BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER 1 1 r 1- BEHOORENDE TOT HET van 27 Februari 1886, No. 9. 3 WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merle Oude-Watering). Boezemhoogte -3 J Iloogte van taet Buitenwater 71 Sluisg'ang. 1H| Stoomtuigen. Water- inlating .9 5 WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. a STOOU-WATERUOLEN "'a AanmerAlngen. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in dee haarlemmermeer-polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. Hoofddorp. o.~ 1 21.- j WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in de Ringvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. e a a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !i - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 27 Februari 1886, s morg. te 8 uren, 5.22 A.P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 1 J -S B s - j !- 1 1>7 Mtrouur-Stoomdrukktrii"Rokin 60, Am tier dam. s a 18 19 20 21 22 28 24 25 Toorm. 8 uur A. P. in Centim. RIJNLAND. pH O P P S3 s ~5 X Ph'O be 5 •ax- 18 60 60 55 60 57 61 19 58 58 55 58 57 61 20 60 59 58 62 58 62 21 61 60 58 62 58 63 22 61 61 63 63 60 66 28 62 61 61 64 61 68 24 61 60 61 64 59 65 25 62 60 61 64 59 62 met betrekking tot A. P. in Centimeter!. KAN te Half- weg. AAL te Spaarn- dam. IJ aan het Huis Zeeburg. IJSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed. laagate ebbe. hoogste vloed laagste ebbe voorm. nam. yoorm. 8 uur. voorm. nam. -5- 87 -4- 35 -4- 4 -4- 35 -r 88 -4- 62 -f 62 4- 65 -4-109 -4-110 -4- 42 -4- 43 -4- 10 H- 61 90 -4- 77 21 4- 70 -4- 115 -4-110 -4- 43 -5- 41 -4- 19 -5- 54 88 4- 73 4- 64 4- 89 -4- 42 -4- 40 -4- 8 -4- 44 +- 93 -i- 76 71 4- 80 4- 105 -4- 110 -4- 89 -4- 87 -4- 12 -4- 61 88 -4- 82 4- 73 4- 79 -4- 105 4- 112 -4- 37 -4- 37 -1- 14 -4- 54 4- 71 -4- 85 4- 63 4- 60 -4- 108 -4- 140 -4- 58 -4- 50 ■+- 24 -4- 52 4- 78 4- 62 4- 65 -4- 110 -4-124 -j- 48 -4- 45 -4- 19 -4- 52 78 -4- 74 4- 62 4- 57 -I- 96 109 a. Uren. b. Gem. verval in Cent. Half- weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. 14i; 14* - 12 7 14 8 15? IS1 ll8 10 Oitmaling. in Gren. bij V a 3 CO a nj 0 o 02 Katwijk. Gouda. in uren. U a oa O Ph 0 O CO WATERSTAN1) Amsterdam op den Middag. A.P. in Cent. S3 42 48 48 46 44 44 54 51 42 48 48 46 44 44 54 51 42 48 48 46 44 44 54 51 be 0 u E "0 f* <t J5 as O ONO. ONO. ONO. ONO. NO. ONO. NO. iNO. BBMERKING. Het Stoomgomaal op Zeebnrg heeft niel gewerkt. BGITEN DE NOORDZEE-SLGIZEN. Voormiddag. Namiddag. hoogste laagite hoogste laagste water. water. water. water. 18 -)- 0.65 -4- 1.15 4- 0.78 -4- 1.18 19 4- 0.50 -4- 1.34 4- 0.74 4- 1.18 20 4- 0.68 -4- 1.22 4- 0.83 21 4- 0.72 -I- 1.12 4- 0.79 -4- 1.29 22 -f 0.70 -4- 1.18 4- 0.77 -4- 1.80 23 4- 0.66 4- 1.17 4- 0.64 -4- 1.44 24 4- 0.60 -4-1.15 -I- 0.68 -4- 1.28 25 4- 0.62 -4- 1.10 4- 0.63 -4- 1.12 BINNBN DE NOORDZEE-SLGIZEN Kanaal. Greu SluiBgang. Op den Middag. -I- 0.81 -i- 0.42 -4- 0.48 -t- 0.89 -H 0.86 0.86 0.46 H- 0.44 °2S 10 a e?B la® E. g. 2* E. g. id. id. id. 51 E. g. E.g. id. id. id. id. id. id. id. 51 E. g. id. id. id. 0 E. g, id. hANAAL- BRUG in den Straatweg te VelsBn, Op den Middag. -H 0.28 -i- 0.38 -t- 0.88 H- 0.40 -t- 0.32 -T- 0.34 -j- 0.42 -4- 0.40 ORANJE-SLGIZEN. Kanaal. Gren Sluisgang. Op den Middag. Voor middag Na middag -4- 0.42 0 0 -4- 0.47 0 41 -4- 0.49 21 0 -4- 0.47 0 0 -4- 0.46 0 2 -4- 0.44 0 2 -5- 0.55 1 E. g. -4-0.52 E. g. id. ORANJE-SLGIZEN. Gren. Voor middag Na- I middag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Getal Pompen. o -O a-s a ZGIDERZEE of Y, BIJ DE ORANJE-SLGIZEN. Voormiddag. hoogste water. water. 