg. IJSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. Half- weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. Half- weg. Spaarn- dam. b© 4J OS IS B a 3 a p.x. to a TS aJ .3 so rO A=t hoogste laagste hoogate laagste hoogste vloed laagste ebbe a. a, ss 0 O tc O J® 93 voorm. 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. a. 63 64 58 60 54 58 24 -4- 20 - 16 3-4 17 -f- 128 4- 14 4- 90;-)- 93 4- 79 4- 72 8i 51 72 73 57 62 58 65 24 4- 20 - 23 12 4- 30 123 4- 22 4- 94 94 59 62 61 59 62 60 62 33 4- S3 - 33 4- 50 -f 118 4- 36 4- 75,4- 66 4- 90 4 94 104 81 60 59 57 60 58 57 42 4- 42 - 42 4- 22 4- 66 95 4- 45 -)- 56 j 4- 33 4- 99 4- 110 154 141 60 60 59 62 58 60 50 4- 40 - 37 4- 32 4- 65 -j- 83 4- 49 4- 46 j 48 4- 112 4 112 14 13 61 61 62 62 59 65 48 4- 46 - 45 4- 20 4- 51 86 4- 03 4- 44 4- 54 4- 108 4 112 114 12 s 62 62 62 62 60 67 49 4- 46 j - 45 4- 13 4- 51 94 4- 44 -j- 59 64 4- 95 4-102 64 10 62 62 63 64 60 65 46 -4- 43 ■4- 42 -4- 13 4- 47 4- 93 4- 65 4- 52 -)- 54 UlTM ALING. in Uren. eo C10 3 o QD V S3 24.— 10.80 24.— 14.50 10.30 13.30 Gouda. in uren. U a m 0 3? 'E O Oh 3 WATERSTAND Amsterdam op den Middag. -+- A.P. in Cent. us 1 23 36 42 49 53 53 50 50 23 36 42 49 53 53 50 50 36 42 49 53 63 50 60 fcl ts 'C •ss CB 3 W d o o o NO. N. O. NO. ONO. ONO. NO. NO. BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeebnrg heeft niet gswerkt. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. 1\ A.N A Al.- Il til: G in den ORANJE-SLUIZEN. ORANJE- Voormiddag. Namiddag. Kanaal. Uren Sluisgang. Straatweg te VelsEn. Kanaal. Uren Slnisgang. Uren. hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. vodr 6 u.mg. vac 6 n. mrg. tot 6 u. av. 3 0 a -oS a Op den Middag. Op den Middag. Voor middag b© «S V oor- middag I Na- 1 middag 4 4- 0.90 4 0.93 4- 0.90 4 0.70 4 0.16 2 E. g. 31 4 0.12 4 0.24 0 0 12 12 5 4- 0.78 4 1.15 4- 0.85 4 0.20 2* id- 2i 4 0.18 4 0.27 0 2} 31 0 6 4- 0.78 4 0.90 4- 0.67 4 1.21 4 0.30 3i id. 3 4 0.22 4 0.36 0 0 j 0 0 7 4- 0.60 4 1.02 4- 0.36 4 1.60 4 0.87 3$ id. E. g. 4 0.82 4 0.44 0 4 0 0 8 4- 0.50 4 1.43 4- 0.50 4 1.87 4 0.37 E. g. id. id. 4- 0.38 4 0.49 31 5i 1 0 0 9 4- 0.50 4 1.20 4-0.54 4- l.SL 4 0.44 id. id. id- I 4 0.42 4 0.54 E. g. E. g.i 0 0 10 4- 0.63 4 1.05 4- 0.65 4 1.08 4 0.45 id. id. id. 4 0.42 4 0.53 id. id. 0 0 11 4- 0.56 4 1.00 4- 0.61 4 1.14 4 0.40 id. id. 4 0.40 4 0.51 id. id. j 0 0 Getal Pompen. a5 ac 1 03 3 3 3 ZUIDERZEE or Y. BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogate water. laagste water. 0.36 0.23 0.09 4- 0.06 0.20 -p- 0.34 0.21 -5- 0.10 -i- 0.15 -5- 0.25 -s- 0.80 H- 0.35 0.54 -p 0.65 -P 0.53 -4- 0.45 Namiddag. hoogate water. laagste water. 