0.04 0.05 0.20 0.07 0.10 0.12 0.24 0.21 0.38 0.52 0.53 0.42 0.46 0.44 0.57 0.53 Namiddag. hoogste laagste water. water. 0.03 1 0.27 0.16 0.15 0.18 0.15 0.22 0.16 -r- 0.36 H- 0.62 -4- 0.47 -5- 0.45 -r- 0.52 -4- 0.55 -4- 0.35 -4- 0.50 SCHERMER- BOEZEM PuKMBRENDE. 1 morgens 8 ure. -4- 0.47 -4- 0.44 0.48 -4- 0.48 -4- 0.48 -4- 0.48 -4- 0.51 -4- 0.52 E. g. beteekent det de tbdeuren gesloten ayn, waardoor, ook bij lageron buiteu-waterstand, de lo- ling verhinderd it. Siuisgang Nooedziisluizim door 22 meter dag-openimg. Sluiigang Obakjibluizen door 10 meter dag-opening. Regen. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- *0.3 0.- av. 8 u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- VeBDAMPING. vm.Sn. 0.6 O. O.I 0.- 0.2 0.1 0.- av. 8 n 1.0 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.- 1.2 2.5 Regen. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- *0.2 0.- av. 8 n. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- Veedamping. vm.8u. 0.1 O. O.I O. O.I O. O.I ar. 8 n 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 2.3 Regen. vm.8u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- *0.5 0.- av. 8 n. 0,- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- VrmDAMFING. Rkgen. Veedamping. BAROMETER. THERMOM. Fahk. HYGROMETER. DAGWPGNT. Fame. vm.8 u. av. 8 n.| vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.Sn. nm.2n. av. 8 u. vm.8u. nm.2n. av. 8 o. 0.6 j 0.5 i 766.5 26*.6, 0.74 19.- O. 0.4 0.- O. 0.1 0.3 765.9 765.2 765.3, 27®.- 30®.2 29®.3 0.85 0.74 0.79 23.- 22.6 23.5 O.I 0.5 0.- O.I* O. 0.1 766.- 766.9 767.9 31®.8 30®.6 30®.2 0.80 0.82 0.79 26.5 25.5 24.- O. 0.3 0.- 0.- O.I 0.4 767.9 767.8 768.8, 28®.6 32®.4 30'.4 0.76 0.75 0.80 22.- 35.- 25.- O.I 0.4 0.- 0.- 0.- 0.4 771.9 772.2 772.9 28'.- 29®.8 27®.3 0.83 0.70 0.71 24.- 21.- 19.- 0.1 0.5 0.- 0.1* 0.2 0.7 771.1 768.2 761.8 28®.4 31®.6 30'.6 0.74 0.77 0.84 21.- 25.- 26.5 0.1 0.4 *0.2 0.- 0.- 0.3 767.1 765.7 765.7 29®.8 32®.9 32®.- 0.86 0.72 0.78 26.- 25.- 26.- 0.- 0.- 0.- 765.6 765.1 26®.6 33®.1 0.80 0.70 24.5 4 9 0 2 2.- 53 w w a® 18 19 20 21 22 23 24 25 WATERHOOGTE A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN AALS- n p. Ti A to Slagen LEtGH- CRU- LIJN AALS- LEKGH- CRU LIJN HOOFD- Gren. V Slagen. Gren. a -4-3 Slagen. Uren. A WAI'»». quius. DEN. 1IEKE. WATEE. QUIUS. DEN. DOEP. MEER. ph ■aS PH Ph 0.65 0.67 0.69 0.65 5.18 5.21 5.24 5.22 5.22 0.63 0.63 0.65 0.64 5.18 5.18 6.19 5.19 5.18 0.66 0.65 0.67 0.67 5,17 5.16 6.16 5.17 5.15 71 7 8 0.65 0.68 0.68 0.69 5.20 5.31 5.22 5.22 5.18 24 7 8 0.66 0.70 0.70 0.69 5.25 5.24 5.29 5.29 5.24 24 7 8 0.67 0.71 0.69 0.69 5.31 5.46 5.37 5.37 5.34 151 7 8 22248 5* 7 4 935 0.67 0.70 0.68 0.68 5.32 5.31 5.31 5.32 5.30 0.66 0.69 0.68 0.68 5.28 5.26 5.27 5.27 5.25 Te zamen 71 7 8 |22248 9 7 4 935 2 Regenval in m.M. per MJ. Veedamping in m.M. per M 2. S H L t) 49 Ph Gemidd. per etmaal WINDSNELHEID in kM. per uur. •3 2 -S cs ft ft Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. Gemidd. p Wind in K. g. vm. av. vm. av. vm. av. vm. av. 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 18 0.3 0.3 0.8 7.67 28.25 12 19 0.1 0.4 0.3 0.3 3.17 13 .60 8 20 0.2 0.2 0.2 1.00 3.10 8 21 0.2 0.2 0.2 3.33 13.55 5 22 0.4 0.2 0.2 3.67 14.70 9 23 j 0.1 0.3 0.2 0.2 2.50 8.36 7 24 0.2 0.4 0.3 0.3 1.38 4.45 3 25 0.1 Tot 0.2 021 2.2 1.7 0.1 22.67 84.00 0.2 2.4 1 .7 1.8 M S3 W M a o

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5