0.24 4- 0.14 4- 0.13 -p 0.13 4- 0.24 -4- 0.81 -p 0.19 -4- 0.17 -4- 0.19 -p 0.32 -4- 0.31 -4- 0.55 -r- 0.67 -4- 0.67 -4- 0.61 -p 0.55 SCHERMER- BOEZEM PuEMERENDE. a morgens 8 ure. -P 0.27 4- 0.29 -4- 0.35 4- 0.43 4- 0.53 4- 0.59 4- 0.60 4- 0.59 Aanmerkingen. E. g. beteekent (1st de ebdeuren gesloten zijn, waardoor, ook bij lageren buiteu-waterstand, de lo sing verhinderd is. Sluisgang Noordzihlvizbn door 22 meter dag-opening. SLUI8GANG OltANJESLUIZRN 6} uur door 24 meter en 8| unr door 10 meter dag-opening. p Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. j HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 n. vm.8 u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 a. vm.Su. av. 8 n. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 n. vm.8u. nm.2u. av. 8 u.l vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8a. 4 0.9f 0.- 0.4f 0.3 1.3 0.3 l.lt 0.3 765.4 33*.8, 0.82 28.5 5 0.- 0.- 0.- ft.6 0.- O. 0.2 1.2 0.- 0.- 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 1 766.- 764.4 763.6 84'. 2 37'.4 32'.- 0.82 0.78 0.80 28.5 31.- 26.5 6 1.2 0.- 0.- 0.6 0.- O.I 0.2 0.- 0.- 0.- 0.2 0.- 0.- 0.6 764.6 766.2 769.3 30'.7 30'.- 29'.8 0.84 0.80 0.76 26.5 25.- 28.- 7 0.- 0.- 0.6 0.9 0.- 0.- 0.- 0.1 0.- 0.- 0.- 0.3 0.- 0.- 1.1 0.8 773.8 775.2 776.6 28'. 6 29'.6 28'.8. 0.70 0.70 0.70 20.- 21.- 20.- 8 0.- 0.- 0.5 0.7 0.- 0.- 0.- 0.2 0.- 0.- 0.1 0.5 0.- 0.- 0.3 0.6 781.9 781.1 782.8 26'.2 28'.4 24'. 8 0.74 0.71 0.78 18.5 20.- 18.5 9 0.- 0.- 0.- 0.5 0.- 0.- 0.- 0.1 0.- 0.- 0.- 0.6 *0.1 0.- 0.- 0.6 781.5 779.5 778.1 21'.7 OO 0 CO CO 27'.5 0.80 0.69 0.80 16.- 24.5 22.- 10 0.- 0.- 0.- 0.9 0.- 0.- 0.1 0.2 0.- 0.- 0.2 0.6 *0.1 0.- 0.- 0.5 773.5 771.3 770.8 23'.4 35'. 6 30'.2 0.80 0.74 0.81 18.- 28.- 25.- 11 0.- 0.4 0.- 0- 0.- 0.- 0.- 0.- 776.5 765.4 27'.9 29M 0.84 0.84 24.- 25.- 6.2 6.1 3.- 1.5 2 5 3.1 2.1 5 .2 fc H W a po a, S d5 A W 4 5 6 7 8 9 10 11 WATERHOOGTE -4- A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. LEMJH- WAr' CRU- quius. LIJN DEN. AAL8- MEER. 0.61 0.67 0.62 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.65 0.78 0.68 0.69 0.67 0.66 0.68 0.70 0.70 0.72 0.68 0.67 0.68 0.66 0.70 0.69 0.64 0.70 0.68 0.67 0.70 0.69 0.68 0.69 LEEGH- WATER. cRu- quius. LIJN- DEN. HOOFD- DORP. AALS- MEER. 5.30 5.82 5.82 6.33 6.28 5.24 5.23 5.22 5.50 5.47 5.48 5.43 5.29 5.23 5.25 5.30 5.45 5.34 5.35 5.39 5.28 5.32 5.35 5.22 5.40 5.36 5.36 5.39 5.29 5.23 5.23 5.23 5.32 5.30 5.32 5.33 5.27 5.23 5.23 5.23 Te zamen Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. 12 8 8 4 1667 24 24 12 8 m 7 8 14 7 4 11 7 4 6626 2 7 8 22291 74 7 8 ^22291 33 7 4 8293 M •H Regenval in m.M. per M2. Verdamping in m.M. per M2. 2 u er etmaal ELHEID per uur. m a S .2 is t .2 tsj rt a M Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. CL Q p-a vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8nnr vm. 8 uur av. 8 uur 4 0.6 0.4 0.4 3.50 14.75 8 5 0.8 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3 1.67 7.50 8 6 1.3 0.5 0.3 0.3 4.67 19.90 8 7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 6.17 24.30 10 8 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 3.83 14.85 6 9 0.4 0.3 0.3 2.17 9.70 3 10 0.4 0.3 0.3 3.50 14.90 4 11 Tot. 2.1 2.1 0.4i 3.2 3.6 0.3 2.1 2.4 O.Sj 2.2 25.5lll05.90 2.5 MS5 w w SO ,Mercuur"-Stoomdrukkery, Rokin 60, Amtteriam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5